הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
איסור הפצת העתקים מזויפים של ספרי לימוד 3.7‎-14
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  לאחרונה נודע לנו על הפצת העתקים מזויפים של ספרי לימוד.
כל ספר לימוד הוא יצירה הזכאית להגנת זכויות היוצרים, ועל כן כל הפצה
של העתק בלתי מקורי, אשר הופק ללא הרשאת בעל זכויות היוצרים, היא
הפרה של זכויות היוצרים. מעבר לפן החינוכי של מעורבות מערכת החינוך
בהפרת זכויות יוצרים, המשמעות המיידית של עובדה זו היא כי בעל הזכויות
הוא הבעלים של העותק המפר והוא רשאי לקבל לחזקתו כל עותק מפר
שייתפס על ידו (הן בבית הספר והן אצל התלמידים), וזאת ללא החזר
התמורה ששולמה עבור העתקים אלה. אם יוכח לאחר מכן כי רוכש הספרים
ידע כי הם העתקים מפרים, הוא יחויב לפצות את בעל הזכויות על הנזק
שנגרם לו עקב הפרת זכויותיו.


בשאלות אפשר לפנות אל סגן מנהל המינהל הפדגוגי, מר ציון שבת,
טל' 02‎-5604028.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000