ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ב (לוח החופשות) 3.5‎-4
פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני-הילדים, בבתי-הספר
היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות
להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום ראשון, י"ד באלול התשס"א, 2
בספטמבר 2001.
 
1. 
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי,
כ"ט באלול התשס"א ו-א'-ב' בתשרי התשס"ב, 19‎-17 בספטמבר 2001.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשס"ב, 20 בספטמבר
2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי
וחמישי, ט' ו-י' בתשרי התשס"ב, 26 ו-27 בספטמבר 2001. הלימודים
יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשס"ב, 28 בספטמבר 2001, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי
התשס"ב, 1 באוקטובר 2001, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשס"ב, 10
באוקטובר 2001. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי
התשס"ב, 11 באוקטובר 2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
 
4. 
חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ב, 11 בדצמבר 2001, עד יום
שני, ב' בטבת התשס"ב, 17 בדצמבר 2001. הלימודים יתחדשו ביום
שלישי, ג' בטבת התשס"ב, 18 בדצמבר 2001, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
 
5. 
ט"ו בשבט: יום שני, ט"ו בשבט התשס"ב, 28 בינואר 2002. ט"ו
בשבט הוא יום נטיעות או יום טיולים. אם אין אפשרות לערוך טיולים
בגלל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות
ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.
 
6. 
פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התשס"ב, 25,
26 ו-27 בפברואר 2002. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר
התשס"ב, 28 באפריל 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
 
7. 
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ב, 19 במרס 2002, עד יום שישי,
כ"ג בניסן התשס"ב, 5 באפריל 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,
כ"ה בניסן התשס"ב, 7 באפריל 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת
השעות הקבועה.
 
8. 
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ב, 17 באפריל 2002.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ב, 18 באפריל 2002,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
9. 
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ב, 30 באפריל 2002.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ב, 1 במאי 2002,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
10. 
יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר התשס"ב, 10 במאי 2002.
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער
לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבע על ידי הרבנות
הראשית. תלמידים שאינם נוטלים חלק בתכניות אלה ילמדו לפי מערכת
השעות הקבועה.
 
11. 
חג השבועות: ערב החג והחג, הימים חמישי ושישי (אסרו חג חל
בשבת), ה'-ו' בסיוון התשס"ב, 16 ו-17 במאי 2002. הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ב, 19 במאי 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
12. 
פגרת הקיץ  13. 
בבתי-הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שני,
כ"א בתמוז התשס"ב, 1 ביולי 2002.
 
-   
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, י"א בתמוז
התשס"ב, 21 ביוני 2002.
 
-   
ימי צום החלים בזמן הלימודים  14. 
צום גדליה: יום חמישי, ג' בתשרי התשס"ב, 20 בספטמבר 2001  -   
עשרה בטבת: יום שלישי, י' בטבת התשס"ב, 25 בדצמבר 2001.  -   
במוסדות שבהם התלמידים צמים יסתיימו הלימודים עם תום השיעור
הרביעי.
 
 
ימי זיכרון ממלכתיים  15. 
יום הזיכרון הממלכתי לראש הממשלה, מר יצחק רבין ז"ל: יום
שני, י"ב במרחשוון התשס"ב, 29 באוקטובר 2001.
 
א.   
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז בניסן התשס"ב, 9
באפריל 2002.
 
ב.   
יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי, ד' באייר התשס"ב, 16
באפריל 2002.
 
ג.   
תחילת שנת הלימודים התשס"ג: שנת הלימודים התשס"ג תיפתח
ביום ראשון, כ"ד באלול התשס"ב, 1 בספטמבר 2002.
 
16. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה תנאי שירות
של עובדי הוראה, טל' 02‎-5603820.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001