5) טבלת הקלות והיתרים מיוחדים לטיולים מאורגנים

טיול מאורגן  הסעה לא ישירה  הסעה ישירה  המסלול  מס'
* 2 מלווים חמושים
לכל 50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
* 2 מלווים
חמושים לכל
50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל 50
מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 90,
מצומת אלמוג
צפונה, דרך
עוקף יריחו
 
1.
 
* מלווה חמוש אחד
לכל 50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל
50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל 50
מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 90,
מצומת אלמוג
דרומה, לכיוון
עין גדי, ומנחל
בזק צפונה
 
2.
 
* 2 מלווים חמושים
לכל 50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
* 2 מלווים
חמושים לכל
50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל 50
מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 1,
מירושלים דרך
"מעלה אדומים"
וארץ בראשית,
עד צומת אלמוג
 
3.
 
* מלווה חמוש
לכל 30 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* 2 מלווים
חמושים לכל
50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל 50
מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 436,
מגבעת זאב עד
מחסום רמות
 
4.
 
* 2 מלווים חמושים
לכל 50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* 2 מלווים
חמושים לכל
50 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד לכל 50
מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 3,
ממחלף לטרון, דרך
פארק קנדה,
עד מבוא חורון
 
5.
 
* מלווה חמוש
אחד ל-15
מטיילים
ו-2 מלווים
חמושים ליותר
מ-15 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד ל-15
מטיילים
ו-2 מלווים
חמושים ליותר
מ-15 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
* מלווה חמוש
אחד ל-15
מטיילים
ו-2 מלווים
חמושים ליותר
מ-15 מטיילים
* מלווה חמוש
באקדח
* אוטובוס שאינו
ממוגן אבנים
 
כביש 60,
מצומת ערד עד
האתר הארכיאולוגי
בסוסיא
 
6.
 

טבלת הקלות והיתרים מיוחדים להסעות ישירות
 
6)   

פירוט ההקלות  המסלול  מס' 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
אורנית
 
1.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
סלעית
 
2.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
מבוא חורון (דרך
לטרון).
 
3.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
אלפי מנשה
 
4.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" לפארק קנדה
 
5.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק"
ליישוב מתיתיהו
 
6.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
קרית ספר
 
7.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
 
מתחומי "הקו
הירוק" ליישוב
הר אדר
 
8.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. מלווה חמוש באקדח
ג. מלווה חמוש אחד להסעה שיש בה עד
50 נוסעים (כולל)
ד. 2 מלווים חמושים להסעה שיש בה יותר
מ-50 נוסעים
 
כביש 508, ממעלה
אפרים עד
צומת פצאל
 
9.
 
א. תנועה באוטובוס שאינו ממוגן אבנים
ב. בשעות האור - מלווה אחד חמוש באקדח להסעה
שיש בה עד 50 נוסעים (כולל) ו-2 מלווים
חמושים להסעה שיש בה יותר מ-5 נוסעים
ג. בשעות הלילה - אוטובוס ממוגן אבנים ונשק
ארוך ע"פ הנחיות הנסיעה בשעות האור
 
כביש 508, ממעלה
אפרים דרך
צומת גיתית עד צומת
מחולה
 
10.
 
תנועה באוטובוס ממוגן אבנים
 
מקריית ארבע ליישוב
היהודי בחברון
 
11.
 
"אזור 1" במרחב פיקוד דרום  ו. 
ככלל יהיה מלווה הטיולים באזור זה חמוש באקדח.  1)   
הליווי החמוש יהיה על פי המפתח של נשק אחד לכל 25 תלמידים/מטיילים (הן בטיולים והן
בהסעות ישירות).
 
2)   
להלן השטחים שחובה לשאת בהם נשק ארוך קנה:  3)   
ברצועת עזה, בכפיפות להנחיות הצבא בדבר ליווי הסעות תלמידים ותנועה במרחבי הרצועה  א)   
ממזרח לכביש הערבה ועד אילת, למעט כבישי הגישה ליישובים (כגון עין יהב ומסוף הגבול
באילת)
 
ב)   
לאורך הגבול עם מצרים, מכרם שלום ועד צומת סיירים, ברצועה דמיונית של 3 ק"מ מקו
הגבול מזרחה
 
ג)   
לאורך קו הגבול עם רצועת עזה ועד לצירים יד מרדכי, צומת ניר עם, צומת סעד, צומת מגן,
כרם שלום, ברצועה דמיונית של 3 ק"מ (איתור מדויק בלשכות לתיאום טיולים).
 
ד)   
לאורך הגבול המצרי, במובלעות עזוז-ניצנה-קדש ברנע, יהיו המלווים חמושים באקדח.  4)   
לאורך הגבול המצרי, מצומת סיירים בואכה אילת, יהיו המלווים חמושים באקדח.  5)   
טבלת מלווים חמושים ב"אזור 1" - מרחב פיקוד דרום

מס' המלווים   
החמושים  מס' המטיילים 
1  25‎-1 
2  50‎-26 
3  75‎-51 
4  100‎-76 
5  150‎-101 
6  200‎-151 
תוספת של מלווה חמוש אחד לכל 
50 מטיילים
200 ואילך 
6)   
 
"אזורים 2 ו-3" שבאחריות משטרת ישראל  ז. 
מוסד חינוכי המטייל באזור שבאחריות משטרת ישראל מחויב בהגשת בקשה לתיאום בלשכות
המחוזיות לפחות 14 יום לפני הטיול. הפטורים מתיאום מפורטים ב-6 וב-7 להלן.
 
1)   
מלווה טיולים באזורים 2 ו-3 שבאחריות משטרת ישראל יהיה חמוש בנשק מסוג אקדח לפחות.  2)   
לכל 50 מטיילים יהיה מלווה חמוש אחד, למעט במקרים האלה:  3)   
בהתפצלות לכמה כלי רכב יהיה מלווה חמוש אחד בכל רכב.  א)   
בהתפצלות לקבוצות הליכה רגליות, כאשר אין קשר עין ביניהן, יהיה מלווה חמוש לכל
קבוצה.
 
ב)   
טיול בשטח המיושב של היישוב שבו קבוצת המטיילים מתגוררת אינו מחייב ליווי חמוש.  4)   
טיול בשטחי אש או טיול הכולל לינה מחויב בתיאום. במקרה זה תוגש הבקשה 21 יום לפני הטיול.
5)   
אזור 2  6)   
טיול בשטח מיושב פטור מתיאום ומליווי חמוש, ובכלל זה הנסיעה מיישוב ליישוב.  א)   
בטיולים בשטחים הפתוחים יש חובת תיאום.  ב)   
בטיולים בירושלים המזרחית מלווה הטיול יכול לשאת נשק מסוג אקדח.  ג)   
טיולים ב"מסלול הכותל" בעיר העתיקה ובעיר דוד ישוחררו מחובת נשיאת נשק לאחר קבלת
אישור מתאים בלשכות התיאום ויאובטחו על ידי משטרת ישראל (ראה "מסלול הכותל" ב-8
להלן).
 
ד)   
אזור 3  7)   
טיולים בשטח עירוני ובנוי פטורים מתיאום ומליווי חמוש, ובכלל זה נסיעה מיישוב ליישוב.  א)   
טיולים באזורים פתוחים מחייבים תיאום אך פטורים מחובת נשיאת כלי נשק.  ב)   
"מסלול הכותל"  8)   
במגמה לעודד טיולים של מערכת החינוך בכותל המערבי וברובע היהודי הוגדר מסלול היקפי
ברובע היהודי, בכותל המערבי ובעיר דוד שאובטח על ידי כוחות המשטרה. המטיילים
במסלולים אלה - לאחר תיאום עם לשכות התיאום המחוזיות - יהיו פטורים מנשיאת נשק.
 
א)   
המסלול המתואם  ב)   
מסלול הנסיעה: כניסה דרך רמזור צומת גיא בן הנום ומשם ברח' חטיבת ירושלים, עד
לחניון הר ציון בלבד.
 
(1)   
החנייה: האוטובוסים יחנו בחניון הר ציון בלבד.  (2)   
מסלול ההליכה: יציאה מחניון הר ציון לרח' הפטריארכיה הארמנית, לרובע היהודי, לרח'
משמרות הכהונה, לרח' תפארת ישראל, לישיבת פורת יוסף ולמדרגות המובילות לכותל
המערבי.
 
(3)   


המסלול כולל את האתרים האלה: הכותל המערבי, הרובע היהודי, בית הכנסת
הספרדי, הקרדו, החומה הרחבה, המגדל הישראלי, הבית השרוף, הרובע ההרודיאני,
כיכר בית המחסה, חצר היישוב הישן, בית הכנסת "החורבה".


המסלול כולו משולט בשלטים "טיולי בתי ספר - מסלול הכותל".  ג)   
בחניון הר ציון יקבלו את פני המטיילים נציגי משטרת ישראל לצורך רישום, מתן הנחיות
מיוחדות ומתן זיהוי למטיילים.
 
ד)   
אופן התיאום  ה)   
יש להגיש בקשה לתיאום לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד קיום הטיול.  (1)   
יש לכלול בבקשה פרטים מדויקים ומספרי טלפונים של אחראי הטיול ליצירת קשר.  (2)   
יש לציין במפורט את מועד הטיול ואת מספר המשתתפים תוך הדגשת המילים "מסלול
הכותל".
 
(3)   
"מסלול עיר דוד"  9)   
מסלול הנסיעה: כניסה דרך רמזור צומת גיא בן הנום ומשם ברח' חטיבת ירושלים עד לחניון
הר ציון בלבד.
 
א)   
חניית האוטובוסים
(1) שער ציון (חניון הר ציון) - הגעה ופיזור
(2) שער ציון (חניון הר ציון) - איסוף
(3) שער הבורסקאים (חניון גבעתי) - איסוף.
 
ב)   
מסלול ההליכה
(1) מסלול הרובע היהודי, הכותל, עיר דוד
(2) מסלול הר ציון, שער הבורסקאים, הכותל, עיר דוד
(3) מסלול הר ציון, שער הבורסקאים, עיר דוד.
הירידה לעיר דוד תהיה דרך מרכז המבקרים, במסלול האתרים האלה: שטח G פיר וורן, עד
נקבת השילוח וחזרה למרכז המבקרים דרך אותו המסלול.
 
ג)   
4. ניפוק נשק לאבטחת טיולים
יחידות החימוש במשטרת ישראל ובתחנות ההפעלה של המשמר האזרחי תנפקנה נשק ליווי חמוש
בטיולים בהתאם לכמות שצוינה בטופס אישור הבקשה לעריכת טיול על ידי הגוף המאשר, על פי
האפשרויות והקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל (כמפורט להלן).
 
א. 
נשק לליווי טיולים יונפק גם אם הטיול הוא באחריות צה"ל בלבד (באזור 1).
 
ב. 
הנשק שיונפק על ידי המשטרה למלווים החמושים בטיולים יהיה מסוג "קרבין".
 
ג. 
3 ימים לפני מועד היציאה לטיול יפנו כל המיועדים לשמש מלווי הטיול לפקיד הרישוי ביחידת החימוש
שבתחנת המשטרה כשהם מצוידים בפריטים אלו:  
ד. 
טופס מקורי מאושר של הבקשה לעריכת טיול  1)   
רשימת המלווים החמושים שתכלול מספר תעודת זיהוי, שם מלא, שנת לידה, מספר אישי
צבאי/תעודת מתנדב משא"ז וכתובת מדויקת
 
2)   
אישור על ביצוע מטווח בנשק מסוג "קרבין" ב-24 החודשים האחרונים.
 
3)   
פקיד הרישוי יבדוק במסוף המשטרתי באמצעות שאילתת "נשק טיולים" אם קיים רישום פלילי מודיעיני
נגד המלווים. לאחר הבדיקה ובהתאם לתוצאותיה יורשו או לא יורשו הנבדקים לשמש מלווים חמושים.
 
ה. 
פקיד הרישוי יאשר וינפק את הנשק למלווה (העונה על הקריטריונים), ויחתים אותו על טופס רשיון
לנשיאה ולהחזקה של כלי הירייה (כולל תוקף הרשיון) במקום המיועד לכך ותוך מתן דגש ואזהרה
בחתימה כי רשיון זה הוא אישי וישמש אותו כמלווה של הטיול.
 
ו. 
הנשק ינופק באופן אישי למלווה שאושר לשמש מלווה לטיול.
 
ז. 
לרשיון יצורף דף הוראות שימוש בנשק ופתיחה באש כנספח.
 
ח. 
האחראי למחסן הנשק יחתים את האחראי לטיול על טופס קבלה והתחייבות הכולל פרטים על מספר כלי
הירייה, הסוג והכמות של התחמושת, האבזרים הנלווים ותאריך החזרת הנשק.
 
ט. 
על איחור בהחזרת הנשק יחויב האחראי בתשלום פיצוי. האחראי למחסן יציין את סכום הפיצוי, שיהיה
10% מסכום החימוש הנלקח.
 
י. 
על כל נשק יסופקו 30 כדורים (2 מחסניות).
 
יא. 
הנשק יוחזק עד למועד הטיול בארון נעול המבטיח מניעת גישה אליו מצד כל גורם שהוא. במשך הטיול
יוחזק הנשק בצמוד למלווים החמושים המורשים בלבד.
 
יב. 
הנשק יימסר למלווה חמוש 24 שעות לפני מועד הטיול. רק במקרה שאין אפשרות לאחסנת הנשק בארון
נעול על ידי המלווים החמושים יימסר הנשק סמוך ליציאת הטיול.
 
יג. 
המלווה החמוש יתחייב להחזיר למחסן הנשק המשטרתי או ליומנאי היחידה את הנשק כשהוא נקי.
 
יד. 
טופס ההתחייבות יבוטל כאשר יוחזר הנשק.
 
טו. 
נשק לטיולים/למחנות יאושר רק לאחר המצאת המסמכים האלה:  טז. 
טופס מקורי של הבקשה לאישור ביטחוני לטיול שאושר על ידי לשכות התיאום של החברה להגנת
הטבע והנושא את חותמת הלשכות, או, לחלופין, אישור של הגורם המרחבי שאישר את הטיול
(משטרת ישראל או צה"ל)
 
1)   
מכתב מאת המוסד יוזם הטיול (בית ספר, תנועת נוער וכו'), ובו אישור שמבקש הנשק נקבע להיות
מלווה חמוש בטיול.
 
2)   
הנשק יימסר לאחר בדיקת קיום התנאים האלה:  יז. 
מקבלי הנשק עומדים בתנאי היסוד שפורטו בסעיף הדן ב"דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש
בטיולים".
 
1)   
המוסד המבקש יציין במכתבו מיהו המבוגר האחראי לטיול ומה הם כישוריו הצבאיים וכן את
מספר המבוגרים ובני הנוער שהם מלווים חמושים בטיול.
 
2)   
במקרה שמבקשי הנשק הם בני נוער יש לוודא את קיום התנאים הנוספים האלה:  3)   
אחראי הטיול יהיה מבוגר ששירת בצה"ל.  א)   
לפחות 50% מכלל המלווים החמושים בטיול יהיו מבוגרים.  ב)   
לא יותר מ-2 בני נוער משמשים מלווים חמושים בטיול.
 
ג)   
מסירת נשק למתנדבי המשמר האזרחי  יח. 
מתנדבים מבוגרים ותיקים יפעלו בנושא ליווי טיולים על פי נוהל המשמר האזרחי, ויעמדו בתנאי
היסוד האלה:
 
1)   
מקבל הנשק יהיה מתנדב פעיל - חבר ארגון לפחות שנה. חריג מתנאי זה יאושר על ידי מפקד
המשמר האזרחי בעיר בלבד.  
א)   
המתנדב עבר מטווח בהתאם לנוהל המשמר האזרחי.  ב)   
למתנדב יש המלצה ממפעיל הבסיס שבו הוא פעיל.  ג)   
מתנדבים מבוגרים חדשים, שהתגייסו למשמר האזרחי לצורך ליווי טיולים בלבד, יעמדו בתנאי
היסוד האלה:
 
2)   
הם יהיו בוגרי צבא או שנת שירות.  א)   
הם עברו אימון ירי בנשק מסוג "קרבין" (במסגרת המשמר האזרחי או במסגרת הגדנ"ע) אחרי
גיוסם ולפני היציאה לטיול.
 
ב)   
הם עברו אימון ירי באותה שנה במשמר האזרחי.  ג)   
העונים על דרישות אלו יוכלו ללוות טיולים עם גיוסם למשמר האזרחי, ללא צורך בוותק של פעילות
במשמר האזרחי.
 
3)   
מכסת הפעילות של מלווים מבוגרים במשמר האזרחי צריכה להיות 5‎-4 טיולים בשנה לפחות.
מעבר לכך אין חבר המשמר האזרחי חייב לעשות פעילות אחרת במשמר האזרחי.
 
4)   
איש המשמר האזרחי, חבר יחידת כוננות, המחזיק נשק של המשמר האזרחי בביתו, יוכל לקחת את
נשקו האישי לאבטחת טיולים, אולם הוא אינו פטור מכל ההליכים המתחייבים מנוהל זה.
 
5)   
חבר המשמר האזרחי השומר מתוקף חוק השמירה ושאינו מתנדב אינו זכאי לקבל נשק לטיולים
לפי נוהל זה.
 
6)   
הוראות לנושאי נשק  יט. 
בהמשך הטיול יהיו נושאי הנשק פרוסים בין המטיילים: בעת הליכה רגלית, אם יש שני מלווים
חמושים, יהיה לפחות נושא נשק אחד בראש הטור ואחד במאסף.
 
1)   
האחראי לטיול יקפיד על ביצוע נהלים המחייבים את כל נושאי הנשק שבאחריותו בשעת הטיול,
בחניית ביניים ובחניית לילה, כמפורט להלן:
 
2)   
כלי הנשק והתחמושת יהיו בידי המלווים שהוסמכו לשאתם במשך הטיול, בעת נסיעה, הליכה
או חנייה.
 
א)   
נושא הנשק אחראי לכך שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת.  ב)   
יש להקפיד שהנשק לא יהיה טעון, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת על ידי האחראי לטיול.
 
ג)   
במשך כל הטיול יקפידו האחראי לטיול ונושאי הנשק על מילוי התנאים המפורטים ברשיון
מטעם הביטחון.  
ד)   
במתן הוראה לטעון את הנשק נושאיו חייבים לנקוט את אמצעי הזהירות האלה:
(1) לנצור את הנשק
(2) לא לדרוך את הנשק אלא לפי הוראה של האחראי לטיול
(3) לפתוח באש רק לפי הוראה של האחראי לטיול.
 
ה)   
במתן הוראה לפרוק את הנשק האחראי לטיול חייב לוודא את פריקת התחמושת.
 
ו)   
5. הוראות השימוש בכלי ירייה/הוראות הפתיחה באש
א. כללי
כלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את חייו או את שלמות גופו של אדם, הן מי שכוון אליו
הירי והן של אחרים. השימוש בנשק ייעשה אך ורק בהתאם לחוק.
הגדרות  ב. 
סכנת חיים: סכנה לאבדן חייו של אדם או לחבלה מסוכנת בגופו.  1)   
נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ וכו'.  2)   
נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות מתכת.  3)   
אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא תיפסק התקיפה.
 
4)   
הוראות הפתיחה באש במקרה של סכנת חיים  ג. 
השימוש בכלי ירייה מותר אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שבוצעה
באמצעות נשק חם או קר ושנשקפה ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו.
 
1)   
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה, כאשר אין
דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
 
2)   
פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה,
לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
 
3)   
לצורך הדיפת תקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף במגמה לפגוע בו באופן
שימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה התקיפה. אם אפשר לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר
רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנת חיים.
 
4)   
פתיחה באש תבוצע כאמור לעיל לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך כדי נקיטת אמצעי
זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע הנמצאים בטווח האש.  
5)   
נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, ניתן לירות לעבר רגליו. אם אין בכך כדי לסכל
את הסיכון, ניתן לירות לעבר גופו, כדי למנוע את משך התקיפה או כדי למנוע סיכון חיי אחרים
במהלך בריחתו. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.
 
6)   
אין לפתוח באש כהגנה על רכוש כאשר אין מתלווה לעברת הרכוש סכנת חיים.  7)   
יש לדווח בהקדם האפשרי על מקרה של שימוש בכלי ירייה לתחנת המשטרה הקרובה ולחדר המצב
לטיולים.
 
8)   
6. דרישות משטרת ישראל לגבי טיולי אופניים
בקשות לאישור ביטחוני לטיולי אופניים תוגשנה על טופס בקשה רגיל ללשכה לתיאום טיולים, בהתאם
לנוהל, בציון "טיולים אופניים".
 
א. 
בבקשה יירשמו המסלול המדויק, ובכלל זה כבישים, צמתים, יישובים ולוח זמנים משוער למעבר בכל
מקום.
 
ב. 
הטיפול בבקשות כאלה יקיף הן את התחום הביטחוני והן את תחום התנועה/התעבורה.
 
ג. 
הוראות בתחום התנועה  ד. 
רוכבי אופניים יקפידו על ההוראות של תקנות התעבורה המתחייסות לאופניים ולתלת אופניים:
תקנות 136‎-123.
 
1)   
לא יינתן אישור לתנועת רוכבי אופניים בדרך מהירה.  2)   
כל קבוצה המונה עד 50 רוכבים תחויב בליווי רכב משא שייסע במאסף ועליו שלט אזהרה "זהירות
רוכבי אופניים" וציוד לתיקוני אופניים. הרכב ישמש גם לאיסוף אופניים שלא ניתן לתקנם במקום
וכן לאיסוף נחשלים.
 
3)   
כל קבוצה המונה מעל 50 רוכבים תלווה ברכב נוסף, הכולל שלטי אזהרה, שייסע בראש הטור.  4)   
לא יינתן אישור לקבוצת רוכבים, אלא אם כן ישתתפו בה לפחות 2 מבוגרים (מעל גיל 18).  5)   
רוכב אופניים או הרכב המלווה לא יעצור על הכביש או בשוליו. העצירה לצורך תיקונים תהיה
מחוץ לתחום הדרך.
 
6)   
לא יחצו רוכבי האופניים כביש, אלא אם כן הוא פנוי מכלי רכב ואם הם יכולים לחצות בלי לעכב
את התנועה הסדירה בכביש.
 
7)   
תנועת קבוצות רוכבי אופניים בשעות החשכה אסורה.  8)   
קבוצות רוכבים תנוע בשורה, ותיאסר רכיבה בזוגות או יותר לרוחב הכביש.
 
9)   
כמות המלווים החמושים בטיולי אופניים תהיה בהתאם לאזור שמטיילים בו, על פי המפתח בטיול רגלי.
 
ה. 
תיאום טיול האופניים ייעשה רק על ידי אחראי הטיול, בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו, ועליו
לצרף לבקשה את האישור הביטחוני לטיול שקיבל מהלשכה לתיאום טיולים.
 
ו. 
7. סדרי הביטחון בנטיעות
א. הגדרת נטיעות
פעילות נטיעות המאורגנת על ידי הקרן הקיימת לישראל באתרים מוגדרים ובהשתתפות בני נוער.
אישור ביטחון  ב. 
מוסד חינוכי המבקש להשתתף בנטיעות יחויב בנוהל תיאום טיולים מלא בלשכה לתיאום טיולים
בציון סוג הפעילות - נטיעות - אתר הנטיעות וציר הנסיעה לאתר.
הערה: מגיש הבקשה יציין אם הנטיעות מאורגנות מטעם הקק"ל ויפרט את שם האתר כפי שתואם
עם היחידה המארגנת.
 
1)   
כמות המלווים החמושים ביציאה לנטיעות תהיה בהתאם לאזור הנטיעות ועל פי המפתח המתאים,
כמפורט באישור הביטחוני.
 
2)   
כמות המלווים הרפואיים ביציאה לנטיעות תהיה בהתאם למפתח בטבלת המלווים הרפואיים
שלהלן.
 
3)   
הוראות והנחיות למארגני נטיעות (של קק"ל)  ג. 
מארגני הנטיעות יקפידו על קיום מערך אבטחה מסודר באתר הנטיעות בדגש על אזור הנטיעות,
צירי הגישה והחניונים.
 
1.   
מארגני הנטיעות יקפידו על קיום מערך רפואי מתאים באתר הנטיעות - רופא ורכב פינוי בכל אתר
שיש בו מעל 400 נוטעים בו-זמנית.
 
2.   
המארגנים ידאגו לקבלת האישורים המתאימים לקיום האירועים ממשטרת ישראל/מצה"ל.
 
3.   
אתרי נטיעות מסודרים של הקק"ל יאובטחו על פי המפתח הזה:
 
4.   הצוות הרפואי  מס' השומרים  מס' המשתתפים 
חובש  2  200 
חובש  3  400 
חובש  4  600 
חובש  5  700 
רופא+אמבולנס+צוות רפואי  6  900 
תיאום מועד הנטיעות  ד. 
קב"ט קק"ל יעביר למשרד החינוך רשימה של תאריכים ואתרי נטיעות שבהם תהיינה נטיעות
מאורגנות ומאובטחות על ידי הקק"ל על פי המפתח שהובא לעיל.
 
1)   
רשימת תאריכי הנטיעות ורשימת האתרים תפורסם בחוזר המנכ"ל לקראת האירועים.  2)   
הרשימה תועבר לקב"ט החברה להגנת הטבע ובאמצעותו ללשכות לתיאום טיולים ולחדר המצב
לטיולים.
 
3)   
מוסד חינוכי המבקש להשתתף בנטיעות באתר מאובטח על ידי הקק"ל, כמפורט לעיל, יקבל פטור
מליווי חמוש ומליווי רפואי לאירוע.
 
4)   
8. סדרי הביטחון בתהלוכות ובצעדות
הגדרת תהלוכות וצעדות
הליכה רגלית מאורגנת בציר מאושר לצעידה/לתהלוכה על ידי משטרת ישראל/צה"ל בשטח פתוח ובשטח
עירוני.
 
א. 
אישור ביטחוני  ב. 
מוסד חינוכי המבקש להשתתף בצעדה/בתהלוכה יחויב בנוהל תיאום טיולים מלא בלשכה לתיאום
טיולים בציון ובהדגשה של סוג הפעילות (צעדה), נקודת הכינוס לצעדה, ציר הנסיעה לנקודת
הכינוס והגורם המארגן של הצעדה.
 
1)   
כמות המלווים החמושים לצעדה ולתהלוכה תהיה בהתאם לאזור ההליכה ועל פי המפתח בטיול
רגלי, כמפורט באישור הביטחוני.
 
2)   
כמות המלווים הרפואיים בצעדה תהיה בהתאם למפתח בטבלת המלווים הרפואיים המובאת להלן.
 
3)   
הוראות והנחיות למארגני הצעדה/התהלוכה  ג. 
המארגנים ידאגו לקבלת האישורים המתאימים ממשטרת ישראל/מצה"ל, מהמחוז הרלוונטי
וממשטרת התנועה.
 
1)   
המארגנים ידאגו לקיום הנחיות הביטחון והבטיחות אשר תינתנה על ידי משטרת ישראל ואגף
התנועה במשטרת ישראל.  
2)   
מארגני הצעדה יקפידו על קיום מערך אבטחה והשלטת סדר ציבורי באתרי הכינוס והפיזור בדגש
על צירי הגישה ועל החניונים.
 
3)   
מארגני הצעדה יקפידו על קיום מערך רפואי מתאים, קרי רופא, חובשים ורכבי פינוי בכל צעדה
שבה מעל 400 משתתפים.
 
4)   
מארגני הצעדה יעבירו למינהלת הטיולים, לפחות 14 יום מראש, את מסלול הצעדה המפורט ואת
סדרי הביטחון והבטיחות בה, לרבות בנקודות הכינוס והפיזור ולאורך המסלול.
 
5)   
המארגנים יעדכנו את קב"ט המחוז במשרדנו ויתאמו עמו את הנקודות האלה:
א) הצוות הרפואי בנקודת הכינוס
ב) הצוות הרפואי בנקודת הסיום
ג) רכב הפינוי והסיור על ציר הצעדה.
 
6)   
הוראות והנחיות בתחום התנועה  ד. 
הצועדים יקפידו על ההוראות והתקנות של התעבורה המתייחסות לתנועה בכבישים.  1)   
חציית כבישים במסלול הצעידה תיעשה בצורה מסודרת, תוך כדי נקיטת כל כללי הזהירות
המתבקשים, בלי לעכב את התנועה הסדירה.
 
2)   
צועדים לא יצעדו על הכביש או בשוליו.  3)   
נקודות הכינוס והסיום תהיינה מרוחקות מכבישים ומצומתי תנועה ראשיים.
 
4)   
בצעדות המאורגנות על ידי רשות מקומית יהיה קב"ט הרשות מעורב בארגון ובביצוע של הנחיות
הביטחון והבטיחות כפי שתינתנה על ידי משטרת ישראל.
 
ה. 
מוסד חינוכי המבקש להשתתף בצעדה/בתהלוכה מחויב לבדוק ולוודא עם המארגנים את קיומן של
ההנחיות ב-ג, 4‎-1 לעיל.
 
ו. 
9. סדרי הביטחון באירועי ספורט
א. כללי
אירועי ספורט מאורגנים על ידי המפקחים על החינוך הגופני במחוזות של משרד החינוך, המשמשים חוליה
מקשרת בין הפיקוח על החינוך הגופני, הרשות המקומית והתאחדות הספורט בבתי ספר.
ב. האחריות
האחריות לביצוע התחרות, ובכלל זה קיום הנחיות הביטחון והבטיחות, היא על המפקחים, כדלקמן:
- באירוע אזורי האחריות היא על המפקח האזורי;
- באירוע מחוזי - על המפקח מרכז הצוות המחוזי;
- באירוע ארצי - על המפקח האחראי על האירוע.  
 
סוגי התחרויות
אירועי הספורט רבים ומגוונים - שחייה, משחקי כדור, אתלטיקה קלה ועוד. מבחינה אבטחתית
אפשר להבחין בשני סוגים של אירועים:
 
ג.   
אירוע מרכזי: אירוע רב-משתתפים במקום אחד (מגרש, אולם וכו'), ברשות מארחת אחת  1)   
אירוע מפוזר: אירוע שמתקיימות בו כמה תחרויות במגרשים שונים/באולמות שונים, לעתים בכמה
רשויות מארחות.
 
2)   
הנחיות ביטחון  ד. 
המפקח על החינוך הגופני המחוזי יעביר את תכנית המפעלים/התחרויות המחוזית לקב"ט המחוז
לצורך קבלת הנחיות הביטחון המתאימות.
 
1)   
קב"ט המחוז, באמצעות קב"ט הרשות המארחת, ינחה בכתב את המפקח על החינוך הגופני בכל
הקשור להנחיות הביטחון הקשורות לאירוע.
 
2)   
מנהל מחלקת הספורט ברשות המקומית ישתף את קב"ט הרשות בכל הנתונים של האירוע
המתקיים.
 
3)   
קב"ט הרשות, בשיתוף רכז המפעלים של הרשות, יכין את תכנית האבטחה לאירוע הספורט
בתיאומה ובהנחייתה של משטרת ישראל.
 
4)   
קב"ט הרשות, על פי הנחיות משטרת ישראל, ינחה את מנהל מחלקת הספורט ברשות ואת המפקח
על החינוך הגופני (מארגני האירוע) בכל הקשור לתכנית האבטחה לאירוע.
 
5)   
קב"ט הרשות ומנהל מחלקת הספורט ברשות ימנו אחראי ביטחון לאירוע ויציידו אותו בהנחיות
כתובות (תכנית האבטחה) כפי שסוכמו כשאושרה התכנית עם משטרת ישראל.
 
6)   
אחראי הביטחון יפעיל את תכנית האבטחה במהלך האירוע/התחרות.  7)   
קב"ט הרשות יפקח על עבודתו ועל פעולותיו של אחראי הביטחון.
 
8)   
10. סדרי הביטחון בחניון לילה/יום ארעי
הגדרה חניון לילה/יום ארעי
חניון לילה/יום ארעי הוא מקום המשמש לחנייה ללינת לילה, בדרך כלל במחנה נודד, או לחנייה במהלך
היום, לפעילות המטיילים (חניון לא מוסדר), כדוגמת שטח מיושב, פארק, שטח הררי, גדות נחל/אגם או
שפת ים.
 
א. 
אישור ביטחוני  ב. 
מוסד חינוכי המבקש לחנות בחניון לילה/יום ארעי יחויב לקבל אישור על גבי טופס האישור
הביטחוני לאחר שיציין בבקשתו מיקום מדויק (נ"צ בת 10 ספרות וציון טופוגרפי תואם).
 
1)   
הלשכה לתיאום טיולים היא הגורם המאשר לאחר בדיקת הנושאים שבאחריותה.  2)   
חניכי המוסד החינוכי ילונו/ישהו אך ורק במקום שאושר. שינוי יחייב בקשה מחודשת.  3)   
הלינה בשמורות טבע, במקום שאינו חניון מוסדי, אסורה.
 
4)   
בדיקת התאמתו של השטח לחניון ארעי  ג. 
המקום המיועד לחניון הארעי ייבחן על ידי אחראי הטיול או על ידי מי שמונה מטעמו לפני הגעת
הטיול.
 
1)   
מיקום החניון לא יהיה סמוך למצוק או למדרון, תחת קו חשמלי, בקרבת תחנת דלק, כביש, מטווח,
מפעל וחניון רכב או סמוך לכל מפגע בטיחותי.
 
2)   
דרך הגישה לחניון תהיה נוחה ובטוחה לתנועת כלי רכב.  3)   
השטח יחולק לאזורי לינה, אוכל, ציוד לפעילות מחנאית, חנייה, שירותים, אשפה, מרפאה ומדורה.
 
4)   
בטיחות  ד. 
סריקה  1)   
הסריקה תתבצע לפני הגעת המטיילים, על ידי שני מבוגרים (לפחות), ותסתיים באור יום.  א)   
הסריקה תקיף את כל השטח, ותכלול פחי אשפה, מבנים, צמחייה, גבעות שולטות סביב וכן כל
מקום אחר העלול לשמש מפגע בטיחותי או ביטחוני.
 
ב)   
יסומנו מכשולים בשטח באופן שייראו גם בחשכה, אם הם אינם ניתנים לפינוי.  ג)   
בכל מקרה לא תותר כניסת המטיילים לפני קבלת האישור מאחראי הטיול.  ד)   
ציוד הטיול  2)   
ציודם האישי של המטיילים, וכן הציוד הכיתתי, יסומנו באופן ברור ומוכר לכל המטיילים
והמלווים, כדי למנוע החדרת חפצים חשודים לשטח החניון.
 
א)   
דלקים ושמנים יכוסו וירוכזו באתר מסומן ומשולט בקצה שטח החניון.  ב)   
אזור הבישול הכולל מכלי גז ירוחק מאזור שהיית המטיילים (לא בכיוון שטח חניית
האוטובוסים ולא באזור מצבור הדלק או מדורה).
 
ג)   
אחראי הטיול יוודא כי מכלי הגז תקינים וצינורות הגז קשורים מאחורי מחסה. בשום שלב לא
יישארו המכלים ללא השגחה.
 
ד)   
חניית הרכב
א) שטח החנייה ייסרק לפני הגעת כלי הרכב.
ב) שטח החנייה יהיה לא פחות מ-100 מ' מקצה/מגבול החניון.
ג) שטח החנייה יהיה מאובטח.
 
3)   
סימון תחום החניון הארעי  ה. 
עדיפות בבחירת שטח תינתן לשטח מגודר.  1)   
שטח שאינו מגודר יסומן/יתוחם באמצעות חבלים/עצים/אבנים או כל אמצעי אחר, כדי שגבולותיו
יהיו ברורים לנוחות השוהים בו ולביטחונם.
 
2)   
אם הסימון נעשה באמצעות חבלים, הם יחובללו לגובה החזה. מומלץ לסמנם בסרטים
לבנים/זוהרים כדי למנוע פגיעה במטיילים.
 
3)   
תיקבע נקודה לריכוז אשפה.  4)   
תיקבענה נקודות שירותים.  5)   
תיקבענה נקודות כניסה ויציאה.  6)   
תיקבע נקודת בישול.  7)   
יש לדאוג שהשטח המיועד יהיה נקי מכל פסולת שהיא. נקודת הבישול לא תוקם מתחת לעצים
ותהיה מתחת לכיפת השמים.
 
8)   
נקודת הבישול תהיה מרוחקת מהשירותים ומהמקלחות, ויימצא בה מטפה כיבוי אש.
 
9)   
שמירה  ו. 
בלילה תבוצע שמירה חמושה, והמלווים החמושים יהיו בקיאים ומתודרכים בהוראות הפתיחה
באש ובנשיאת הנשק ובטיפול בו, כמפורט בחוזר זה.
 
1)   
המלווים החמושים ילונו בריכוז וישמשו כיתת כוננות.  2)   
בעת בחירת שטח החניון יש לוודא כי תנאי המקום ימנעו כניסת רכב זר.
 
3)   
השומרים ימוקמו באופן שהם יוכלו לשלוט על כל שטח החניון.  4)     
לינה במבנה
יש להעדיף מקומות לינה שבהם האחריות לשמירה היא על מנהלי המתקן.
במקומות אחרים יש להבטיח שמירה, כדלקמן:
 
5)   
לקבוצה המונה עד 100 מטיילים ימונה שומר מבוגר, שיהיה אחראי
להעיר את השומרים החמושים במקרה חירום .
 
א)   
לקבוצה המונה מעל 100 מטיילים ימונו 2 שומרים, אחד מהם חמוש .
 
ב)   
לינה בשטח   6)   
אחראי הטיול יכין תכנית אבטחה לחניון ויתדרך
את השומרים בהתאם.
 
א)   
השמירה תתבצע בצמדים, אחד חמוש והשני אינו חמוש (יכול
להיות תלמיד מכיתה י"א ומעלה ).
 
ב)   
מפתחות השמירה
(1) עד 100 תלמידים: שני שומרים (אחד חמוש)
(2) 100 - 300 תלמידים: 4 שומרים (שניים חמושים)
(3) 300 תלמידים ומעלה : 6 שומרים (שלושה חמושים).
 
ג)   
הסברה  ז. 
עם ההגעה לשטח החניון יינתן תדרוך למטיילים ולמלווים, באחריות אחראי הטיול.  1)   
ההסברה תכלול פירוט בנושאים האלה:
א) אופי השטח, גבולותיו, מכשולים (אם קיימים)
ב) ההתארגנות
ג) נוהלי הליווי החמוש ונוהלי הפינוי בחירום
ד) הניקיון.
 
2)   
קשר  ח. 
ברשות אחראי הטיול יימצא מגפון, ואם יש מעל 500 מטיילים, רצוי כי תהיה גם מערכת כריזה.  1)   
בחניון מרובה מטיילים יצוידו המלווים החמושים במכשיר קשר/בטלפון סלולרי.
 
2)   
מענה רפואי  ט. 
אנשי עזרה ראשונה ימוקמו במרוכז (כולל לינה), והציוד הרפואי יהיה בקרבתם.  1)   
מיקום המרפאה יצוין בעת ההסברה ויסומן באופן שאפשר יהיה למצאו אף בחשכה (בלינת לילה).
 
2)   
תיאום משטרתי
יבוצע תיאום נוסף בתחנת המשטרה הקרובה ביותר לחניון במהלך יום הטיול, וזאת לפני הכניסה לחניון
הלילה וההתארגנות בו.
 
י. 
11. סדרי הביטחון בכנסים, בעצרות ובאירועי במה
כללי  א. 
נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים מחוץ למוסד החינוך
הכוללים טקסים, כנסים, עצרות ואירועי במה.
 
1)   
מטרת הנוהל היא לפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת, בעת ולאחר ביצוע האירוע.
 
2)   
הגדרות  ב. 
אבטחה: מכלול התנאים הנדרשים והפעולות שיש לקיים כדי לאבטח פעילות או אירוע שמוסד
חינוכי מקיים, כפי שיפורט בנוהל זה.
 
1)   
מאשר פעילות/אירוע: הגורם המאשר את הפעילות/את האירוע כפי שיפורט להלן.  2)   
האחראי לביטחון: מי שמונה על ידי מנהל האירוע או על ידי הגורם המאשר לשמש אחראי לשמירה
על הסדר, על הביטחון ועל שלום המשתתפים, והוא בעל הכישורים האלה: בוגר קורס פיקודי
בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי או בעל ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות
במהלך 5 השנים האחרונות בעיסוק - בישראל או בגוף ישראלי - בתחום הביטחון או האבטחה
המכשיר אותו לדעת המאשר לשמש אחראי לביטחון.
 
3)   
מימון הוצאות האבטחה
מימון הוצאות האבטחה של האירוע, שתיקבענה על ידי הגורם המוסמך, יכלול מימון השומרים,
המאבטחים, הסדרנים, הצוותים הרפואיים וכו', ויחול על הגורם המארגן.
 
ג. 
 
סוגי אירועים  ד. 
אירוע בית ספרי המתקיים מחוץ לכותלי מוסד החינוך  1)   
אירוע בהשתתפות בני נוער המתקיים בתחום הרשות המקומית (מטעמה או במסגרתה)  2)   
אירוע מחוזי המאורגן על ידי אחת מהמחלקות במחוז ומשתתפים בו כמה בתי ספר/חטיבות/שכבות
3)   
אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת המחלקות/התחומים/המינהלים במשרד הראשי.
 
4)   
אבטחת פעילות/אירוע  ה. 
פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ לשטח המוסד החינוכי (הגורם
המאשר - קב"ט מוסדות החינוך ברשות)
 
1)   
מנהל המוסד החינוכי חייב לדווח על קיום הפעילות/האירוע של התלמידים לקב"ט מוסדות
החינוך ברשות על גבי טופס שנקבע לכך (ראה בנספח ט של סעיף זה).
 
א)   
הטופס יועבר לקב"ט הרשות לא יאוחר מ-14 יום לפני קיום הפעילות או האירוע. יש לבצע
תיאום מוקדם, וזאת כדי לאפשר ניהול מסודר של ההכנות הנדרשות.
 
ב)   
קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה ויקבע את סידורי הביטחון הנדרשים באירוע על פי
הנחיות משטרת ישראל (הקב"ט יתייעץ במידת הצורך עם קב"ט המחוז ועם גורמי הביטחון
המקומיים: המשטרה, גורמי חילוץ והצלה, מד"א, מכבי אש וכו').
 
ג)   
קב"ט מוסדות החינוך יעביר למוסד החינוכי את השגותיו לגבי סדרי הביטחון הנדרשים
באירוע על גבי טופס שנקבע לכך. אם האירוע מתקיים מחוץ לשטח מיושב, חובה להגיש בקשה
לאישור ביטחוני באמצעות הלשכה לתיאום טיולים.
 
ד)   
מנהל בית הספר וקב"ט מוסדות החינוך ימנו אחראי ביטחון לאירוע.  ה)   
האחראי לביטחון של האירוע יתודרך על ידי מנהל המוסד, ובמידת הצורך על ידי קב"ט
הרשות.
 
ו)   
הפעולות שעל האחראי לביטחון לבצע  ז)   
עליו לתדרך את כוחות האבטחה ואת כוחות העזר הנוטלים חלק באירוע.
 
(1)   
עליו לדאוג לשילוב אמצעי אבטחה קיימים במקום ולתיאום בין הגורמים המקומיים
האחראים למערך האבטחה המתוכנן לאירוע.
 
(2)   
עליו לדאוג לתיאום האירוע עם גורמי חוץ: גורמים המגישים שירות רפואי ופינוי, וכן
מכבי אש ומשטרת ישראל.
 
(3)   
עליו לדאוג לביצוע סריקות באתר לפני כניסת הקהל, כדי לאתר מפגעים וחפצים
חשודים.
 
(4)   
עליו לדאוג להצבת אבטחה חמושה בעמדות שנקבעו להפעלת תכנית האבטחה בכל שלבי
האירוע.
 
(5)   
עליו לדאוג להכנת רשימות משתתפים באירוע, תלמידים ומלווים, בחתך כיתה.  (6)   
עליו לדאוג לבקרה על כניסת המשתתפים לאירוע.  (7)   
עליו לתכנן את המילוט ואת שטחי הפינוי.  (8)   
אירועים וכנסים ברשות המקומית (הגורם המאשר - קב"ט הרשות)  2)   
תכנון האבטחה לאירוע והתיאומים עם כוחות הביטחון וההצלה הם באחריות קב"ט הרשות.  א)   
תיאום התנועה של המשתתפים אל מקום האירוע/הכנס וחזרה יבוצע על פי הנחיות הביטחון
והבטיחות המפורטים לעיל.
 
ב)   
בשלב איסוף הנתונים והתכנון יעדכן קב"ט מוסדות החינוך בעיר את קב"ט המחוז ואת
משטרת ישראל לצורך קבלת הנחיות.
 
ג)   
קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה ויקבע את סידורי הביטחון הנדרשים באירוע
בתיאום עם משטרת ישראל ובהנחייתה. התכנית תוצג לאישור משטרת ישראל.
 
ד)   
בהתאם לתנאים, וכאשר ימצא קב"ט מוסדות החינוך לנכון, יהיה הקב"ט עצמו או כל אדם
שמונה על ידו אחראי לביטחון האירוע.
 
ה)   
פעולות האבטחה שינקוט הקב"ט מפורטות ב-1-ז לעיל.  ו)   
אירוע מחוזי  3)   
הגורם המארגן מהמשרד במחוז יעביר לקב"ט המחוזי תכנית ולוח זמנים ראשוני לאירוע 30
יום מראש, לצורך קבלת הנחיות ביטחון.
 
א)   
קב"ט המחוז יזמן את מארגני האירוע לפגישת תיאום ולקבלת הנחיות ביטחון לתכנון.
 
ב)   
קב"ט המחוז ימנה אחראי לביטחון לאירוע (בד"כ יהיה זה קב"ט הרשות/המוסד שהאירוע
מתקיים בתחומו).
 
ג)   
האחראי לביטחון יקבל מקב"ט המחוז תדריך ודגשים והנחיות ביטחון לצורך תכנון ותיאום
האירוע עם כוחות הביטחון.
 
ד)   
האחראי לביטחון יבצע את הפעולות המפורטות ב-1-ז לעיל.  ה)   
קב"ט המחוז ישתתף במידת הצורך בפגישות התיאום השונות ובסיורי השטח של האחראי
לביטחון עם גורמי הביטחון המתאימים.
 
ו)   
אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת מיחידות המשרד  4)   
הגורם המארגן במשרד יעביר לקב"ט הארצי תכנית ולוח זמנים ראשוני לאירוע 30 יום
מראש, לצורך קבלת הנחיות הביטחון.
 
א)   
הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך יזמן את מארגני האירוע לפגישת תיאום ולקבלת
הנחיות ביטחון.
 
ב)   
הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך ימנה אחראי לביטחון האירוע.  ג)   
האחראי לביטחון יקבל מהממונה הארצי דגשים והנחיות ביטחון לצורך תכנון ותיאום עם
כוחות הביטחון.
 
ד)   
האחראי לביטחון יכין תכנית אבטחה לאירוע ויקבע את סידורי האבטחה הנדרשים לאור
הנחיותיהם של הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך ומשטרת ישראל.
 
ה)   
האחראי לביטחון יבצע את פעולות המפורטות ב-1-ז לעיל.  ו)   
הערה: קב"ט המחוז וקב"ט הרשות אשר בתחומם מתקיים האירוע יהיו שותפים מלאים ופעילים
בגיבוש תכניות האבטחה ובמתן הנחיות הביטחון לאחראי הביטחון.
 
 
דגשים לתכנון הפעילות  5)   
ביצוע סיור מקדים באתר/במסלול לאיתור מפגעים ביטחוניים ובטיחותיים לצורך תכנון
(בשיתוף איש בטיחות)
 
א)   
ביצוע הערכת מצב לגבי איומים אפשריים  ב)   
איסוף נתונים לתכנון האבטחה:  ג)   
הכרת קהל היעד (גילאים, גודל)  (1)   
הכרת מקום האירוע (מבנה, שטח פתוח, אזור מיושב, שטח מגודר וכו')  (2)   
פרסום פומבי מקדים של האירוע
 
(3)   
סיור שטח בשיתוף כוחות הביטחון, הצבא, המשטרה וכיבוי האש לצורך בחינת מפגעים
ביטחוניים ובטיחותיים ולקבלת הנחיות אבטחה לתכנון  
ד)   
הכנת תכנית אבטחה תוך התייחסות לשלב של איסוף הנתונים, להערכת המצב ולהנחיות
כוחות הביטחון
 
ה)   
אישור תכנית האבטחה על ידי משטרת ישראל.  ו)   
דגשים להכנת תכנית אבטחה  6)   
הכרת ההרכב של הקהל המאובטח  א)   
ניתוח מקום ההתרחשות של האירוע (מבנה, שטח פתוח) תוך התייחסות לנתוני השטח:
כניסות, יציאות, פתחי מילוט, דרכי גישה, חניות וכו'
 
ב)   
הפעלת פתחי כניסת בכמות מספקת, כדי לא ליצור מצבי דוחק והתקהלות בצוואר בקבוק  ג)   
סינון הנכנסים בשערים על ידי אנשי אבטחה בעזרת הזמנות לאירוע  ד)   
בידוד הבמה המרכזית  ה)   
הכנת פתחי מילוט לאפשרות פינוי  ו)   
הכנת מגרשי חנייה למבקרים (יש לאסור חנייה בצמוד למקום האירוע)  ז)   
תכנון צירי ההגעה והפינוי של כוחות הביטחון והסיוע (משטרה, מכבי אש) במידת הצורך  ח)   
קביעת בעלי תפקידים באירוע וחלוקת תחומי אחריות  ט)   
הכנת אמצעי שליטה וקשר (פנימי וחיצוני)  י)   
הכוונת התנועה לאירוע והכוונת הסדר בו  יא)   
בדיקת הקהל בכניסה לאירוע (תיקים וציוד האירוע)  יב)   
הכנת תכנית חירום לפינוי רפואי ולפינוי המשתתפים לשטחי פינוי מוגדרים במרשם  יג)   
קביעת כמות המאבטחים/השומרים והסדרנים לאור ריכוז הנתונים והתכנון המפורט של סדרי
האבטחה, וכן מיקום המאבטחים, כוחות העתודה והכוננות, כוחות הפינוי הרפואי, הסדרנים,
עמדות התצפית, החפ"ק וכו'
 
יד)   
הכנת תיאור מקרים ותגובות לתרחישים שאירעו במציאות.
 
טו)   
דגשים לדיווח  7)   
קב"ט המחוז יעודכן בנוגע לאירוע ולהנחיות האבטחה שתתקבלנה על ידי גורמי הביטחון (אם
הוא לא היה מעורב), וייתן הנחיות נוספות אם יידרש.
 
א)   
קב"ט המחוז יעדכן את הגורמים הבאים בדבר קיום האירוע והוראות הביטחון שננקטו
והועברו הן על ידי משטרת ישראל והן על ידי הקב"ט:
(1) הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך
(2) מינהלת הטיולים/יחידת הפיקוח
(3) קב"ט החברה להגנת הטבע.
 
ב)   
באמצעות קב"ט החברה להגנת הטבע יעודכנו לשכות תיאום הטיולים וחדר המצב לגבי
הנחיות ספציפיות שיחויבו בהם המבקשים להשתתף באירוע.
 
ג)   
הלשכה לתיאום טיולים תגביל את הפונים לקבלת היתר השתתפות באירוע/בכנס/בצעדה על פי
הקריטריונים שנקבעו והועברו מהמחוז.
 
ד)   
הפיקוח על קיום הנחיות הביטחון/הבטיחות באירועים/בכנסים/בצעדות יבוצע על ידי יחידת
הפיקוח/מינהלת הטיולים.
 
ה)   
שליטה וקשר  8)   
בידי האחראי לביטחון יימצאו מגפון או מערכת כריזה לצורך שליטה ומתן הנחיות בעת קיום
הפעילות או האירוע.
 
א)   
בכל פעילות או אירוע המתקיימים מחוץ לשטח המוסד החינוכי יימצא בידי האחראי לביטחון
פלאפון לצורך תקשורת לגורמי חוץ ומכשיר קשר לקשר פנים עם כוח האבטחה. כמו כן
תימצא בידיו רשימת טלפונים של גורמי ביטחון והצלה חיצוניים.
 
ב)   
באירוע המתקיימים מחוץ לשטח המוסד החינוכי, שנוטלים בו חלק למעלה מ-1000
תלמידים, יוקם מוקד שליטה שיאויש על ידי תורן ויופעל על ידי האחראי לביטחון. במוקד
יימצאו אמצעי קשר קווי ואלחוטי בהתאם להנחיות הגורם הביטחוני שיאפשרו הזעקת ניידות
של גורמי חילוץ והצלה (מד"א, מכבי אש) ושל גורמי הביטחון (משטרה וצבא).
 
ג)   

ציוד ביטחון ובטיחות הכרחי  9)   
תיק עזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה לכל 100 משתתפים, תיק עזרה ראשונה לחובש לכל
200 משתתפים, ואם יש מעל 1,000 משתתפים - אמבולנס עם צוות רפואי
 
א)   
אמצעי כריזה נייד (מגאפון)  ב)   
ציוד כיבוי אש בעמדות באתר לפי קביעת נציג הבטיחות.
 
ג)