נספח ו לסעיף 5.3‎-25 - חלוקת הארץ לאזורי תיאום טיולים ואחריות גורמי הביטחון
זוהי מפה סכמתית. לצורך תיאום הטיולים מפת תיאום הטיולים היא הקובעת.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001