דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הודעות מינהלת הטיולים 6.2‎-2
לשכת התיאום לטיולים בבאר שבע שינתה את כתובתה ועברה לעיר
העתיקה. מספרי הטלפון והפקס' נשארו זהים. הכתובת החדשה היא:
החברה להגנת הטבע, הלשכה לתיאום טיולים, רח' סמילנסקי 46,
באר-שבע 84210.
 
1. 
לחדר המצב לטיולים נוספה עוד אפשרות חיוג, לבד מזו המוכרת עד
היום, טל' 02‎-6222211: אפשר להתקשר לחדר המצב בטלפון סלולרי
של סלקום 678*.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000