אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - השתתפות משרדנו במימון
שירותי הזנה במהלך שנה"ל התשס"א
1.2‎-1

1. סוגי הכיתות שבהן משרדנו משתתף במימון שירותי הזנה  
כיתות חינוך מיוחד כיתות בבתי"ס ובגנים  קוד חריגות
בבתי"ס של החינוך הרגיל  לחינוך מיוחד  כיתתית 
אוטיסטים/P.D.D.
 
אוטיסטים/P.D.D.
 
21
 
בעלי הפרעות נפשיות קשות
 
בעלי הפרעות נפשיות קשות
 
28
 
משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות
 
משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות
 
19
 
אינן זכאיות לשירותי הזנה
 
עיוורים/לקויי ראייה רב-
בעייתיים
 
12
 
אינן זכאיות לשירותי הזנה
 
חירשים/כבדי שמיעה רב-
בעייתיים
 
11
 
בעלי פיגור בינוני ר"ב
 
בעלי פיגור בינוני ר"ב
 
15
 
בעלי פיגור בינוני מורכב
 
בעלי פיגור בינוני מורכב
 
26
 
בעלי פיגור
קשה/עמוק/סיעודיים
 
בעלי פיגור
קשה/עמוק/סיעודיים
 
24
 


2. מימון שירותי הזנה
החל מ-א' באלול התש"ס (1.9.2000) השתתפות משרדנו במימון שירותי
הזנה היא 9 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 183 ימי לימוד, ובסך
הכול 1,647 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי ימומנו 193
ימי לימוד, ובסך הכול 1,737 ש"ח לתלמיד בשנה.
להלן פירוט התשלומים לתלמיד לפי חודשים:

במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי -  המגזר היהודי -   
מס' הימים  מס' הימים  החודש 
20  20  ספטמבר 
23  14  אוקטובר 
22  22  נובמבר 
15  16  דצמבר 
17  23  ינואר 
21  20  פברואר 
21  18  מרס 
13  10  אפריל 
21  20  מאי 
20  20  יוני 
193  183  סה"כ 


הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות.
התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה
חריגות. כמו כן לא יממן משרדנו ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי
חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.
התשלומים עבור שירותי הזנה יועברו לבעלויות באמצעות מערכת התשלומים
המאוחדת של המשרד.
מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים אקסטרניים יכולות להגיש בקשה
לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי הזנה עבור תלמידים אלה על פי
התעריפים לעיל. יש להפנות את הבקשה אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך
מיוחד, רח' השלושה 2, בית מוסקוביץ, יד אליהו, ת"א.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם באגף
לחינוך מיוחד,
טל' 03‎-6896104/5, פקס' 03‎-6896169.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000