חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
פירוט ימי ההתרמה בשנת הלימודים התשס"א - תיקון
ותוספת לסעיף 1 - 7.2 בחוזר הודעות ומידע סא/1
7.2‎-2
1. כללי
השתתפותם של תלמידים וחניכי תנועות הנוער בפעילות התנדבותית
למען הזולת, בעזרה מעשית לילדים ולבני נוער חולים, נכים ופגועים,
היא ערך חינוכי שיש לעודד אותו ולהתמיד בו. משרדנו מבקש לקיים
את מבצעי ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.
 
1.1 
הפעילות ההתנדבותית הזו תהיה חלק מהתכנית החינוכית של בתי
הספר ותנועות הנוער, וההתרמה מדלת אל דלת תהיה חלק מההתנדבות
השנתית ולעתים שיאה של ההתנדבות.
 
1.2 
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים, באופן מעשי, תהיה
בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת
התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי.
 
1.3 
הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות
האישית" או במסגרתה.
 
1.4 
ועדת המעקב הציבורית לענייני התרמות קובעת את התאריכים ואת
אשכולות הארגונים המאושרים להתרמות ארציות, כמפורט להלן.
הנהלת בית ספר תקבע את ימי ההתרמה שהתלמידים ישתתפו בהם
בתיאום עם מחלקת החינוך ברשות המקומית ועם הארגונים
המתרימים.
 
1.5 
2. ימי ההתרמה בהתשס"א
להלן פירוט ימי ההתרמה לשנת הלימודים התשס"א (הוראות הקבע הקשורות
להתרמות ולטקס בבית הנשיא מובאות בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א),
סעיף 7.2‎-2):
יום שלישי, ד' בתשרי התשס"א, 3.10.2000: איל"ן
יום שני, א' במרחשוון התשס"א, 30.10.2000: האגודה למלחמה בסרטן
יום רביעי, ב' בכסלו התשס"א, 29.11.2000: ניצן ואגודות החירשים
יום שלישי, כ"ב בכסלו התשס"א, 19.12.2000: המרכז לעיוור
יום רביעי, כ"ט בטבת התשס"א, 24.1.2001: אקי"ם ו-
C.F.
יום רביעי, כ"ח בשבט התשס"א, 21.2.2001: עמותות הנוער (על"ם, אל"י,
המועצה לילד החוסה, יד ביד, מיט"ל)
יום רביעי, כ"ו באדר התשס"א, 21.3.2001: אלו"ט וסוכרת נעורים.
3. עיטור "נדב"
טקס הענקת עיטורי "נדב" לבתי הספר שהצטיינו במבצעי ההתרמה
שהתקיימו בשנת הלימודים התש"ס יתקיים בבית הנשיא ביום שלישי, ט'
במרחשוון התשס"א, .7.11.2000
מטרת האירוע היא להדגיש את הקשר המתמשך בין האגודות המתרימות ובין
מערכת החינוך ובתי הספר הפועלים בנאמנות ובמסירות במשך עשרות שנים
למען אוכלוסיות פגועות ונזקקות במדינת ישראל.
ועדת העיטור, המורכבת מנציגי בית הנשיא, משרד החינוך וועדת המעקב
לימי ההתרמה, בחרה את 18 בתי הספר הבאים כבתי ספר מצטיינים לשנת
ההתרמות התש"ס:
בית ספר מצטיין ארצי
בית הספר אורט טכנולוגי מדעי, רחובות (בהמלצת אלו"ט,
C.F. וסוכרת
נעורים)
בתי ספר מצטיינים במחוזות
מחוז צפון: חט"ב בית ג'אן, בית ג'אן (בהמלצת איל"ן)
 
1. 
מחוז חיפה: בית הספר הממ"ד רמב"ם, חיפה (בהמלצת עמותות הנוער)
 
2. 
מחוז מרכז: חט"ב ברנר, פתח תקווה (בהמלצת אלו"ט, C.F. וסוכרת
נעורים)
 
3. 
מחוז תל אביב: בית הספר העירוני א', תל אביב (בהמלצת איל"ן)
 
4. 
מנח"י: בית חינוך תיכון עירוני ג', ירושלים (בהמלצת "האגודה למלחמה
בסרטן")
 
5. 
מחוז ירושלים: בית הספר דקל וילנאי, מעלה אדומים (בהמלצת
"האגודה למלחמה בסרטן")
 
6. 
מחוז דרום: בית הספר גיל-ז'בוטינסקי, שדרות (בהמלצת "ניצן" וארגוני
החירשים)
 
7. 
החינוך ההתיישבותי: קריית חינוך בן גוריון, עמק חפר (בהמלצת
"המרכז לעיוור").
 
8. 
בתי ספר שצוינו לשבח
בית הספר היסוד גרץ, ת"א (בהמלצת "ניצן" וארגוני החירשים)
 
1. 
בית הספר היסודי נהלל אזורי, עמק יזרעאל (בהמלצת "ניצן" וארגוני
החירשים)
 
2. 
בית הספר היסודי נוף ים, אשקלון (בהמלצת "המרכז לעיוור")
 
3. 
בית הספר הממ"ד גוש עציון (בהמלצת אלו"ט, איגוד C.F. והאגודה
לסוכרת נעורים)
 
4. 
בית הספר הבפטיסטי, נצרת (בהמלצת "האגודה למלחמה בסרטן")
 
5. 
בית הספר המקיף אורט שומרון, בנימינה (בהמלצת "המרכז לעיוור")
 
6. 
בית הספר המקיף "כל ישראל חברים", חיפה (בהמלצת אקי"ם)
 
7. 
בית הספר המקיף מכללת אורט, ירושלים (בהמלצת אקי"ם).
 
8. 


בשאלות ובהבהרות בעת הצורך אפשר להתקשר ללשכת הסמנכ"ל
ומנהל המינהל
לכוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה, טל' 02‎-5604711.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000