תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
פעילויות בנושא החיסכון במים - מרכז ההסברה (סא)9.4‎-3

משבר המים הפוקד אותנו הוא תוצאה של כמה שנים שחונות. מאגרי המים
העיליים והתחתיים (האקוויפרים) הולכים ומידלדלים. ההצעות השונות
לפתרון הבעיה, כמו התפלה, יבוא מים וכו', נבדקות כעת ובחלקן אף
תמומשנה.
בימים אלה מתנהל מסע הסברה לאומי לחיסכון במים. מערכת החינוך נדרשת
גם היא לתרום את חלקה למאמץ הלאומי לחיסכון במים בכך שתעמיד בשנת
הלימודים הנוכחית על סדר יומה את הטיפול בבעיית המים ואת הצורך
בחיסכון, אם בתכניות חינוכיות ואם בפעולות מעשיות לחיסכון במים בגן,
בבית הספר ובבית.
מרכז ההסברה שוקד בימים אלה על הכנת ערכה לימודית חינוכית שתכלול -
איגרת למורים ולמנהלים בחינוך היסודי שהיא בעצם חוברת הפעלות
בנושא החיסכון במים
1. 
חוברת מידע על משק המים בישראל
2. 
אוגדן תצלומים בנושא המים עם הצעות לפעילות
3. 
מפת המים בישראל (מאגרי מים, הולכת מים, בארות וכו')
4. 
סרט על בעיית המים בעולם, באזור ובישראל
5. 
שתי כרזות בנושא החיסכון במים.
 
6. 
הערכה תחולק לבתי הספר היסודיים בימי עיון שיוזמנו אליהם מנהלי בתי
הספר היסודיים או מי שימונה לטפל בנושא המים בבית הספר. עותקים
נוספים אפשר יהיה לרכוש במשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה.
מרכז ההסברה גם יציע למנהלים ולמפקחים סדרת סיורים למקורות המים
בישראל שאפשר ללמוד בעזרתם מקרוב על בעיית המים.
מרכז ההסברה אף עומד להכריז על תחרות בין מוסדות החינוך בארץ בקיום
פעולות מעשיות וחינוכיות שתובלנה להגברת החיסכון במים במוסדות החינוך
ובקהילה. תקנון התחרות והנחיות יישלחו במועד מאוחר יותר לכל בתי
הספר. צוות שופטים יבחן את התכניות ואת הרעיונות שבתי הספר יישמו,
ואלה שיהיו המעשיים ביותר יזכו בפרסים.
מנהלי בתי הספר היסודיים מתבקשים להירתם למאמץ ולמנות מורה שירכז
את הטיפול בנושא החיסכון במים בבית הספר.


בשאלות אפשר לפנות אל מר אלברט אחדות, דובר מרכז ההסברה,
טל' 02‎-6705345.

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000