דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
סיורים לימודיים ומשימות בירוק בשיתוף עם הקרן
הקיימת לישראל
(סא)6.2‎-1

תחום של"ח וידיעת הארץ במינהל החברה והנוער והאגף לחינוך בקרן
הקיימת לישראל יקיימו בשנת הלימודים התשס"א סיורים לימודיים
ומשימות בירוק לתלמידי כיתות ח' במערכת החינוך.

התכנית
יתקיימו סיורים במשך שלושה ימים להכרת חתך הרוחב של ארץ ישראל
(הבקע, ההר ומישור החוף) על פי המתווה של תכנית של"ח וידיעת הארץ,
בשילוב התפיסה החינוכית המתבססת על המרכיבים המרכזיים בחינוך
הערכי: ידע-הבנה, חוויה בסיורים ועשייה - מחויבות אישית לפעילות תורמת.
במהלך הסיורים יכירו בני הנוער מקרוב את תולדות המפעל הציוני ואת
מקומה החשוב של הקרן הקיימת לישראל במפעלי הפיתוח וההתיישבות של
מדינת ישראל.
הפעילות תתקיים במחנות היער של הקרן הקיימת לישראל - ביער "לביא",
ביער "ציפורי", בפארק ז'בוטינסקי ("שוני"), ביער "נס הרים" וב"פארק
אשכול".

העלות
התלמידים יקבלו לינה (שני לילות), כלכלה מלאה (ליומיים), הדרכה והסעות
במשך שלושת הימים על ידי הקק"ל. כל תלמיד ישלם לקק"ל 200 ש"ח דמי
השתתפות בהוצאות, ויוסיף על כך את הסכום הדרוש למימון המלווים
החמושים ו/או הרפואיים שבית הספר יגייס.
פעילות זו יכולה להיות תחליף לטיול השנתי.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל יחידות של"ח במחוזות: חיפה:
טל' 04‎-8353719; ת"א: טל' 03‎-5124890/8; ירושלים: טל'
02‎-5601515;
צפון: טל' 06‎-6500110; מרכז: טל' 03‎-5124879; דרום: טל'
07‎-6464002/3;
מטה תחום של"ח וידה"א, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, טל'
02‎-5603197 ו-02‎-5603190/1.

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000