ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אוקטובר (סא)3.5‎-2
ראש השנה: חופשת ראש השנה, שהחלה ב-כ"ט באלול התש"ס, 29
בספטמבר, תסתיים ב-ב' בתשרי התשס"א, 1 באוקטובר 2000. הלימודים
יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"א, 2 באוקטובר 2000.
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני, ט'
ו-י' בתשרי התשס"א, 8 ו-9 באוקטובר 2000. הלימודים יתחדשו ביום
שלישי, י"א בתשרי התשס"א, 10 באוקטובר 2000, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשס"א,
13 באוקטובר 2000, ועד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"א, 22 באוקטובר
2000. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשס"א, 23 באוקטובר
2000, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000