דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי הלימוד המאושרים
להתשס"ב שהופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סא/7(ב)
6.3‎-5
השלמות ותיקונים לספרי האגף לתכניות לימודים
 
1. 
יש להוסיף את הפריטים האלה:
 
א.   

המחיר בש"ח  ההוצאה  הספר  מס' קטלוגי 
37.30  מעלות  לפתוח שער לשיר ולסיפור, 
מד"ל (ממ"ד)/ת"ל
2.24.305 
49.40  מעלות  מה בעצם, מד"ל וערכת יצירות 
אמנות (ממ')/ת"ל
2.24.361 
30.70  מעלות  קליפים, T V וצעירים חסרי 
מנוח, מד"ל (ממ')/ת"ל
3.37.306 
20.70  מעלות  לא לבדו ישכון (ממ')/ת"ל + המרכז 
ללימודי היהדות
4.16.300 
8.70  מעלות  לא לבדו ישכון, מד"ל, (ממ')/ת"ל + המרכז 
ללימודי היהדות
4.16.300 
25.80  מעלות  אדם וסביבה, מבוא לתכנון סביבתי 
וניהול משאבים/ת"ל
4.57.301 

יש להסיר את שתי הכוכביות ממקראות "מגוון" לכיתות, ז', ח'
ו-ט', מספר קטלוגי 3/08.24.323‎-3/00.24.323 (עמ' 86).
 
ב.   


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ז'קלין אגם, האגף לת"ל,
טל' 02‎-5601057.


2. השלמות לספרים של מו"לים פרטים

ההוצאה
לאור
 
שם המחברים  לכיתה
שם הספר 
כנרת
 
סמדר אייל
ומאירה לוין
 
ז'
 
פשוט ספרות - מקראה
 
כנרת
 
סמדר אייל
ומאירה לוין
 
ז'
 
פשוט ספרות -
מדריך למורה
 
כנרת
 
בינה טליתמן*
וחנה שליטא
 
ג'
 
שמות, ויקרא, במדבר,
דברים - מקראה
 
כנרת
 
בינה טליתמן*
וחנה שליטא
 
ג'
 
שמות, ויקרא, במדבר,
דברים - מדריך למורה
 
כנרת
 
בינה טליתמן*
וחנה שליטא
 
ג'
 
שמות, ויקרא, במדבר,
דברים - חוברת עבודה
 
כנרת
 
בינה טליתמן
ורחל רייזברג
 
ג'
 
דרך המילים ג' -
מקראה
 
כנרת
 
בינה טליתמן
ורחל רייזברג
 
ג'
 
דרך המילים ג' -
מדריך למורה
 
כנרת
 
בינה טליתמן
ורחל רייזברג
 
ב'
 
דרך המילים ב' -
מקראה
 
כנרת
 
בינה טליתמן
ורחל רייזברג
 
ב'
 
דרך המילים ב' -
מדריך למורה
 
עם עובד
 
ארנון סופר
ודלית גרוס
 
ו'
 
הגיאוגרפיה של המזרח
התיכון, תמונות על סף המאה
ה-21
 
עם עובד
 
ארנון סופר
ודלית גרוס
 
ו'
 
הגיאוגרפיה של המזרח התיכון,
תמונות על סף המאה ה-21 -
מדריך למורה
 
דיונון ת"א
 
חזי ברוש
 
ו'
 
הכתב הערבי, אותיות וצלילים -
ספר
 
דיונון ת"א
 
חזי ברוש
 
ו'
 
הכתב הערבי, אותיות וצלילים -
מדריך למורה
 


לבירורים אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל המחלקה לאישור
ספרי לימוד, טל' 02‎-5603004.

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001