תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער 10.3‎-2
פרס זאב לספרות ילדים לשנת התשס"א יחולק בבית אריאלה
בתל-אביב ביום ראשון, כ"א במרחשוון התשס"א, 19.11.2000, בשעה
5 אחר הצהריים.
 
(א)
הכנס החצי-שנתי של המדור לספרות ילדים, בשיתוף עם קרן
הספריות לילדי ישראל, יתקיים, כרגיל, בחנוכה, בירושלים. הכנס
יתקיים ביום שני, ד' דחנוכה, כ"ח בכסלו, 25.12.2000, במרכז תרבות
עמים לנוער, ירושלים.
הודעות מפורטות תישלחנה לבתי-הספר.
 
(ב)

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000