ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-1
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1. 
"צו פיוס" לשלום בית במשבר היחסים בין יהודים
לערבים:
זוהי מצגת המפרטת תכנית פעולה לגיבוש מנהיגות
חינוכית, חברתית ותרבותית נגד הדיאלוג האלים שהתפתח בין
יהודים לערבים. המצגת בעברית ובערבית הוכנה על ידי משרד
ראש הממשלה, משרד החינוך ולשכת השר וילנאי, והיא מקושרת
מתוך דף הבית של "אוח".
 
1.1   
שונים אבל שווים - לחיות יחד בתוך מחלוקת: זוהי חוברת
המציגה את מדיניות המשרד לגבי החינוך לסובלנות ולאמפתיה אל
מול השונות והקוטביות בחברה ובחינוך לחיים בחברה
דמוקרטית. החוברת נכתבה על ידי הגב' מרים שכטר, המינהל
הפדגוגי, מר עודד כהן, מינהל החברה והנוער, מר דורון שוחט,
מרכז ההסברה, ד"ר אילנה זיילר, אגף א' למוסדות חינוך, מר
משה אילן, האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים, ד"ר בלהה נוי,
שפ"י, וד"ר יערה בראון, המטה ליישום דו"חות שנהר וקרמניצר.
 
1.2   
קבוצות דיון: קבוצות דיון בהנחיית נציגים בכירים במשרד דנות
בנושאים שעל סדר היום במשרד החינוך: תשלומי הורים, צמצום
פערים, הוראת המקצועות השונים, שילוב ילדי החינוך המיוחד
בחינוך הרגיל, בחינות בגרות.
 
1.3   


כתובת האתר: .www.education.gov.il


אתרי היחידות
 
2. 
על כנפי הדמיון המדעי - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים:
איך היה העולם נראה אילו היו בני האדם שקופים?
מה היה קורה אילו היה גרם שמים מאיים לפגוע בכדור הארץ
ולהשמידו? מה היה קורה אילו היה האור נע לאט? אלו מעט
מהשאלות שאתר האינטרנט "על כנפי הדמיון המדעי" עוסק
בהן. התכנית המוצגת באתר היא ניסיון להתבונן בחוקים
ובתופעות מדעיות, טכנולוגיות וחברתיות מנקודות זינוק שחלקן
לא רק דמיוניות אלא עתידניות. בתכנית יציירו להם התלמידים
סיטואציות דמיוניות שונות תוך התחשבות בתופעות ובחוקים
מדעיים.
 
2.1   


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/tochniyot
limudim/dimyonהאגף לחינוך קדם יסודי: הנחיות חירום לגננות: בעקבות
האירועים האקטואליים האגף מציג לגננות הנחיות למצב חירום
ועקרונות פסיכו-חינוכיים להתערבות בגן בעת מצבי לחץ.
 
2.2 


כתובת האגף: .http:/www.edcuation.gov.il/preschool
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000