עובדי הוראה 9.
קשר עם התפוצות 9.9
חפציב"ה - חינוך פורמלי ציוני-יהודי בברה"מ (לשעבר) (סא)9.9‎-1
משרד החינוך (מינהל כא"ב, תיאום ובקרה), בשיתוף "נתיב" (לשכת-הקשר),
מפעיל בברה"מ לשעבר רשת בתי-ספר יהודיים יומיים (דתיים וכלליים)
ובתי-ספר של יום א'. במסגרת זו המשרד משגר כמאה מורים-שליחים
מישראל, המלמדים את המקצועות העבריים. המורים-השליחים הם הציר
המרכזי של התכנית, המכוונת לעידוד העלייה ולטיפוח ההזדהות עם
העם-היהודי ועם מדינת-ישראל והזיקה אליהם.
מהות השליחות
פעילות חינוך והוראה יהודיים-ציוניים ישראליים
 
 
הוראת עברית בעברית והיסטוריה יהודית ומסורת-ישראל ברוסית
 
 
פעילות חברתית וקהילתית
 
 
הנחיה והדרכת מורים מקומיים.
 
 
תנאי השירות
שנה עד שלוש שנים, כולל חופשות מולדת
 
 
מימון כל הוצאות השליחות
 
 
תנאי שכר ואש"ל מועדפים.
 
 
המועמדים
אזרחי ישראל השוהים בה שש שנים לפחות
 
 
מורים בעלי הסמכה ישראלית להוראה וניסיון חינוכי-חברתי בישראל
 
 
רווקים, בודדים ומשפחות (אפשר לצאת עם ילדים).
 
 
המועמדים לשליחות עוברים תהליך מיון קפדני והכשרה יסודית.
קורס ההכשרה לקראת שליחות לשנת הלימודים התשס"ב ייפתח בחודש
דצמבר 2000, ויתקיים יום בשבוע, לאורך שנת הלימודים ובימים מרוכזים
בחופשות הלימודים.


למידע נוסף, לפרטים ולהרשמה יש לשלוח בהקדם קורות חיים
ופרטים
אישיים לפקס' 03‎-5639698, עבור "מורים-שליחים".הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000