אוכלוסיות מיוחדות 1.
לקויי למידה 1.4
נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס -
תיקון לסעיף 1.4‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" תשס/9(א)
(סא)1.4‎-1
תלמיד שאובחן כלקוי למידה על פי הכללים המפורטים בחוזר הוראות הקבע
תשס/9 (א) סעיף 4.3‎-15 יוכל להביא אתו ללשכת הגיוס במועד התייצבותו
הראשונה את האבחונים שעל פיהם נקבעה זכאותו להתאמת דרכי ההיבחנות,
כדי שתישקל זכאותו להיבחן במערכת מבחנים מותאמת במהלך גיוסו. חוות
דעת של פסיכולוגים חינוכיים ופסיכולוגים מתחומי מומחיות אחרים בעלי
הכשרה לליקויי למידה קבילות אף הן.
סעיף זה מבטל את ההודעה בחוזר "הודעות ומידע" תשס/9(א), סעיף 1.4‎-1,
"נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס".


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מלי דנינו, מנהלת היחידה לליקוי
למידה
בשפ"י, טל' 02‎-5603245/2307.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000