תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד
שווה"
9.8‎-4
חברים נוספים בוועדת ההיגוי  1. 
יש להוסיף את פרטי החברים הנוספים הבאים לרשימה המופיעה
בחוברת על הנושא המרכז שתוקפה כתוקף חוזר מנכ"ל, עמ' 74‎-70:
 
 
מרים שכטר, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך, המינהל
הפדגוגי, בניין לב-רם, ירושלים 91911; טלפונים: עבודה -
02‎-5604028/3484; נייד - 052‎-659107; בית -
08‎-9418635; פקס' 02‎-5604035
 
א.   
כאמל מועד, נציג המגזר הערבי, עראבה 24945; טלפונים: עבודה
- 06‎-6746465; בית - 06‎-6746864; נייד - 054‎-911369;
פקס' 06‎-6744735
 
ב.   
ד"ר אליעזר מרכוס, רח' אברהם יערי 11/43, ירושלים, טל'
02‎-6763734.
 
ג.   
"הוא והיא" - על שוויון ואי שוויון בין המינים במקורות
היהדות - חוברת בהוצאת תל"י
 
2. 
החוברת "הוא והיא" עוסקת בהתפתחות הזהות הנשית והזהות הגברית
של תלמידים בכיתות ה'-ח' ובהבדלים שבין המינים. דרך שבילי
הספרות היהודית לדורותיה (מן המקרא ועד לספרות הישראלית בת
זמננו) מתקיים דיון ביחידות מודולריות שונות:
"שבויים בסטריאוטיפים", "זכר ונקבה ברא אותם", תפקידי גברים
ונשים, "ברוך שעשני אישה?", על נשים ומצוות, "איך אני נראה?" - על
דימוי הגוף של בנים ושל בנות ואפילו על אהבה.
 
 


לפרטים ולרכישה אפשר לפנות אל הגב' תרצה רוטקוביץ,
רכזת תכניות לימודים בקרן תל"י, טל' 02‎-6790755 (שלוחה 125)
ו-054‎-968825. מחיר החוברת 40 ש"ח.


"להיות שונה" - ספר וחוברת הפעלה לתלמידים מאת אדי
אלון, בהוצאת "יצירות"
 
3. 
הספר וחוברת ההפעלה מיועדים לתלמידים בכיתות היסוד. הספר עוסק
בקבלת השונה באמצעות סיפור ומשל.
הספר והחוברת נכתבו במטרה לעורר בקורא הצעיר שאלות ותהיות
בדבר דילמות ומצבים בסביבתו הקרובה - בחברת הילדים וגם בחברת
המבוגרים:
 
 
כיצד מרגיש הפרט הנדחה על ידי החברה ?
*   
מיהו שונה? מתי הפרט הופך לשונה?
*   
מה הן מצוקותיו וקשייו של השונה? כיצד אפשר לסייע לו?
*   
הלגיטימציה להיות שונה, שוויון ההזדמנויות לכול והשאיפה לחברה
פלורליסטית מכבדת ומקבלת ועוד
*   
קלטת "סינמה כבוד" בתוך הערכה ל"יום זכויות האדם"  4. 
בימים אלו נשלחה לכל בתי הספר ערכה העוסקת ב"זכויות האדם".
הערכה כוללת את הקלטת "סינמה כבוד" וכן דפי הנחיה להפעלות
ותיאור הסרטים.
קלטת זו הוכנה על ידי תלמידים במסגרת הנושא המרכז בהתשנ"ט,
"הזכות לכבוד והחובה לכבד". הסרטים עוסקים בפגיעה בכבוד
הילד ובזכויותיו מנקודת ראותם של התלמידים. מומלץ מאוד
להקרין את הסרטים למורים ולאחר מכן לתלמידים.
בחודש ינואר תצא לאור קלטת נוספת, "סינמה כבוד 2000", ובה 8
סרטים חדשים שהוכנו בשנת הלימודים התש"ס על ידי קבוצות אחרות
של תלמידים.
הפיקוח על הנושא המרכז ישמח לקבל משובים, הערות
והמלצות מבתי-הספר על הסרטים ועל דרכי השימוש בהם.

 
 


לפרטים ולמשלוח משובים אפשר לפנות אל הגב' דליה גורן,
המפקחת על הנושא המרכז, משרד החינוך, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5603718/2846, פקס' 02‎-5602668.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001