אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
איסור העישון בגני ילדים 2.5‎-5
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  מתוקף צו הקובע שיש להגביל את העישון במקומות עבודה חל איסור מוחלט
לעשן בשטח המוסד החינוכי, ובכלל זה גן הילדים. הצו מתיר להקצות פינה
ייעודית לעישון, פינה שאין בה נוכחות של ילדים.
משום כך אסור בהחלט לעשן בשטח הגן, והגבלה זו חלה על כל באי הגן,
כלומר הן על הצוות והן על המבקרים. מקור האיסור הוא בצורך לדאוג
לטובת הילדים, לשמור על בריאותם ולהקנות להם כללי התנהגות על ידי מתן
דוגמה אישית של המבוגרים. חובה לשמור על זכותם של הילדים לנשום אוויר
נקי מעשן.
יש לתלות בגן שלט בולט על איסור העישון במקום.


בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך קדם-יסודי,
טל' 03‎-6896010,
ואל הגב' עירית ליבנה, הממונה על הבריאות ועל החינוך לבריאות,
טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/5(א), ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001