ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר 3.5‎-3
חנוכה: מיום ראשון, כ"ז בכסלו התשס"א, 24 בדצמבר 2000, עד יום שישי,
ג' בטבת התשס"א, 29 בדצמבר 2000. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה'
בטבת התשס"א, 31 בדצמבר 2000, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000