דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
המפתח לעולם הדמיון - תקליטור בגיאומטרייה - האגף
לתכניות לימודים
6.3‎-2
נושא התקליטור הוא טרנספורמציות איזומטריות במישור: שיקוף,
הזזה וסיבוב. שלוש הטרנספורמציות האלה הן העתקות-שומרות-מרחק
במישור. הנושאים טרנספורמציות איזומטריות וסימטרייה כלולים ב"תכנית
הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי, התשמ"ח, לכיתות א'-ו'".
התקליטור מתאים לעבודה בכיתה הטרוגנית. יש בו מגוון פעילויות:

- משחקים ברמה אינטואיטיבית
- משחקים ברמה פורמאלית
- פעילויות חקר.


התקליטור מופץ על ידי רכגולד, רח' המנור 7, תל אביב,
טל' 03‎-5180555, פקס' 03‎-5180233.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000