אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
התזונה בבית-הספר 2.2‎-16
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


התזונה (מזון ושתייה) במהלך השהות בבית-הספר חשובה לתפקודו התקין
של הילד, לבריאותו, להתנהגותו וליכולת הריכוז שלו במהלך הלימודים.
התזונה מתחילה בבית, ולכן חשוב שהילד יצא מהבית לאחר שאכל ושתה
ויביא מזון מגוון בכמות מספקת למהלך שהותו בבית הספר.
יש לייחד זמן מתאים ומספיק לאכילה ולשתייה במהלך יום הלימודים. ניתן
לאפשר לתלמידים לשתות במהלך השיעורים, אם הדבר אינו פוגע במהלך
התקין של השיעור. ביום לימודים ארוך יש להקצות זמן מתאים ומספיק
להפסקת אוכל נוספת, בין אם האוכל מובא מהבית ובין אם הוא ניתן בהזנה
מאורגנת.
על בית הספר, ההורים והרשות המקומית להיערך להזנה תוך הקפדה על כללי
ארגון תקין (תזמון, ניקיון, פינוי הפסולת, תברואה).
בית-ספר שיבחר להתקשר עם ספק מזון חייב לוודא כי הספק הוא בעל אישור
רשיון עסק תקף מהרשות המקומית ורשיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, וכן
לקבל את המלצת הרופא הווטרינר הרשותי על תפקודו של הספק שנבחר.
מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי בקשר לתפריט המוזמן אצל הספק.


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על בריאות וחינוך לבריאות,
הגב' עירית ליבנה, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000