תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז "ערבות ומעורבות- כל ילדה שווה, כל ילד
שווה"
9.8‎-5

1. עמותת ית"ד (ילדי תסמונת דאון)
בעמותת ית"ד פותחו כלים המשמשים להסברה בנושא של הבנת החריגות
וההתמודדות עמה. זאת בהקשר לשני חלקי הנושא המרכז: ערבות ומעורבות
ו"כל ילדה שווה, כל ילד שווה". ראה פרטים בחלק השני של חוזר זה, במידע,
סעיף 87.


לפרטים: ית"ד, יד חרוצים 19, ירושלים 93620, טל'
02‎-6721115,
פקס' 02‎-6731374.


2. האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל - תיקון טעות
בחוברת "ערבות ומעורבות", שיצאה בהוצאת הפיקוח על הנושא המרכז, בעמ'
67, טבלה ג', מס' 4, נפלה טעות בפרטי האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל.
להלן הפרטים הנכונים:


האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל, רח' נורדאו 4, רמת-גן
52464,
טל' 03‎-6720457.


"להיות שונה" - ספר וחוברת הפעלה לתלמידים מאת אדי
אלון, בהוצאת "יצירות"
 
3. 
הספר וחוברת ההפעלה מיועדים לתלמידים בכיתות היסוד. הספר עוסק
בקבלת השונה באמצעות סיפור ומשל.
הספר והחוברת נכתבו במטרה לעורר בקורא הצעיר שאלות ותהיות
בדבר דילמות ומצבים בסביבתו הקרובה - בחברת הילדים וגם בחברת
המבוגרים:
 
 
כיצד מרגיש הפרט הנדחה על ידי החברה?  -   
מיהו שונה? מתי הפרט הופך לשונה?  -   
מה הן מצוקותיו וקשייו של השונה? כיצד אפשר לסייע לו?  -   
הלגיטימציה להיות שונה, שוויון ההזדמנויות לכול והשאיפה
לחברה פלורליסטית מכבדת ומקבלת ועוד.
 
-   


לפרטים ולהזמנות: אדי אלון, הוצאת "יצירות", ת"ד 2368, ראשון
לציון 75123,
טל' 03‎-9658097, פקס' 03‎-9648593.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001