תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז: "ערבות ומעורבות - כל ילד שווה, כל ילדה
שווה"
9.8‎-3
1. חוזר בנושא המרכז
בימים אלו נשלח לכל מוסדות החינוך חוזר של יו"ר המזכירות
הפדגוגית שהוא בתוקף של חוזר מנכ"ל והעוסק בנושא המרכז. החוזר
כולל רציונל, חומר רקע, מטרות, רעיונות לכיווני הפעלה ורשימת
ארגונים העוסקים בנושאים הרלוונטיים.
 
 
2. התכנית לעידוד מעורבות פעילה
הפיקוח על הנושא המרכז עומד לצאת בתכנית לעידוד מעורבות
פעילה בכל מוסדות החינוך. התכנית תכלול סיוע כספי (קטן) ופרסום.
פרטים יישלחו במכתב נפרד לכל מוסדות החינוך.
 
 
3. החוברת "ערבות ומעורבות בשנת השמיטה" - מינהל החינוך
הדתי
החינוך הממ"ד שלח לכל בתי הספר שבפיקוחו את החוברת "ערבות
ומעורבות בשנת השמיטה", ובה מקורות הגותיים ללימוד ולעיון,
משולבים בהפעלות דידקטיות.
החוברת יצאה על ידי משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי.
 
 
החוברת "ערבות ומעורבות, כל ילדה שווה, כל ילד שווה" -
מינהל החברה והנוער
 
4. 
בימים אלה יצאה לאור חוברת ובה הצעות לתכנית חינוכית ולפעילות
של מינהל החברה והנוער בשיתוף עם מלי"ץ בנושא המרכז לשנת
הלימודים התשס"א, "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה כל ילד
שווה".
בתכנית החינוכית המוצעת שני צירים מרכזיים: בירור ערכי ועשייה
בפועל.
בירור ערכי
שני נושאים מרכזיים באים לידי ביטוי בבירור הערכי:
 
 
המשמעות של להיות אזרח: משמעותה של אזרחות פעילה, תוך
בירור תפיסות שונות של מהות האזרחות בחברה דמוקרטית
 
1.   
צדק חברתי ושוויון ההזדמנויות - כל אחד שווה: בדיקת המימוש
של עקרון שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית.
 
2.   
עשייה בפועל
בעקבות הבירור הערכי מוצע ביחידה זו מהלך לבנייה אופרטיבית של
מעורבות בעשייה החברתית לגווניה, המלווה בתמיכה, במשוב ובהפקת
לקחים. זהו, למעשה, מוקד התכנית. את הבירור הערכי יש לשזור
לאורך כל שלבי העשייה.
החוברת מיועדת להפעלה לגילאי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה
בחינוך הכללי והדתי במסגרות בית ספריות וחוץ-בית-ספריות.
 
 


אפשר להשיג את הפעילות שבחוברת באתר האינטרנט
.NOAR.EDUCATJON.GOV.JL


פרטים נוספים בטל' 03‎-9251517.
הערכה "אני מרימה את הכפפה, אני מרים את הכפפה" - צוות
מרפ"ד חדרה
 
5. 
בערכה שבע תחנות המשמשות נקודות מוצא לדרך שתוליך את הפרט
לאכפתיות ולעשייה ברמה הפדגוגית וברמה ההתנהגותית.
בעקבות השיטוט בתחנות השונות יכיר התלמיד את עצמו ואת נקודות
החוזק והחולשה שלו. באמצעות חקירה וגילוי הוא יעבור תהליך שינוי
בהשקפת עולמו שיביא לשינוי בהתנהגותו ובמעשיו כלפי הזולת, החברה
סביבה.