ארגון ומינהל 3.
חקיקה ופסיקה 3.4
תיקון סעיף 2 (סעיף המטרות) לחוק חינוך ממלכתי 3.4‎-4
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
תיקון לסעיף 2 בחוק
חינוך ממלכתי
 
  מטרת הפרסום  בתאריך ט"ז באדר א' התש"ס (22.2.2000) התקבל בכנסת תיקון לסעיף 2
בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, בנושא מטרות החינוך הממלכתי.
במקום סעיף 2 הקיים לחוק זה יבוא נוסח הסעיף המתוקן שלהלן:
   
מטרות החינוך הממלכתי הן:  "2. 
לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן
למדינת ישראל, המכבד אתה הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את
זהותו התרבותית ואת לשונו
 
(1)   
להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס
של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים,
לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך
לחתירה לשלום ולסובלנות בין בני אדם ובין עמים;
 
(2)   
ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל  (3)   
ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל
והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה ולחנך
לכבדם;
 
(4)   
לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם
השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות
ושל משמעות;
(5)   
לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע
השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה ובמיומנויות היסוד
שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית ולעודד
פעילות גופנית ותרבות ופנאי
 
(6)   
לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית,
מחשבה עצמאית ויזמה ולפתח מודעות ועירנות לתמורות
ולחידושים;
 
(7)   
להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על
פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;
 
(8)   
לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים
ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה
לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל
 
(9)   
לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ,
לנופיה, לחי ולצומח;
 
(10)
 
להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת
הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות
במדינת ישראל ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל."
 
(11)
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000