בטיחות, ביטחון ושעת חרום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
חינוך לבטיחות בדרכים עם סיום שנת הלימודים ולקראת
חופשת הקיץ
5.2‎-3
לקראת היציאה של התלמידים לחופשת הקיץ נדרשים גני הילדים
ובתי-הספר להגביר את הלמידה בנושא הבטיחות בדרכים ולהקדיש
שיעורים מיוחדים בכל הכיתות להדרכת התלמידים להתנהגות
בטיחותית.
מערכי ההדרכה יתבססו על תכנית הלימודים לבטיחות בדרכים, על
חומרי הלמידה המתאימים לכל גיל ועל ההוראות בחוזר הוראות הקבע
סא/10(א), סעיף 6-.5.2
 
1. 
בשבוע השני של חודש יוני, בתאריכים י"ט-כ"ג בסיוון התשס"א
(10‎-14.6.01), תתקיים פעילות בשם "עושים עולם בטוח לילדים". את
הפעילות יזם המרכז הבינלאומי לבריאות ולבטיחות ילדים, "בטרם",
וישתתפו בה השותפים לפורום הלאומי לבטיחות בדרכים בסקטור
הציבורי הממסדי, ובכלל זה הכנסת, משרד החינוך, משרד הבריאות,
משרד התחבורה, המשרד לביטחון פנים ומרכז השלטון המקומי.
מורים-מדריכים מתחום הבטיחות בדרכים יעברו במהלך שבוע זה
בבתי הספר היסודיים וילמדו בכיתות א'-ג' שיעור מיוחד בנושא התקני
ריסון מתאימים לנסיעה ברכב של ילדים בגיל 10‎-6 (בוסטרים).
מנהלי בתי-הספר מתבקשים להורות למחנכי הכיתות להשתתף
בשיעורים אלה ולסייע למדריכים בהעברת המסר החשוב של "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם" בכל דרך בכלל ובנסיעה ברכב הפרטי בפרט.
 
2. 
טקס הענקת פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים
יתקיים במכללת דוד ילין בירושלים, ביום שלישי, כ"א בסיוון התשס"א
(12 ביוני 2001), בין השעות 10.30-.13.30
 
3. 


לפרטים נוספים נא לפנות את המפקחים על החינוך לבטיחות
בדרכים במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001