תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
העדפת תוצרת הארץ 9.4‎-2
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי
התשנ"ה-1995) נקבע כי במסמכי מכרז, במכרזים פומביים ובהתקשרויות
יש לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ. תקנות המשנה מפרטות את
השקלול של שיעור ההעדפה.
אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב של מנהלי בתי הספר, ספקים ורוכשי
שירותים ברשויות המקומיות ובבעלויות על בתי הספר לחשיבות הרבה
בהשקעה במוצרים "כחול-לבן" לצורך בנייה, הצטיידות ורכישות אחרות.
אנו מאמינים כי העדפת מוצרים תוצרת הארץ במערכת החינוך היא נכונה
ותסייע למשק כולו לעלות על פסי צמיחה.


בשאלות אפשר לפנות לסגן מנהל המינהל הפדגוגי, מר ציון שבת,
טל' 02‎-5604028.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000