עובדי הוראה 9.
חינוך גופני 9.3
מבחני "אות הכושר והספורט" - שנת הלימודים התשס"א (סא) 9.3‎-2
 
כללי
 
א.
אנו נמצאים בשלבי כתיבה של מבחנים חדשים  1.   
בשנת הלימודים התשס"א נמשיך לקיים את מתכונת המבחנים
שהיתה נהוגה עד כה (ללא דיווח ארצי וללא חלוקת סמלים).
 
2.   
ביצוע מבחני אות הכושר והספורט הוא חובה (ראה בחוזר הוראות
הקבע נח/10(א), סעיף 9.7‎-1). המבחנים בוחנים כושר גופני
כדלקמן:
לכיתה ד': 5 תרגילי מיומנות
לכיתה ה': 5 מבחנים באתלטיקה קלה
לכיתות ו'-י"ב: 5 מבחני כושר גופני אחידים.
 
3.   
המבחנים ודרכי הערכתם נכתבו על כרטסות צבעוניות, לפי חטיבות
הלימוד:
 
4.   
לכיתות בית הספר היסודי - ד', ה', ו' - ירוק  א.   
לכיתות חטיבת הביניים - ז', ח', ט' - ורוד  ב.   
לכיתות החטיבה העליונה - י', י"א, י"ב - צהוב.  ג.   
כמו כן יש 2 טפסים:  5.   
דיווח שנתי על ביצוע מבחני אות הכושר והספורט  א.   
טופס רישום וריכוז תוצאות כיתתי למשך השנה כולה, לשימושם
הבלעדי של המורים.
הערה: טופס הרישום הכיתתי והמבחנים הוכנסו ליומן המורה
לחינוך גופני.
 
ב.   
קיימות חוברות הנחיות למורים: למבחני כדור יעף לכיתות ד'-ט'
"אות היעף", למבחני התעמלות לכיתות א'-ח' "אות המתעמל"
ולמבחני שחייה לכיתות ה' ומעלה "אות השוחה והשחיין". לקבלתן
אפשר לפנות למפקח על החינוך הגופני במחוז או ישירות למחלקה
לפעילות ספורט עממי במכון וינגייט.
 
6.   


לבירורים אפשר לפנות אל המפקח על החינוך הגופני במחוז.


 
הנחיות למורים לחינוך גופני  ב.
אנא קראו את ההנחיות שבכרטסות או ביומן המורה לחינוך גופני
בתשומת לב מרבית.
 
א.   
הזמינו את הטפסים הדרושים לכם מהמפקח על החינוך הגופני
המחוזי.
 
ב.   
בצעו את המבחנים לפי ההנחיות ורשמו את תוצאות המבחנים
בטופסי הרישום הכיתתיים המיועדים לכך.
 
ג.   
סכמו את ההישגים הבית-ספריים על גבי טופס הדיווח הבית ספרי
השנתי (אחרי חופשת הפסח) ושלחו אותו אל המפקח על החינוך
הגופני המחוזי עד ט' בסיוון התשס"א (31.5.2001).
 
ד.   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר עפר שמעוני, מנהל המחלקה
לפיקוח
על החינוך הגופני, טל' 03‎-5614218.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000