ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
מפקד תלמידים התשס"א (סא)3.7‎-1

גם השנה, כמדי שנה, יערוך מינהל הגיוס מפקד תלמידים הלומדים
בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות.
 
1. 
מטרת המפקד
 
2. 
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע את
גיוסם באמצע שנת הלימודים
 
א. 
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות, שאינן מוכרות על ידי צה"ל, כדי
להגדיל את הפוטנציאל המקצועי לגיוס
 
ב. 
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות
 
ג. 
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון, תלמידי
בתי הספר, על פי המידע שנאסף.
 
ד. 
שיטת המפקד
 
3. 
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר, כפי שנעשה בתחילת השנה הקודמת.
 
א. 
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר עם רשימת הלומדים בהם שתוכן
על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס.
 
ב. 
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין את רשימות הלומדים בכיתות י"ב
במגמות הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות שתוכנה על
ידי הלשכות.
 
ג. 
נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את מועד
הביקור, בהתאם למועדים שלהלן: כ"א ו-כ"ב בכסלו התשס"א, 18 ו-19
בדצמבר 2000.
 
ד. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד התלמידים.הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000