הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/5(א), ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001