ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-3
אתר האגף לחינוך על-יסודי
 
1. 
אתר האגף לחינוך על יסודי, העולה לאוויר, נועד לשמש ערוץ תקשורת חשוב
ומהיר בין המטה לשדה: מפקחים, מנהלים, מורים תלמידים והורים. האתר
כולל מידע מגוון על פעילויות האגף, על השתלמויות, על הדרכה ועל מאגרי
מידע. כמו כן תפעלנה באתר קבוצות דיון המיועדות למדריכים, למנהלים
ועוד.


כתובת האתר: www.education.gov.il/high-school.


אתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
2. 
באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים יש מידע על תכניות
הלימודים במקצועות השונים, על תכניות העשרה למורים, על
מאמרים, על דגמי הוראה ועל חומרים נוספים המיועדים למורים,
להורים וגם לתלמידים. באתר מערכת המאפשרת חיפוש חומרי
למידה והוראה.


כתובת האתר: www.education. gov.il/tochniyot limudim.ערבות ומעורבות - "כל ילדה שווה, כל ילד שווה"
 
3. 
האתר, העוסק בנושא המרכז השנתי, מציג רציונל וכיווני פעולה, מן
הנעשה ביחידות המשרד, חומרי למידה, יזמות ורשימת ארגוני
מתנדבים. בתי הספר יכולים לשלוח לאתר יזמות שלהם וחלקן
תפורסמנה באתר.


כתובת האתר:
www.education.gov.il/moe/pedagogy/arvut.htm.


לוח המודעות - מינהלת הטיולים
 
4. 
בשל המצב הביטחוני מינהלת הטיולים מעדכנת באופן תדיר את לוח
המודעות באינטרנט.
לפני היציאה לטיול או לכל פעילות אחרת מחוץ לשטח בית הספר
מומלץ לבדוק מה הן ההנחיות וההמלצות המעודכנות.


כתובת האתר: www.education.gov.il/tiyulim/luach.htm.
בשאלות אפשר לפנות לגב' טלי לוי, טל' 02‎-5603900/1/2, שלוחה
674.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001