ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש ספטמבר (סא)3.5‎-1
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט
באלול התש"ס ו-א'-ב' בתשרי התשס"א, 30‎-29 בספטמבר ו-1 באוקטובר
2000. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"א, 2 באוקטובר 2000.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000