חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
מסעות בני נוער לפולין ולצ'כיה - "את אחיי אנוכי מבקש" -
תיקון
7.6‎-6
 
1 בנובמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשנט/1(א)
סעיף 7.6‎-2
 
  מטרת הפרסום  
בחוזר הוראות הקבע נט/1(א) פרסמנו בסעיף 7.6‎-2, העוסק במסעות בני נוער
לפולין ולצ'כיה, את רשימת המוסדות העוסקים בחקר השואה ובלימודה
שאפשר להיעזר בהם (בנספח ב' של הסעיף).
בגלל שינוי במספר הטלפון של יד ושם אנו מבקשים להחליף את עמ' 21 של
הסעיף בעמוד שלהלן:
נספח ב מוסדות העוסקים בחקר השואה ובלימודה
להלן רשימת המוסדות העוסקים בחקר השואה ובלימודה שניתן להיעזר
בהם:
02‎-6443622/1
 
ת"ד 3477, ירושלים
 
1. א. יד ושם - ביה"ס המרכזי
להוראת השואה
 
02‎-5718197
 
רח' כורזים 10, ת"ד 804,
גבעתיים 53108
 
ב. יד ושם - המרכז להוראת
השואה (בית ווהלין)
 
04‎-9958080
 
ד"נ אשרת 25220
 
2. בית לוחמי הגטאות
 
09‎-8997410
 
קיבוץ תל יצחק 45805
 
3. משואה
 
07‎-6720531
 
קיבוץ יד מרדכי, ד"נ חוף
אשקלון 79154
 
4. יד מרדכי
 
06‎-6309271
 
גבעת חביבה, ד"נ מנשה, רח'
ליאונרדו דה וינצ'י 13,
ת"א 61400
 
5. מורשת (חבצלת)
 
02‎-6426089
 
אכסניית הנוער ע"ש ווטרמן
וויז, ת"ד 71197
 
6. אות ועד
 
08‎-8535687
 
ניר גלים 79154
 
7. יד לעד
 
04‎-8325978
 
רח' התיכון 39, נווה שאנן,
חיפה
 
8. איבשיץ
 
06‎-6369515
 
גבעת חיים איחוד,
ד"נ עמק חפר
 
9. בית טרזין
 
03‎-6479833
 
ת"ד 53050, תל אביב 61530
 
10. העמותה לקידום קשרים
ויחסי
ידידות ישראל-פולין
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/3א, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000