בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - הביטחון בטיולים
ובפעילות חוץ-בית-ספרית
5.3‎-25
 
1 בינואר 2001
תאריך תחולה
החלפת סעיפים 6.2‎-1
עד 6.2‎-13 בחוזר
הוראות הקבע נט/4(ג)
וכן סעיף 6.2‎-15 בחוזר
ה"ק תשס/1(א), סעיף 6.2‎-16
בחוזר ה"ק תשס/2(א) וסעיף
6.2‎-17 בחוזר ה"ק תשס/5(א)חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום


הוראות חירום לזמנים מיוחדים
סעיף 5.3‎-25 מכיל את הוראות הקבע לביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית. בעקבות המצב הביטחוני
בזמן הוצאת החוזר ניתנו הנחיות מחמירות המפורטות בהוראות המיוחדות שלהלן. הוראות מיוחדות אלה
מחליפות באופן זמני את ההוראות בפרק 3 של סעיף 5.3‎-25, העוסק ב"דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש
בטיולים". עם שינוי מצב החירום המיוחד תבוטלנה ההוראות המיוחדות, וההנחיות בפרק 3 תוחזרנה לתוקפן.
הודעה על כך תפורסם בחוזר המנכ"ל.
להלן ההוראות המיוחדות:
משרד החינוך מדגיש את הצורך בהמשך קיום שגרת הלימודים, ובכלל זה קיום הטיולים בהתאם
לתכנון וללוחות הזמנים שנקבעו. יחד עם זאת, האירועים הביטחוניים העוברים עלינו בימים
אלה מחייבים חשיבה מיוחדת ונוספת לפני כל יציאה לפעילויות בשטח. עלינו לבחון את רמת
הביטחון שביכולתנו להעניק לתלמידים ולמורים בעת שהותם מחוץ לכותלי מוסד החינוך בדגש על
פעילות מטעם מערכת החינוך.להלן הנחיות הצבא והמשטרה בגזרותיהם, כמתחייב מהערכות מצב
ומאירועים בשטח.
1.
בערב שלפני כל יציאה לטיול מומלץ לוודא עם "חדר המצב לטיולים" אם יש שינוי
בהנחיות הכלליות והמיוחדות לאזור הטיול המתוכנן.
2.
אזורי יהודה,שומרון ועזה 3.
כל פעילות מחוץ ליישובים באזורי יהודה, שומרון, בקעת הירדן,
צפון מדבר יהודה וחבל עזה אסורה.
א.
הכניסה לפארק קנדה (לטרון) מותרת אך ורק בכניסה מכביש מס' 1. ב.
הנסיעה מתחום האזורים 2 ו-3 לאיו"ש וחזרה מותרת,
אך היא מותנית במילוי הדרישות האלה:
ג.
קבלת אישור החטיבה באיו"ש 1)
קבלת אישור קב"ט המועצה באיו"ש
2)
בצירים המחייבים מיגון - נסיעה באוטובוס ממוגן נגד
ירי או אבנים
3)
הימצאות 2 מלווים חמושים בנשק ארוך באוטובוס המסיע 4)
ליווי ג'יפ בהתאם להנחיית החטיבה. 5)
בכבישים הבאים חלה החמרה בליווי החמוש הנדרש,
וחובה שיהיו שני רובים בכל רכב:
ד.
כביש 1 מירושלים למעלה אדומים ולצומת אלמוג 1)
כביש 443 ממודיעין לגבעת זאב (מחייב גם רכב ממוגן נגד אבנים) 2)
כביש 90 - כביש הבקעה - מנחל בזק (דרום עמק בית-שאן) עד צומת
נערן (מחייב גם רכב ממוגן נגד אבנים)
3)
כביש 90 מצומת אלמוג ועד עין-גדי 4)
הכביש המחבר את יער יתיר לסוסיא. 5)
אין בסמכות החטיבה המרחבית ומפקדיה לאשר כל טיול רגלי מחוץ
לתחום השטח המיושב.
ה.
בכל כבישי יהודה ושומרון,בקעת הירדן וחבל עזה, ובכלל זה כביש 90 -כביש
הבקעה - מנחל בזק (דרום עמק בית שאן) עד צומת אלמוג, חלה חובת נסיעה
ברכב ממוגן נגד ירי.
ו.
בסמכות החטיבה המרחבית בגזרתה להקל/להחמיר בהנחיות המובאות לעיל.
ז.
השינוי המהותי בהנחיות לטיולים בא לידי ביטוי באזורים 2 ו-3, שבהם מודגש הצורך בליווי
חמוש בעת הטיול בשטחים הפתוחים, כמפורט להלן:

4.
אזור 3 א.
בנסיעה מיישוב ליישוב אין צורך בתיאום ובליווי חמוש.
1)
בטיול רגלי בתוך השטח המיושב אין צורך בתיאום ובליווי חמוש.
2)
בטיול בשטחים הפתוחים שמחוץ ליישוב, בשמורת טבע וכדומה,חלה חובת תיאום טיול וליווי
חמוש של נושא אקדח לכל 50 תלמידים.
3)
אזור 2 ב.
כל פעילות מחוץ ליישוב המגורים מחייבת תיאום.
1)
נסיעה מיישוב ליישוב בתוך האזור וממנו לאזור 3 מחייבת תיאום אך אינה מחייבת נשיאת נשק.
2)
בטיול רגלי בשטחים הפתוחים שמחוץ ליישוב ובשמורות הטבע חלה חובת תיאום וליווי חמוש:
2 מלווים חמושים לכל 50 תלמידים, אחד נושא אקדח והשני נושא רובה-נשק ארוך קנה.
3)
להלן טבלת מפתחות החימוש למספר גדול של מטיילים:


4)
סה"כ  נשק קצר  נשק ארוך  מס' המטיילים 
       
2  1  1  50 
       
4  2  2  100 
       
5  3  2  150 
       
6  4  2  200 
       
7  4  3  250 
       
8  5  3  300 
       
9  5  4  400 
       
10  6  4  500 
       
ירושלים 5.
הטיול במערב העיר ובשכונות היהודיות שבמזרח מותר בהתאם לכללי הטיול באזור 2.
א.
הטיול בירושלים המזרחית מותר באתרים אלה בלבד:
ב.
"מסלול הכותל" -לרובע היהודי ולכותל המערבי כמפורט בחוזר זה.
1)
"מגדל דוד" ו"טיילת החומות", משער יפו ועד שער האשפות ומשם חזרה לשער יפו או ירידה
לכותל דרך הרובע היהודי.
2)
"מנהרת הכותל" - הכניסה והיציאה מרחבת הכותל בלבד; חל איסור מוחלט לצאת דרך הרובע
המוסלמי.
3)
אין אישור לטייל ב"עיר דוד" ובכפר סילואן.
ג.
הטיול ייערך על פי הנהלים האלה:
ד.
לכל אוטובוס יהיו 2 מלווים חמושים באקדח, ובפיצול לקבוצות יהיה מלווה חמוש לכל קבוצה.
על כל 50 תלמידים יהיו 2 אקדחים.
1)
תיאום סופי לטיול ל"כותל המערבי" יבוצע על ידי חדר מצב - בכל יום עבור יום המחרת.
בית הספר יאמת את האישור שבידו בערב שלפני היציאה.
2)
המעבר לכותל ובחזרה ייעשה דרך "שער ציון". אין להיכנס או לצאת מ"שער הבורסקאים"
או מ"שער האשפות".
3)
אסור לחזור ל"שער ציון" מחוץ לחומות.
4)
בשאר האזורים יש לנהוג בהתאם לאישור המתקבל מלשכת התיאום.
6.
הנחיות כלליות 7.
אחראי הטיול יתדרך בתשומת לב מיוחדת את המלווים החמושים בכל הקשור להוראות הפתיחה
באש המובאות בחוזרי המנכ"ל.
א.
יש להבחין בין חדר המצב המחוזי ל"חדר המצב לטיולים", שהוא ומינהלת הטיולים
הם הסמכות בכל הקשור למתן מידע על המותר והאסור בתחום זה. הפנייה בנושא טיולים
תיעשה ל"חדר המצב לטיולים" בלבד.
ב.
הטיול יכול לכלול לינה וגם לינת שטח בכל האתרים בארץ על פי הנוהל הקבוע, בתוספת
ההנחיות האלה:
ג.
אחראי הטיול ייצור קשר לפני היציאה עם יחידת המשטרה הסמוכה
לאתר ויתאם את הלינה ואת דרכי ההתקשרות בעת חירום.
1)
מקום הלינה לא יהיה סמוך לאתרים שהיו בהם הפרות סדר בעת האחרונה. יש
אישור ללון באכסניות נוער, בבתי ספר שדה ובחניונים סגורים של הקק"ל המאובטחים
על ידי הנהלת האתר.
2)
אתר הלינה יהיה נגיש לרכב חילוץ.
3)
יש לוודא את קיומם של אמצעי תקשורת בין הטיול ל"חדר מצב לטיולים".
4)
יש לוודא את קיומה של שמירת לילה באתר הלינה.
5)
אין לקיים לינת לילה ללא תיאום עם יחידת המשטרה הסמוכה לאתר. התיאום ייעשה
עם הגורמים הבאים בתחנת המשטרה: ראש מדור הסיור, הקמב"ץ, מרכז הדיווחים
התחנתי או מפקד התחנה.
6)
אחראי הטיול יתעד כל תיאום או אישור תוך ציון התאריך, השעה, שם התחנה, שם
מקבל ההודעה ותוכן התייחסותו.
7)
מותרת פעילות לילה, בהתאם לנוהל הקיים.
8)
טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל, ברכב או ברכיבה
על אופניים המונה 12 איש לפחות.
א.
לשכות תיאום טיולים: הלשכות האחראיות על תיאום ואישור הטיולים במערכת החינוך וכן
המנחות את מוסדות החינוך בכל המתחייב בתחום הביטחוני בהתאם לחוזרי מנכ"ל
משרד החינוך. לשכות התיאום מופעלות על ידי החברה להגנת הטבע עבור המשרד והן
פרוסות במקביל למחוזות המשרד.
ב.
חדר מצב: חדר מצב משמש מרכז מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות הקשורים למערכת החינוך
בזמן הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר, בטיולים ובמחנות, כדלקמן:
ג.
חדר המצב נותן שירותי "חדר מבצעים" לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר (בהכללה)
של מוסדות מערכת החינוך.
1)
חדר המצב מופעל על ידי "החברה להגנת הטבע" 24 שעות ביממה, 364 יום בשנה,
להוציא את יום הכיפורים.
2)
חדר המצב עומד בקשר רצוף עם כל גורמי השטח הנותנים מענה, תמיכה וסיוע וחילוץ
לפעילות המתבצעת מחוץ לכותלי בית הספר כדוגמת פקחי טיולים, צה"ל משטרת ישראל,
מד"א - יחידות החילוץ המרחביות, בתי ספר שדה וכו'.
3)
חדר המצב נותן שירותי מוקד למשרדנו עבור מוסדותיו היוצאים או המתכננים
לצאת ללמידה מחוץ לכותלי בית הספר.
4)
לחדר המצב סמכות לאשר שינוי ותוספת למסלול טיול בזמן התרחשותו.

5)
מס' הטלפון של חדר המצב: 02‎-6222211. מס' הפקס': 02‎-6236545.
פקח טיולים: מי שממונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך/מינהלת הטיולים
ומתפקידו לוודא את יישום כללי הביטחון והבטיחות ונוהלי הטיול כפי שהוכתבו
בחוזרי המנכ"ל.
ד.
חלוקת הארץ לתחומי האחריות של ביטחון הפנים: הארץ חולקה לתחומי אחריות
פנים (המפורטים במפת תיאום הטיולים העדכנית, דצמבר 98). פירוט מדויק לפי נ"צ
(נקודות ציון) נמצא בלשכות התיאום.
ה.
מפת טיולים: מפה הכוללת את חלוקת האזורים ותחומי האחריות המפורטים של צה"ל
ומשטרת ישראל. המפות מופצות לגופים המטיילים וליחידות משטרת ישראל וצה"ל באחריות
משרדנו והן מעודכנות מעת לעת.
ו.
מפת אזורים גיאו-אקלימיים לתקופת הקיץ: מפת חלוקת הארץ לאזורי אקלים. אזורי אקלים
אלה וכינוייהם באותיות מותאמים במדויק לאזורים שניתן מידע לגביהם במהדורות החדשות
עבור יחידות צה"ל.
אזור 1: האזורים הנמצאים במרחב הסמוך לגבולות המדינה או בשטחי יהודה,שומרון וחבל
עזה. באזורים אלה צה"ל אחראי לביטחון הפנים.
אזור 1א': חלק מאזור שאושרו בו כמה הקלות ביטחוניות.
ז.
אזור 2: אזורים באחריות ביטחון הפנים של משטרת ישראל המאופיינים
בתבניות נוף טופוגרפיות שאינן מאפשרות בדרך כלל קשר עין ואין בהם רצף התיישבותי.
ח.
אזור 3: אזורים באחריות ביטחון הפנים של משטרת ישראל, בדרך כלל מאופיינים ברצף
התיישבותי הסוגר על השטחים הפתוחים.
ט.
שטח אש: שטח המיועד לאימוני צה"ל או כל גוף ביטחוני אחר. כניסת מטיילים אליו אסורה,
אלא אם נתקבל אישור מהלשכה לתיאום טיולים. שטחי אש מודגשים במפת הטיולים
בצבע אדום ויעודכנו על פי הצורך על ידי משרד החינוך.
י.
בקשה לעריכת טיול: מוסדחינוכי שיש בכוונתו לטייל מחויב בהגשת בקשה לאישור הטיול
ללשכת תיאום הטיולים הקרובה ליישוב שהוא נמצא בו. הבקשה תמולא על ידי מנהל בית הספר
או על ידי מי שמונה מטעמו והוא חבר צוות הוראה בבית הספר. הבקשה משמשת רשיון
לעריכת טיולים ותכלול הנחיות כל טיול הכולל לינת לילה ביטחוניות לאחראי הטיול. בהמשך
יפורטו האזורים הפטורים מהגשת בקשה לתיאום.(בכל אזורי הארץ) מחויב בתיאום.
יא.
אישור ביטחון: בקשה לעריכת טיול המאושרת על ידי הלשכה לתיאום משמשת עבור
הגורם המטייל "רשיון לטיול" ואישור ביטחוני לטיול המתוכנן, אלא אם צוין אחרת על
גבי האישור שהתקבל. חלק ממסלולי הטיולים או מהפעילויות הנדרשות בטיול אין בסמכות
לשכות התיאום לאשר. בקשות אלו תועברנה לאישור על ידי הלשכה לתיאום טיולים לצה"ל
או למשטרת ישראל.
יב.
אישור בטיחות: אישור הבטיחות לטיול אינו כולל את פרקי הטיול השונים ואת הפעילויות
בו. על אחראי הטיול מוטלת האחריות לוודא עמידה בכללי הבטיחות המתפרסמים מעת
לעת בחוזרי המנכ"ל.
יג.
רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת לימודי שחייה.
יד.
מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כ"ברכת שחייה" או כ"חוף רחצה" על ידי
הגורמים המוסמכים והרשמיים.
טו.
גב: גומה, שקע מלא במים באורך וברוחב המשתנים ממקום למקום.
טז.
מקווה מים: מקום לאיסוף מים, בין אם הוא טבעי ובין אם הוא מלאכותי.
יז.
מים עמוקים: גב או מקווה מים או אתר המורשה לשחייה שעומק המים בו מחייב
מעבר תוך כדי שחייה.
יח.
מים רדודים: גב או מקווה מים שגובה המים בו מאפשר מעבר בלי שהמים יעברו
את גובה הברכיים של התלמיד הנמוך ביותר בקבוצה.
יט.
חניון לילה/יום ארעי:מקום המשמש לחנייה ללינת לילה,בדרך כלל במחנה נודד,
או לחנייה במהלך היום, לפעילות המטיילים (חניון לא מסודר), כדוגמת שטח
מיושב, פארק, שטח הררי, גדות נחל/אגם או שפת ים.
כ.
שרב: יום שבו הטמפרטורה גבוהה ב-7 מעלות צלסיוס מממוצע הטמפרטורות
בשבוע שלפניו (בחורף הטמפרטורה ביום שרב היא כ-25 מעלות צלסיוס).
כא.
עומס חום: מדד המגדיר את תנאי האקלים והנגזר מהטפרטורה ומהלחות בו-זמנית.
(עומס חום הוא מדד שאפשר להשתמש בו רק כאשר טמפרטורת הסביבה היא מעל
22 מעלות צלסיוס).
כב.
תאונה: אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין ובלתי צפוי הגורם לנזק גופני וניתן בו
טיפול רפואי.
כג.
רכב פינוי: רכב הסעה או כל רכב אחר שיהיה צמוד למטיילים לאורך תוואי ההליכה
או במקום השהייה וישמש כרכב פינוי במקרה חירום.
כד.
שביל מסומן: שביל שנקבע על ידי הוועדה לסימון שבילי ישראל, המסומן בשטח
ובמפת סימון שבילים 50,000:1 שבהוצאת החברה להגנת הטבע.
כה.
תיק טיולים: תיק המרכז את כלל הפעילויות מחוץ לבית הספר ובתוכו יימצאו בין
היתר תכנית טיולים שנתית, אישורי הורים, חומר לימודי וכו'.
כו.
תיק אחראי טיול: תיק המכיל את כלל הנושאים לביצוע הטיול בפועל. תיק זה
יימצא בידי אחראי הטיול בשטח.
כז.
2. הגשת בקשה לאישור ביטחון לטיול
האחראי לטיול ימלא את טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחון לטיול על פי הנחיית הלשכות
לתיאום טיולים.
א.
טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני ימולא ב-2 עותקים. עותק אחד יוגש ללשכת התיאום
בכתב יד קריא, ועותק שני יישאר ברשות מגיש הבקשה. במילוי הבקשה יודגשו הפרטים האלה:
ב.
מילוי כל הפרטים הנדרשים על גבי הטופס, ובכלל זה סוג הפעילות המתוכנן, צירי הנסיעה,
צירי התנועה הרגלית, חניונים ומקומות לינה
1)
דרכי ההתקשרות לבית הספר ולאחראי הטיול בפועל, 24 שעות ביממה, ובכלל זה מספר הטלפון
הסלולרי שיהיה עם המטיילים.
2)
טופס הבקשה לטיול הנערך באזורים 2 ו-3 יועבר ללשכה לתיאום לא יאוחר מ-14 יום לפני
מועד הטיול ולטיול הנערך באזור 1 לא יאוחר מ-21 יום לפני מועד הטיול.
ג.
הטיול נחשב מאושר רק לאחר החתמת טופס הבקשה על ידי גורמי הביטחון או על ידי
הלשכה לתיאום טיולים של משרדנו המופעלת על ידי החברה להגנת הטבע. בית הספר
ינהג לפי כל ההנחיות וההגבלות המופיעות בטופס האישור ובנספחים אליו. תצלום של
האישור הביטחוני יילקח לשטח על ידי אחראי הטיול.
ד.
אם יש צורך לבצע שינוי במסלול הטיול בזמן ההתרחשות, חובה לפנות לחדר המצב לטיולים
ולקבל את אישורו לכך. יצירת קשר עם היחידה הצבאית שהטיול מתקיים במרחבה תיעשה
רק אם ניתנה הוראה לכך בטופס המאושר על ידי הלשכה לתיאום טיולים.
ה.
אם ידוע מראש על ביטול טיול, יש להודיע על כך ללשכה לתיאום טיולים. אם הוחלט על
ביטול הטיול ביום הביצוע, יש להודיע על כך לחדר המצב לטיולים.
ו.
בכל מקרה של שינוי בעיתוי הטיול יש ליידע את הלשכה לתיאום טיולים ולקבל אישור על
עדכון תאריך הטיול.
 
3. דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים
המלווים החמושים יענו על אחד מהתנאים האלה:
א.
כל מי שמורשה או מוצע לשאת כלי ירייה על פי חוק כלי ירייה
1)
מתנדב פעיל של המשמר האזרחי (פירוט ראה בתת-סעיף 4 להלן, "ניפוק נשק לאבטחת טיולים"
2)
נושא נשק אישי ברשיון על פי חוק כלי ירייה: כל אזרח הנושא נשק ברשיון כדוגמת הורה,
מורה וכו'
3)
מי שהוכשר לשימוש בכלי נשק המנופק על ידי המשטרה ועבר מטווח ב-24 החודשים
האחרונים: הורה, מורה, אח בוגר וכו' המתנדבים לליווי ואשר יקבלו לשם כך נשק מהמשטרה.
4)
מלווה חמוש שנשלח מטעם חברת שמירה/מלווה חמוש בשכר.
5)
אנשי צבא קבע המלווים בני משפחה מדרגה ראשונה עם נשקם הצבאי האישי
6)
אנשי מילואים תושבי הגמ"ר (הגנה מרחבית), נושאי נשק יחידתי מורשה ובעלי תעודת הרשאה
לנשיאת נשק לאבטחת טיולים.
7)
כלי נשק המותרים לשימוש
ב.
ככלל כלי הנשק המונפקים על ידי המשטרה הם מסוג "קרבין", והם מותרים לשימוש.
1)
מותרים רק כלי נשק שדומים להם נמצאים בשירות הצבא/המשטרה.
2)
בשל בעיות בטיחות אסור להשתמש בנשק מסוג "עוזי" לליווי טיולים.
3)
אסור להשתמש בכלי נשק צה"ל יבליווי טיולי מוסדות חינוך, אלא אם מדובר באיש צבא
קבע המלווה את אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה, או כאשר הנשק הוא של ההגנה המרחבית,
עם אישור צבאי כנדרש.
4)
מותר השימוש באקדחים מכל סוג שהוא, להוציא אקדח מסוגי "טופי" ובתנאי שנושא האקדח
הוא בעל רשיון על פי חוק כלי ירייה.
5)
באחריות צה"ל ג.
כל טיול באזור 1 מחייב הגשת בקשה ללשכות לתיאום טיולים של משרד החינוך המופעלות מטעם
המשרד על ידי החברה להגנת הטבע, עד 21 יום לפני הטיול. ככלל טיול בתחום זה מחייב מלווים
חמושים בנשק ארוך קנה, ובכלל זה בעת נסיעה מיישוב ליישוב, להוציא את האזורים שבגינם
הותרו הקלות והמפורטים בהמשך.
1)
אזור 1 חולק לגזרות משנה 1 ו-1א' (ראה מפת תכנון ותיאום טיולים מהדורת אוגוסט 99).
ההנחיות המתאימות לכל אזור משנה מפורטות בהמשך.
2)
אסור בהחלט לקיים טיולים בכל אתר, מסלול או שטח שאינו בריבונות ישראלית מלאה (שטחי
A באוטונומיה, האי נהריים ואזור צופר בערבה).
3)
באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה אסור לקיים פעילות לילית רגלית וטיולי שטח ליליים, ובכלל
זה באשמורת הלילה האחרונה, טרם זריחת החמה, מחוץ לתחומי היישובים.
4)
"אזור 1" במרחב פיקוד צפון
ד.
"אזור 1" במרחב פיקוד צפון מחולק לשני אזורי משנה כדלקמן:
1)
"אזור 1-א'": מדרום לקו ראש הנקרה-כביש צפון-מנרה-צומת מצודות-צומת שיאון-צומת מפל
סער-צומת מסעדה (כולל עמק הבכא, מסעדה ובוקעתה), כביש 98, עד צומת חמת גדר (ראה
מפת טיולים).
-
"אזור 1": השטח שבין הקו המפורט באזור 1-א' לקו הגבול (ראה מפת תכנון ותיאום טיולים
מהדורת אוגוסט 99). הערה חלוקת המשנה עשויה להשתנות בהתאם להנחיות פיקוד צפון
המועברות לאגף הביטחון במשרד החינוך מעת לעת. מידע מפורט לגבי השינויים יימצא בידי
הלשכות לתיאום טיולים וחדר המצב של משרדנו המופעלים על ידי החברה להגנת הטבע.
-
ב"אזור 1" יש חובת נשיאת נשק ארוך קנה על פי המפתח הזה:
2)
עד 100 מטיילים: 3 כלי נשק ארוכי קנה.
א)
מעל 100 מטיילים: ייתוסף כלי נשק אחד לכל 50 מטיילים באופן הזה: ל-50 הראשונים
נשק ארוך קנה, ל-50 הבאים אקדח, וכך הלאה, במחזוריות של נשק ארוך ואחריו קצר.
ב)
בנסיעה מיישוב ליישוב באזור זה חייבים בליווי חמוש.
ג)
במובלעות הבאות אפשר לשאת אקדחים בלבד: ראש הנקרה, מטולה - נחל עיון.
ד)
ב"אזור 1-א'" מותרת נשיאת נשק קצר קנה על פי המפתח הזה:
3)
לכל 50 תלמידים יהיה מלווה חמוש אחד, למעט מקרים אלו:
א)
בהתפצלות לכמה כלי רכב יהיה מלווה חמוש בכל רכב.
(1)
בהתפצלות לקבוצות טיול רגלי יהיה מלווה חמוש לכל קבוצה.
(2)
טיולים בשטח העירוני ונסיעה מיישוב ליישוב באזור זה פטורים מליווי חמוש.
ב)
טבלת מלווים חמושים ב"אזור 1" - מרחב פיקוד צפון
4)
מס' המלווים החמושים  מס' המלווים החמושים   
אזור 1-א'  אזור 1  מס' המטיילים 
1  1  30‎-1 
1  2  50‎-31 
2  2  70‎-51 
2  3  100‎-71 
3  4  150‎-101 
4  5  200‎-151 
200 ואילך תוספת של מלווה חמוש לכל 50 מטיילים

"אזור 1" - מרחב פיקוד מרכז

ה.
הגדרות 1)
טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל המונה לפחות 12 איש.
א)
הסעה ישירה: נסיעה רציפה ממקום למקום ללא ביצוע חניות ביניים.
ב)
הסעה לא ישירה: נסיעה מיעד אחד ליעד שני כאשר בדרך מבוצעות חניות ביניים
שאינן במפגש דרכים ידוע.
ג)
ציר ראשי: ציר המוביל ליישוב ישראלי או למחנה צה"ל והמשמש עורק חיים.
ד)
ציר מיוחד: ציר שאינו מוביל ליישוב ישראלי או למחנה צה"ל, אולם הוא בעל נפח
תנועה רב או שהוא מרוחק מאוכלוסייה עוינת.
ה)
ציר משני: ציר שאינו מוביל ליישוב ישראלי או למחנה צה"ל.
ו)
שיטות הליווי החמוש בטיולים ובהסעות
2)
ליווי טיולים מאורגנים (טיולים רגליים) והסעות לא ישירות
א)
התנועה תהיה באוטובוס ממוגן אבנים.
(1)
המלווה יהיה חמוש בנשק ארוך קנה.
(2)
נהג האוטובוס לא ייחשב מלווה חמוש (גם אם הוא נושא נשק אישי).
(3)
התנועה תהיה על צירים ראשיים או מיוחדים בלבד.
(4)
מספר המלווים החמושים יהיה על פי המפתח הזה:
(5)
מלווה חמוש אחד לכל 15 מטיילים
5 מלווים חמושים ל-100 מטיילים
4 מלווים חמושים לכל 100 מטיילים נוספים
הערה:
פירוט מסלולי הטיולים שמאושרות בהם הקלות בהנחיות אלה מובא בטבלה 5 להלן.
ליווי חמוש בהסעות ישירות
ב)
התנועה תהיה באוטובוס ממוגן אבנים.
(1)
המלווה יהיה חמוש בנשק ארוך קנה.
(2)
נהג אוטובוס לא ייחשב מלווה חמוש (גם אם הוא נושא נשק אישי).
(3)
התנועה תהיה על> צירים ראשיים או מיוחדים בלבד.
(4)
מספר המלווים החמושים יהיה על פי המפתח הזה:
(5)
מלווה חמוש אחד להסעה של עד 15 נוסעים (כולל)
2 מלווים חמושים להסעה שיש בה מעל 15 נוסעים.
הסעה המלווה על ידי ג'יפ צבאי פטורה מהחובה לאבטח את עצמה באמצעות
מלווים חמושים, וזאת בתנאי שלפחות אחד מחיילי הג'יפ נוסע בהסעה.
(6)
הערה
פירוט מסלולי הנסיעה שמאושרות בהם הקלות בהנחיות האלה מובא בטבלה 6 להלן.
רשימת הצירים המיוחדים
3)
כביש 437 - ממחסום חיזמא, דרך ענתות, עד צומת המפגש עם כביש 1
א)
כביש 375 - מצומת האלה ועד צור הדסה,מחסום ביתר, עוקף חוסאן, ציר 60 לירושלים
או לצומת הגוש
ב)
כביש 578 -מצומת מחולה עד צומת בקעות
ג)
כביש 57 - מצומת בקעות עד צומת אדם
ד)
כביש 508 - מצומת חמרה עד מעלה אפרים
ה)
כביש 458 -מצומת מעלה אפרים עד צומת מעלה מכמש
ו)
כביש 457 - מצומת מעלה מכמש עד מחסום חיזמא
ז)
כביש 505 - ממחסום אורנית, דרך צומת תפוח ומגדלים, עד מעלה אפרים
ח)
כביש 531 -מצומת הפרות, דרך אלפי מנשה, קרני שומרון, קדומים עד למחנה שבי שומרון
ט)
כביש 557 - ממחנה שבי שומרון, דרך עינב ואבני חפץ, עד מחסום קלנסאווה
י)
כביש 443 - ממחסום מכבים, דרך הכניסה למחנה עופר וגבעת זאב, עד מחסום רמות
יא)
ציר המנהרות - מצומת גילה עד צומת גוש עציון
יב)
כביש 1 - מירושלים, דרך מעלה אדומים והכניסה לנבי מוסא, עד צומת אלמוג
יג)
כביש 90 - מצומת אלמוג, דרומה לעין גדי וצפונה דרך עוקף יריחו, עד צומת מחולה.

יד)
מס' המלווים החמושים  מס' המטיילים
1  15‎-1 
2  30‎-16 
3  50‎-31 
4  75‎-51 
5  100‎-76 
6  125‎-101 
7  150‎-126 
150 ואילך תוספת של מלווה חמוש אחד לכל 25 מטיילים

המשך