אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
פניות ותלונות הציבור ומוקד המשרד 2.7
הלשכה לפניות ותלונות הציבור ומוקד המידע (סא)2.7‎-1
הלשכה לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך פועלת מזה כ-22 שנה,
ומשמשת כתובת עיקרית ומהימנה לטיפול בפניות ובתלונות של הציבור.
תפקידה של הלשכה הוא לתת טיפול הולם ובלתי תלוי בתלונות הציבור
ולשמש כתובת לציבור לקבלת מידע לגבי כל סוגי השירות הניתנים על ידי
המשרד.
עובד הוראה, הורה, תלמיד, סטודנט או אזרח הטוען כי זכותו קופחה בשל
אי-קיום נהלים והוראות, או בשל שרירות לב, חוסר התחשבות או הזנחה
בשל מעשה או מחדל של עובד המשרד או יחידה מיחידת המשרד, רשאי
להתלונן על כך לפני הממונה על פניות ותלונות הציבור, ותלונתו תיבדק
ביסודיות ובמלוא כובד הראש.
הפנייה אל הממונה על פניות ותלונות הציבור יכולה להיעשות בכמה דרכים:
במכתב רגיל, לפי הכתובת של הממונה במשרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, או בפקס' 02‎-5602390 או בדואר אלקטרוני שכתובתו
info@education.gov.il, או בטל' 02‎-5602206/2711.
מרכז המידע, הפועל במסגרת לשכת הממונה על תלונות הציבור, נותן מידע
לגבי הוראות ונהלים במערכת החינוך, וכן מסייע בכל בעיה, שאלה או תלונה
המופנות אליו. המרכז פועל במשרד מזה כ-19 שנה, וקהל הפונים אליו גדל
בהתמדה.
 
המרכז פועל בימים א'-ה', בין השעות 16‎-8, בטלפון חינם
שמספרו 800‎-250025‎-1. אפשר גם לפנות אל מרכז המידע בכל
שאלה או בעיה בקבוצת הדיון (פורום) הפועלת באתר האינטרנט
של משרד החינוך, בכתובת
www.education.gov.il , או בכתובת הדואר האלקטרוני
info@education.gov.il .

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000