דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
החוברת "ככתבם וכזמנם" 6.1‎-1
יצאה לאור החוברת "ככתבם וכזמנם" בעריכת צביה ולדן ועמליה מזור,
שהופקה על ידי המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי. החוברת
מציעה כלי להערכת ההתפתחות בהבעה בכתב של תלמידים בכיתות א' ו-ב'.
הכלי כולל ביסוס תיאורטי, טפסים לרישום, הסברים על הרכיבים בכתיבת
ילדים ודוגמאות של כתיבת ילדים. כמו כן אפשר למצוא בחוברת הצעות
לשימוש בכלי גם לאבחון, למעקב שוטף ולהערכה נקודתית של ההתפתחות
בכתיבה, כמו גם הצעות להמשך התערבות מקדמת בהתאם לממצאים.
החוברת "ככתבם וכזמנם" משלימה את החוברת "ככתבם וכלשונם" מאת
סנדבנק, ולדן וזילר, שהוצאה לאור בהתשנ"ה על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט.


לרכישה: רכגולד, טל' 03‎-5180555.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001