חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
בתי הספר שהצטיינו במבצעי ההתרמה בהתש"ס - תיקון
לסעיף 7.2‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" סא/3
7.2‎-3
מרשימת בתי הספר שהצטיינו במבצעי ההתרמה בהתש"ס וזכו בעיטור "נדב"
נשמט שמו של בית ספר שצוין לשבח: בית הספר חט"ב א', עמל, נהריה
(בהמלצת עמותות הנוער).הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000