עובדי הוראה 9.
חינוך לערכים 9.4
אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין (סא) 9.4‎-1
כללי
 
1.
על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יצוין יום
הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין השנה ביום ה', י"א במרחשוון
התשס"א, 9.11.2000 (יוקדם מיום שישי, י"ב במרחשוון התשס"א).
1.1
 
 
סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל
יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל מוסד חינוכי.
 
1.2
 
 
סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון (א) בפעולות
שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שיוקדשו
לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה".
סעיף זה חל על כל בתי-הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או
מעמד.
 
1.3
 
 
מוסדות החינוך
 
2.
במהלך יום הזיכרון כולו תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או
במסגרות אחרות. יש לחתור לכך שפעילות זו תתחיל עוד קודם לכן
ושיום-הזיכרון יסכם אותה לימודית ורגשית.
 
2.1
 
 
מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר
הפעילויות, יבואו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים
בחוק, ואין להסתפק באחד מהם בלבד. בבתי הספר הדתיים ילמדו
משניות, ייאמרו פרקי תהלים, ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק
רבין ז"ל.
 
2.2
 
 
דמותו ופועלו של יצחק רבין יועלו תוך הדגשת היותו פטריוט יהודי
וישראל: בנעוריו כלוחם בפלמ"ח, בבחרותו כמפקד וכפורץ הדרך
לירושלים הנצורה בתש"ח, בשירותו הארוך בצה"ל, בתפקידו
כרמטכ"ל הניצחון, כמאחד ירושלים וכנושא "נאום-הר-הצופים"
במלחמת ששת הימים, בשירותו כשגריר ישראל בארה"ב, בכהונתו
הראשונה כראש-הממשלה שחתמה על הסכמי-הביניים עם מצרים
ובכהונתו האחרונה כראש-הממשלה שבעיצומה נרצח, כמחדש
ההשקעות בתשתיות ובחינוך, כעושה השלום עם ירדן וכמוביל
המאמץ להגיע להסדר עם הפלשתינאים.
 
2.3
 
 
בצד העלאת דמותו ופועלו של יצחק רבין תוקדשנה פעילויות
לימודיות וחינוכיות, באופנים שונים, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים
ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, לנושאים האלה:
 
2.4
 
 
הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסד אוניברסליים
ויהודיים
 
(א)
 
הבהרת סכנתה של האלימות בענייני הציבור והמדינה לאינטרס
הקיומי המתמשך של העם היהודי במדינתו
 
(ב)
 
בירור ייחודו של רצח מנהיג נבחר כסוג של התנקשות במדינה
ופגיעה בכל אזרחיה.
 
(ג)   
בירור המשמעות של "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו
חיים בלעו" ושל "על דאטפת אטפוך וכל מטיפיך יטופון"
 
(ד)
 
ההכרה בכללי המשטר הדמוקרטי כדרך היחידה לקבלת הכרעות
מעשיות, כאשר אלה נדרשות, בכל סוג של מחלוקת בענייני
הציבור והמדינה
 
(ה)
 
ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד
ולקיים את חוקי המדינה.
 
(ו)   
נוסף לפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים,
ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו, פעילויות משותפות עם הורים,
עם בתי-ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי-קהילה.
 
2.5
 
 
בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל
התלמידים. אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות.
 
2.6
 
 
יישובים ומחוזות  3.
אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות,
מתנ"סים וועדי-הורים יישוביים. פעילויות מחוזיות של המשרד תיקבענה
על ידי מנהלי המחוזות.
 
 
טקסים ואירועים ממלכתיים  4.
טקס האזכרה הממלכתי במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה
יתקיים ביום חמישי, י"א במרחשוון התשס"א, 9 בנובמבר 2000,
בשעה 15, בהר הרצל בירושלים. הטקס יועבר בשידור ישיר
בטלוויזיה.
 
4.1
 
 
טקס פתיחת אירועי הזיכרון בהשתתפות תלמידים ובני נוער מרחבי
הארץ וממגזרים שונים יתקיים בבית-הנשיא ביום רביעי, י'
במרחשוון התשס"א, 8 בנובמבר, בשעה 17. הטקסים הופקו על ידי
מרכז ההסברה.
 
4.2
 
 
אירועים מרכזיים במערכת החינוך  5.
כנס היערכות של מנהלים ואנשי חינוך: כנס הפתיחה המרכזי של
משרד החינוך לאירועי יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יתקיים בשיתוף
מרכז ההסברה ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל ביום רביעי, כ"ו
בתשרי התשס"א, 25 באוקטובר 2000, בבית-ההארחה בשפיים.
פרטי ההרשמה יפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" הבא.
 
5.1
 
 
עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין: העצרת תתקיים ביום חמישי,
י"א במרחשוון התשס"א, 9 בנובמבר 2000, בשעה 12, בתיאטרון
ירושלים. העצרת נערכת על ידי מינהל החברה והנוער במשרדנו
בהפקה משותפת עם מרכז ההסברה. האירוע ישודר בטלוויזיה
החינוכית בשידור ישיר. בתום העצרת יצאו בני הנוער לסיורים
בעקבות יצחק רבין.
 
5.2
 
 
כנסים מחוזיים  5.3
 
 
האגף לחינוך על-יסודי, מינהל החברה והנוער במשרד החינוך
ומרכז יצחק רבין יקיימו במשותף כנסים מחוזיים למדריכים
ולרכזים החברתיים של בתי-הספר העל-יסודיים, כהכנה
לפעילות החינוכית לקראת יום הזיכרון.
 
   
מינהל החברה והנוער יערוך כנסים מחוזיים למועצות תלמידים
ונוער רשותיות, וכן למדריכי תנועות הנוער.
 
   
במסגרת ההשתלמויות המחוזיות יעביר מינהל החברה והנוער
הדרכה למורי של"ח באתרים ובמסלולים שבהם חי ולחם יצחק
רבין.
 
   
פרסומים, הפעלות והפקות אור-קוליות  6.
מרכז ההסברה
מרכז ההסברה יציע השנה את החומרים ואת הפעילויות האלה:
 
6.1
 
 
פרסומים  א.
 
כרזת יצחק רבין: דיוקן גדול ותצלומים המתארים ציוני-דרך
בחייו. גודלה 100 ס"מ. המחיר: 8 ש"ח.
 
1.   
יצחק רבין תרפ"ב-תשנ"ו (1995‎-1922) - חוברת בסדרה "דע
את עמך - אישים ומנהיגים" (מאת מרדכי נאור): החוברת כוללת את
קורות חייו של האיש, המפקד, המדינאי ומצביא השלום, בליווי
תצלומים. המחיר: 7 ש"ח.
 
2.   
יצחק רבין ז"ל - דברים לזכרו בישיבה מיוחדת של הכנסת, י"ב
במרחשוון התשנ"ח. המחיר: 7 ש"ח.
 
3.
 
מקראה ומבנה טקס יום הזיכרון ליצחק רבין - הפקה
משותפת של מרכז יצחק רבין ושירות הפרסומים של מרכז ההסברה:
החוברת כוללת הצעה למבנה הטקס ומבחר קטעי קריאה מהמקורות,
מהשירה ומהספרות העברית והכללית, מדברי רבין ומתוך ההספדים
לזכרו.
 
4.
 
סרטים ותכניות אור-קוליות  ב.
 
הסרט "יומן ראש-הממשלה" (הפקה: מרכז ההסברה ושירות
הסרטים): בסרט יומן הפגישות והנושאים בחודש האחרון בחייו
של יצחק רבין, כמשקף את היקף עיסוקיו, את אנושיותו ואת
הדחיסות הסוערת של החיים הציבוריים באותם ימים. אפשר
לרכוש את הקלטת.
 
1.   
הסרט "5 שנים לשלום עם ירדן" (הופק ב-1999 במשותף
עם מרכז יצחק רבין): זהו סרט דוקומנטרי מרגש על חתימת
הסכם השלום עם ירדן, המתמקד ביחסיהם ההדדיים של רבין
והמלך חוסיין ובתהליך שהביא לחתימת חוזה השלום. אפשר
לרכוש את הקלטת.
 
2.
 
"הוא היה שם" - חיזיון אור-קולי על חייו ועל פועלו של יצחק
רבין: אפשר לשכור את החיזיון.
 
3.
 
סיורים
סיורים ברחבי הארץ, במסלולים ובאתרים שהיו אבני-דרך בחייו של
יצחק רבין. הסיורים מיועדים למוסדות ולציבור הרחב, והם נערכים
בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. אפשר לקבל פרטים במרכז ההסברה,
המחלקה לסיורים, רח' קפלן 2, ת"א, טל' 03‎-6918070
ו-03‎-6917891, פקס' 03‎-6952955, או במרכז יצחק רבין.  
ג.
 
פעולות נוספות
נוסף לכך מרכז ההסברה מקיים מערכת ענפה של פעילויות הסברה
לזכרו של יצחק רבין במוסדות חינוך, במתנ"סים ובשיתוף עם
ארגונים ועם רשויות מקומיות ברחבי הארץ. בין הפעילויות:
 
ד.
 
הרצאות על דמותו ועל פועלו של יצחק רבין     
כנסים/ימי-עיון/ערבי-עיון למורים ולאנשי חינוך     
פעולות תרבות וחינוך חברתי בנושא ההשלכות של רצח ראש
הממשלה על המדינה ועל החברה בישראל, בשילוב הקרנת
סרטים דוקומנטריים ותכניות אור-קוליות
 
   
שילוב תלמידי בתי-הספר באירועים עירוניים לזכרו של יצחק
רבין המופקים על ידי מרכז ההסברה.
 
   


לרכישת חומרים והזמנות יש לפנות למשרדים המחוזיים של מרכז
ההסברה:
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 13, ירושלים, ת"ד 34503, מיקוד
95464,
טל' 02‎-6535597, פקס' 02‎-6517625
מחוז ת"א והמרכז: רח' קפלן 2, ת"ד 20052, מיקוד 64734, טל'
03‎-6916040, פקס' 03‎-6917488
מחוז חיפה והצפון: מגדל הנביאים, רח' כורי 2, ת"ד 4136, מיקוד
33045,
טל' 04‎-8622361/2, פקס' 04‎-8620991
מחוז באר-שבע והדרום: בית-נועם, שדרות שז"ר 21, מיקוד
84894,
טל' 07‎-6233906, פקס' 07‎-6233907
מחוז נצרת: בניין עוואד עפיפי, ת"ד 4111, מיקוד 16101, טל'
06‎-6555210. פקס' 06‎-6554194.
כתובת אתר האינטרנט של מרכז ההסברה:
www.education.gov.il/hasbara.


מינהל החברה והנוער
המינהל הכין ערכה לפעילות חינוכית לשעות מחנך ולאירועים
שכבתיים. הערכה כוללת קטעים "בעקבות רצח יצחק רבין" ופרקים
העוסקים בכמה נושאים:
 
6.2
 
 
קווים לדמותו של יצחק רבין  1.   
מחלוקת ומחאה בחברה דמוקרטית  2.   
עדות הזיכרון  3.   
קטעים לשילוב בטקסי יום הזיכרון.
 
4.   
הטלוויזיה החינוכית
ביום ה', י"א במרחשוון התשס"א, 9.11.2000, יום הזיכרון ליצחק
רבין ז"ל, תשדר הטלוויזיה החינוכית שידורים מיוחדים שיעמדו
בסימן הזיכרון, חשבון הנפש והפקת לקחים.
התכניות מיועדות לגיל הצעיר, לנוער ולכל המשפחה.
 
6.3
 
 
מרכז יצחק רבי לחקר ישראל
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל יציע השנה לבתי הספר את החומרים
ואת הפעילויות האלה:
 
6.4
 
 
חוברות ובהן מגוון הצעות לפעילות חינוכית  א.   
חוברת לבתי-הספר העל-יסודיים, שהופקה במשותף עם
האגף לחינוך על-יסודי, תופץ ללא תשלום על ידי האגף
לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.
 
1.   
חוברת לבתי-הספר העל-יסודיים הערביים (בערבית) נכתבה
בשיתוף פעולה עם היחידה לאקטואליה ולהפעלות במטח
והופקה עם האגף לחינוך על-יסודי. היא תופץ ללא תשלום
לבתי הספר הערביים על ידי האגף לחינוך על-יסודי במשרד
החינוך.
 
2.   
חוברת הפעלות חינוכיות לבתי-הספר היסודיים הופקה
במשותף עם היחידה לאקטואליה ולהפעלות במטח (החוברות
ניתנות לרכישה במרכז יצחק רבין במחיר של 35 ש"ח).
 
3.   
ערכות חדשות אלו, לבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים, כוללות
כמה פעילויות חינוכיות שהתפרסמו בעבר בתוספת הפעלות חדשות
ומגוונות; למשל:
 
 
חידת דן חמיצר, הכוללת כרזה גדולה עם רמזים המוליכים
לפתרון חידה והמחייבים התמודדות ערכית
 
   
"הלכתי לחפש את היונה" - הפעלה בנושא הנצחה באמצעות
תמונות
 
   
"צבעי הקשת" -הפעלה יצירתית להבנת הדמוקרטיה     
"בין ביקורת לגיטימית להסתה - הפעלה על פי כרזות
וקריקטורות
 
   
תמונות מחיי יצחק רבין ומביטויי האבל ליד האנדרטה - לעיצוב
פינת זיכרון
 
   
הצעות לפעילות משותפת בין בתי ספר ממגזרים שונים     
פעילויות מיוחדות המיועדות לבתי-ספר ממלכתיים-דתיים.     
סרט וידיאו על הנושא "בין ביקורת להסתה"
זהו סרט בן 20 דקות שהופק על ידי מרכז רבין כמקור מעורר
לדיון חינוכי נוקב על ההבחנה שבין ביקורת להסתה. הסרט
מתאים לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.
אפשר לרכשו במרכז יצחק רבין במחיר 25 ש"ח.
 
ב.   
סרט וידיאו: "יצחק רבין, 1995‎-1922"
עותק של הסרט נשלח בשנה שעברה לבתי-הספר.  
ג.   
תקליטורים ואלבום שירים "רב חובל"
אלו 2 תקליטורים + חוברת מילים של 38 שירים ממיטב הזמר
הישראלי שנאספו מתחנות עיקריות בתולדות חייו של יצחק
רבין, וכן שירים הקשורים בתודעה הלאומית ליום הזיכרון
השנתי ליצחק רבין. האלבום כולל קטעים מוקלטים
מנאומי רבין ומנאומי הספד שנישאו בהלווייתו.
אוסף זה יכול להיות לעזר רב בהכנת טקס יום הזיכרון ליצחק
רבין בבתי ספר, בתנועות נוער, ברשויות מקומיות, במתנ"סים,
ביחידות צה"ל ובאירועי הזיכרון בתפוצות, והוא מתאים לכל
בית בישראל האוהב שירה עברית.
אפשר לרכוש את האלבום ואת התקליטורים במרכז יצחק רבין
במחיר 45 ש"ח.
 
ד.   
חוברת לטקס יום הזיכרון (הפקה משותפת עם מרכז
ההסברה)
החוברת כוללת הצעה למבנה הטקס ומגוון עשיר של טקסטים
ושירים המתאימים לטקסי יום הזיכרון ליצחק רבין.
אפשר לרכוש את החוברת במרכז יצחק רבין, במחיר 25 ש"ח.
 
ה.   
ההצגה "שלום חבר" (כתיבה ובימוי: גדי צדקה; הפקה:
העמותה לקידום התיאטרון החברתי הישראלי)
זוהי הצגה מרגשת ומרתקת על רצח יצחק רבין ועל ההשלכות
החברתיות, והיא מתאימה גם לכיתות ה'-ו' וגם לכיתות ז'-י'.
בסיום ההצגה אפשר לקיים שיחה עם כותב ההצגה ועם
השחקנים וכן פעילות חינוכית שהוכנה על ידי מרכז יצחק רבין.
להזמנות: ליטל או עינת, טל' 03‎-5279994.
 
ו.   
השתלמות בית-ספרית
מנחים של מרכז יצחק רבין יעבירו השתלמויות לחדרי המורים
של בתי-הספר העל יסודיים לקראת הפעילות החינוכית בבית
הספר. המטרה היא לחשוף את המורים למגוון התכניות
החדשות ולהכין אותם, בדרך סדנאית, להעברת הפעילויות
החינוכיות לתלמידיהם. עלות מפגש בין 4 שעות אקדמיות היא
800 ש"ח.
לקבלת פרטים ולהרשמה אפשר לפנות לתא טלמסר
03‎-7651990.  
ז.   
מאגר מורים מומחים
לקבלת רשימת מרצים בנושאים שונים אפשר לפנות למרכז
יצחק רבין, תא טלמסר 03‎-7651990.
 
ח.   
"אבני דרך" - סיורים בעקבות יצחק רבין (הפקה משותפת
עם מרכז ההסברה ועם אגף של"ח במינהל החברה והנוער)
אלה סיורים מודרכים באתרים שבהם חי ולחם יצחק רבין,
בצפון, באזור ירושלים, וכן בהר הרצל ובכיכר רבין (אפשר
לתאם קבלת הדרכה עם מורי של"ח במינהל החברה והנוער
במשרד החינוך, עם מרכז ההסברה או עם מרכז יצחק רבין
לחקר ישראל).
 
ט.   
הסרט "יצאתי לחפש אהבה... תיכף אשוב"
זהו סרטו עטור הפרסים של הבמאי דן קציר ששודר בטלוויזיה
ביום השנה הראשון לרצח ראש הממשלה. הסרט מחבר בין
החיפוש של המנהיג אחר השלום באווירה של התלהטות יצרים
ואלימות ובין החיפוש של היחיד אחרי האהבה והנעורים. סרטו
של קציר פועל במישור החווייתי-הרגשי על הצופה שדרך נקודת
המבט של "האדם הפשוט" מתקרב אל האירועים שאפיינו את
התקופה לפני הרצח ואחריו. אורך הסרט 50 דקות.
הסרט ניתן לרכישה בצירוף רעיונות לפעילות בכיתה במחיר 25
ש"ח במרכז רבין לחקר ישראל.
 
י.   
 
פרטים נוספים על החומרים ועל הפעילות של מרכז יצחק רבין
לחקר ישראל, ובכלל זה אפשרויות רכישת ערכה כוללת בהנחה
של 15%, אפשר לקבל בטלמסר 03‎-7651990, בטל'
03‎-6436545, שלוחה 208, או בדואר האלקטרוני
hanan @ rabincenter.org.il , וכן באתר האינטרנט של
המרכז:
www.rabincenter.org.il .
 
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000