עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
התמחות בהוראה (סטאז') - הבהרה 8.2‎-5
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
הבהרת סעיף
8.2‎-3 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/8(א)
 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 8.2‎-3 של חוזר הוראות הקבע תשס/8(א) פרסמנו נוהל להערכה של
המתמחה בהוראה (סטאז'ר). חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') וההערכה
תחול על כל מורה בישראל בשנת עבודתו הראשונה. הנוהל שפורסם בחוזר
תשס/8(א) נוגע לבוגרי המכללות להכשרת עובדי הוראה ולא לבוגרי
האוניברסיטה.
לגבי בוגרי המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות יתפרסם נוהל הערכה
בעתיד.


בשאלות אפשר לפנות אל האגף להכשרת עובדי הוראה, טל' 02‎-5603670/1.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000