תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יום זכויות האדם הבינלאומי (סא)9.4‎-2

הקהילה הבינלאומית חוגגת מדי שנה את יום זכויות האדם ב-10 בדצמבר,
היום שבו התקבלה באו"ם הכרזת זכויות האדם הבינלאומית בשנת 1948.
יום זכויות האדם יצוין השנה גם במערכת החינוך, וכך יוחל במסורת קבועה
של ציון יום זה.
ההכרזה, שמחויבות לה כל מדינות העולם, מכירה בזכויות הבסיסיות שיש
לכל בני האדם, זכויות הכוללות את חירות הפרט מפני התערבות המדינה ואת
חובות המדינה לאזרחיה, כגון חינוך, בריאות ודיור.

ציון היום במערכת החינוך
בתחילת נובמבר תחולק בכל בתי הספר ערכה ובה ההכרזה לכל באי
עולם בדבר זכויות האדם והאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, יחד עם
הצעות ועם תכניות שונות כיצד לחגוג את היום בטקסים בית-ספריים.
 
1. 
יום עיון למפקחים, למנהלים ולמחנכים ייערך ביום ראשון, י"ג בכסלו
התשס"א, 10 בדצמבר 2000, בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך, הגב'
שלומית עמיחי, ויו"ר המזכירות הפדגוגית, פרופ' מישל אביטבול. היום
ייפתח בטקס רשמי ויעסוק בחשיבותן ובמקומן של זכויות האדם
בישראל ובתרגום תפיסות אלה עבור בתי הספר.
 
2. 


פרטים נוספים על השתלמויות, על סדנאות ועל הרצאות
בטל' 02‎-5603602 ו-02‎-5603875.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000