עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים חד-שנתיים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנת
הלימודים התשס"ב
8.4‎-1
בשנת הלימודים התשס"ב ייפתח במוסדות להשכלה גבוהה מחזור חדש
של הקורסים להכשרת מנהלים למוסדות חינוך.
מוסדות ההכשרה בשנת הלימודים התשס"ב יהיו כדלקמן:  
1. 
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905  -   
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  -   
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978  -   
אוניברסיטת בן גוריון, ת"ד 653, באר-שבע 84105  -   
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578,
ירושלים 91035
 
-   
מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160  -   
המכללה האקדמית בתל-חי, ד"נ גליל עליון 12210  -   
המכללה האזורית עמק הירדן (שלוחה של אוניברסיטת בר-אילן),
ד"נ עמק הירדן 15132
 
-   
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית,
דואר טבעון 36006
 
-   
מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705  -   
מכללת בית-ברל, המגמה להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי-ספר, דואר
בית ברל 44905
 
-   
מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507  -   
המכללה האקדמית אחוה, ד"נ שקמים 79800  -   
המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר
שבע 84536
 
-   
בית המורה - "בית-יעקב", רח' רבי יצחק אלחנן 4, ת"ד 29111,
ת"א 61290
 
-   
מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז
להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915