חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
פירוט ימי ההתרמה בשנת הלימודים התשס"א (סא)7.2‎-1
1. כללי
 
השתתפותם של תלמידים וחניכי תנועות הנוער בפעילות התנדבותית
למען הזולת, בעזרה מעשית לילדים ולבני נוער חולים, נכים ופגועים, היא
ערך חינוכי שיש לעודד אותו ולהתמיד בו. משרדנו מבקש לקיים את
מבצעי ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.
 
1.1
 
הפעילות ההתנדבותית הזו תהיה חלק מהתכנית החינוכית של בתי הספר
ותנועות הנוער, וההתרמה מדלת אל דלת תהיה חלק מההתנדבות
השנתית ולעתים שיאה של ההתנדבות.
 
1.2
 
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים, באופן מעשי, תהיה
בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת
התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי.
 
1.3
 
הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות
האישית" או במסגרתה.
 
1.4
ימי ההתרמה בהתשס"א
שנת ההתרמות התשס"א תיפתח בטקס בבית הנשיא. הטקס מתקיים מדי שנה
לאחר חג הסוכות, ובו מחולקים אותות הוקרה ופרסים לבתי הספר ולחניכי
תנועות הנוער אשר הצטיינו בהתרמות בשנה הקודמת. הפרסים מוענקים על
ידי רעיית הנשיא והשר.
הטקס יתקיים השנה ביום שלישי, ט' במרחשוון התשס"א, 7 בנובמבר 2000,
בבית הנשיא, בשעה 11 בבוקר. להלן פירוט ימי ההתרמה לשנת הלימודים
התשס"א (הוראות הקבע הקשורות להתרמות ולטקס בבית הנשיא מובאות
בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 7.2‎-2):
יום שלישי, ד' בתשרי התשס"א, 3.10.2000: איל"ן
יום שני, א' במרחשוון התשס"א, 31.10.2000: האגודה למלחמה בסרטן
יום רביעי, ב' בכסלו התשס"א, 29.11.2000: ניצן ואגודות החירשים
יום שלישי, כ"ב בכסלו התשס"א, 19.12.2000: המרכז לעיוור
יום רביעי, כ"ט בטבת התשס"א, 24.1.2001: אקי"ם
יום רביעי, כ"ח בשבט התשס"א, 21.2.2001: עמותות הנוער (על"ם, אל"י,
המועצה לילד החוסה, יד ביד, מיט"ל)
יום רביעי, כ"ו באדר התשס"א, 21.3.2001: אלו"ט,
CFס ,ת נעורים.


בשאלות ובהבהרות בעת הצורך אפשר להתקשר ללשכת הסמנכ"ל
ומנהל המינהל
לכוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה, טל' 02‎-5604711.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000