דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
השלמות ותיקון לרשימת ספרי הלימוד המאושרים שהובאה
בחוזר "הודעות ומידע" תשס/7 (ב), סעיף 6.3‎-5
(סא) 6.3‎-1


מדע וטכנולוגיה


"מעשה במחשבה תחילה", לתלמיד/סוניה רזיאל, יאיר
  הראל/אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
1. 
"עם היד על הדופק", לכיתות ו', לתלמיד/יעל קשתן, חוה בן חורין
אברמסקי/אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
2. 
"עם היד על הדופק", לכיתות ו', מדריך למורה/יעל קשתן, חוה בן חורין
אברמסקי/אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
3. 
"לחיות בקשר", לתלמיד/טוביה דרסלר, מירי דרסלר/אוניברסיטת ת"א
,הוצאת רמות
 
4. 
"גוף ללא הפסקה", לכיתות ג', מדריך למורה/חוה בן חורין אברמסקי,
יעל קשתן/אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
5. 
"נושמים לרווחה", לכיתות ד', מדריך למורה/מירי דרסלר, ליאת בן דוד/
אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
6. 
"פותחים שולחן", לכיתות ה', מדריך למורה/ליאורה ביאלר, ליאת בן
דוד/
אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
7. 
"סביב הסיב", לחטיבות הביניים/חנה מרגל ,הוצאת מכון ויצמן


 
8. 
"לימודים באמצעות פרויקטים", לחטיבות הביניים/אביבה בריינר
שרמן רוזנפלד, אורנה פליק ,הוצאת מכון ויצמן
 
9. 
 
"הזהב השחור - מהטבע לשירות האדם", לחטיבות העליונות/שרה שני
,הוצאת מכון ויצמן
 
10.
 
"מוח, תרופות וסמים", לחטיבות העליונות/דבורה כהן ,הוצאת מכון ויצמן
 
11.
 
"חיים בין צמחים", לתלמיד/נורית קינן, דניאלה לוי, נח
רוטרי/אוניברסיטת ת"א ,הוצאת רמות
 
12.
ביולוגיה
"סוד ההתפתחות העוברית", לחטיבות העליונות/ענת ירדן, גילת בריל מכון
ויצמן

מדעי המחשב
"יסודות מדעי המחשב - מעבדה", מדריך למורה/יפעת קוליקנט מכון
ויצמן
 
1. 
"אוגדן לפיתוח פרויקטים במדעי המחשב", לחטיבות העליונות/שרה פולק
,הוצאת מכון ויצמן
 
2. 
מתמטיקה
"מתי מחשב - בעולם הפונקציות, הפונקציה הריבועית ועוד ג'",
לכיתות ט'/ציפי שולמן, צפורה רזניק ,הוצאת מכון ויצמן
 
1. 
"גרפים, משוואות ובעיות", לכיתות י"ב/נורית הדס ,הוצאת מכון ויצמן
 
2. 
"מעגלים ודמיון בתנועה", לחטיבות הביניים/נורית הדס, טלי פורמן מכון
ויצמן
 
3. 
"סטטיסטיקה - מהדורה מורחבת", לכיתות י"א-י"ב/נורית הדס,
איטה נפתליס, אברהם הרכבי ,הוצאת מכון ויצמן
 
4. 
"משימות ואתגרים II"/יהודית ענבר ,הוצאת מכון ויצמן
 
5. 
"משימות ואתגרים II", מדריך למורה/יהודית ענבר ,הוצאת מכון ויצמן
 
6. 
"אינטגרלים" (3 יחידות), מדריך למורה/רחל בוהדנה ,הוצאת מכון ויצמן
 
7. 
"לחזרה ולמבחן", לכיתות י"ב/שרה קירו, איטה נפתליס, אורלי גוטליב
,הוצאת מכון ויצמן
 
8. 
"הסתברות" (3 יחידות), מדריך למורה/יוני עמיר, רחל בוהדנה מכון
ויצמן


 
9. 
עיצוב שיער
"עיצוב שיער - יסודות המקצוע"/יפה פרידמן מא"ה
ספרות
"באומר ובשיח", לכיתות ה' ו-ו'/גרשון ברגסון (עורך) דביר
תיקון
הספר "באומר ובשיח", לקט ספרותי, לכיתות ג'-ד', בעריכת גרשון ברגסון, וכן
המדריך למורה לספר זה יצאו בהוצאת "דביר" ולא כפי שנכתב בטעות בחוזר
"הודעות ומידע" תשס/10, סעיף 9-.6.3הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000