חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
תכניות בנושאי אקטואליה של מינהל החברה והנוער
במשרדנו
7.9‎-1
מינהל החברה והנוער במשרדנו עוסק באורח קבע בפיתוח תכניות בנושאי
אקטואליה המעודדות מעורבות בחברה הישראלית ומטפחות נקיטת עמדה
מנומקת המבוססת על עובדות. לאחרונה הכין המינהל תכניות אחדות
המתייחסות לאירועים הסוערים המתרחשים בארץ והמאפשרות התמודדות
עם המחלוקות המרכזיות בחברה הישראלית. אנו ממליצים למורים
ולמחנכים להסתייע בתכניות אלה כדי להוביל בכיתותיהם תהליך חינוכי
משמעותי.


את התכניות אפשר להשיג באתר האינטרנט של מינהל החברה
והנוער,
בכתובת זו: http://noar.education/gov/il
.


האתר מתעדכן תדירות בחומרים חדשים המיועדים למורים
ולמחנכים המבקשים לקיים בכיתותיהם דיונים בנושאים
אקטואליים ובשאלות שעל סדר היום הציבורי.
להלן תיאור התכניות:
התכנית החינוכית "בעת משבר - האמונה והתקווה בדו-קיום בין
יהודים לערבים"
מטרת התכנית היא לבחון באופן מעמיק את האירועים שהתרחשו במדינת
ישראל בתחילת חודש אוקטובר והתאפיינו בהתנגשויות אלימות בין
האוכלוסייה הערבית ובין המשטרה וכן את גילויי האלימות בין יהודים
לערבים אזרחי ישראל. התכנית כוללת הצעה להשתלמות לצוותים חינוכיים
בית ספריים שיהיו מוכנים להפעיל אותה בקרב בני הנוער. התכנית מצויה
באתר המינהל בשפה העברית ובשפה הערבית.
פעילויות בנושא "דו-קיום בין יהודים לערבים"
פעילויות אינטראקטיביות המאפשרות לבני הנוער לבטא רגשות, להבין את
המתרחש, לקיים ביניהם דיון וירטואלי ולנקוט עמדה הוכנו על ידי מינהל
החברה והנוער בשיתוף עם המרכז הפדגוגי הטכנולוגי של רשת "עמל".
הפעילויות כוללות הפניות למקורות מידע, תמונות, מקורות היסטוריים,
מפות, הערכות מומחים ועוד. את הפעילויות אפשר למצוא בכתובת הזו:


http://www.amalnet.k12.il/activities/actually."מלחמדיה" - מלחמה בראי התקשורת - גיליון חדש בסדרה "על סדר היום"
הגיליון כולל הצעה לפעילות חינוכית שבה בני הנוער בוחנים את הפער בין
האירועים הסוערים והאלימים המתרחשים בארץ בשבועות האחרונים לבין
ביטוים באמצעי התקשורת, ובעיקר בתמונות, ומטרתה לסייע להם להבין
שאמצעי התקשורת אינם משקפים בהכרח את המציאות לאשורה. כמו כן
אפשר למצוא בגיליון זה מדורים העוסקים בהשפעות של אירועים אלה על
הכלכלה ועל האינטרנט.


הכתובת לתגובות, להצעות ולהערות: hevra3@netvision.net.il ,
פקס' 03‎-9251550.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001