עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
שעות ההוראה למנהל בית ספר 8.5‎-15
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  לצערנו התברר כי חלק מהמנהלים אינם מקפידים על ההוראות המחייבות
אותם לעבוד 6 ש"ח לפחות בהוראה. לפיכך אנו חוזרים ומבהירים כי כל
מנהל חייב ללמד בפועל בכיתה 6 ש"ש לפחות.


בשאלות אפשר לפנות אל סגנית מנהל האגף הבכיר לכו"א בהוראה,
הגב' נעמי שטרסר, טל' 02‎-5604747/9.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000