אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
תרומת איברים 2.2‎-1
תחום השתלות האיברים התפתח באופן מואץ ב-15 השנים האחרונות.
מודעות הציבור לצורך בהשתלות היא גבוהה, אך הנכונות הנמוכה לתרום
היא הגורם לבעיה הכאובה של מחסור חמור באיברים להשתלה.
במדינת ישראל ממתינים כיום להשתלה למעלה מ-1,100 חולים, ולרשימה זו
מיתוספים כל שנה חולים רבים, ביניהם ילדים רבים הלומדים במערכת
החינוך, ורק כ-20% מהם זוכים להשתלה.
התלמידים יכולים לשמש גורם חברתי משמעותי משפיע לשינוי המצב
ולהגברת נכונות החברה בישראל לתרומת איברים להשתלה. הסברה רחבת
היקף והיערכות לקידום הנכונות לתרומת איברים חייבת להיעשות במערכת
החינוך, בקרב תלמידים, צוותים חינוכיים והורים.
נציג המרכז הלאומי להשתלות ואגודת "אדי" יעמידו לרשות בתי הספר מערך
הסברה, ויסייעו בבנייה ובעריכת הסברה שתותאם לגיל התלמידים, לאופי
קהילת בית הספר ולעבודתו החינוכית. מערך ההסברה יכלול חומר מקצועי,
מפגשים וסיוע לתלמידים בעבודות חקר, וכן השתלמויות לצוות החינוכי.
בחינוך הדתי ישתתפו רב בית הספר ומורי הלכה בצוות ההסברה לקידום
הנושא.


לקבלת מידע ולתיאום המפגשים בבתי הספר יש לפנות
אל הגב' שרונה בן עמי,רכזת הדרכה לבתי ספר,
המרכז הלאומי להשתלות ואגודת "אדי", משרד הבריאות,
רח' נוח מוזס 15, תל-אביב, טל' 03‎-6957369 ו-054‎-962912,
דואר אלקטרוני addy@netvision.net.il .
כתובת האינטרנט: www.israel - transplant.org.il
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001