6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


1.ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'

1.11 תורה

לבית הספר ממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.10 מעלות יציאת מצרים ומתן תורה / ת"ל ** 1.11.301/00
39.15 מעלות יציאת מצרים ומתן תורה, תיק תמונות / ת"ל ** 1.11.301/01
16.05 מעלות סיפורי האבות וסיפורי יוסף, בראשית, לגיל הרך/ ת"ל ** 1.11.304/00
19.65 מעלות סיפורי האבות וסיפורי יוסף, אוסף תמונות לתצוגה
בכיתה / ת"ל **
1.11.305/00

לבית הספר ממלכתי דתי

9.45 מט"ח להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות קושי) לכיתות
א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח * כל חוברת
1.11.001/00
9.45 מט"ח להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה(2 רמות קושי)
(ממ"ד) / מט"ח * כל חוברת
1.11.002/00
13.05 רכגולד על המקרא ועל הוראתו, לקט מאמרים, ממ"ד, חוברת
ב',למורה / ת"ל
1.11.306/00
17.65 מעלות ספר בראשית, מדריך למורה, ממ"ד, דגמים להוראה / ת"ל 1.11.307/00


1.12 תורה שבעל-פה

14.50 מעלות אפתעה בילקוטי (הסידור) - דפדפת לכיתה א' (ממ"ד) /ב"א +
ת"ל
1.12.300/00


1.21 קריאה וכתיבה והבנת הנקרא

44.45 ספר לכול נקרא בקלות, לכיתה א' טיפולית - חינוך מיוחד / ת' מטלון
1.21.010/00
8.85 ספר לכול נקרא בקלות, מדריך למורה / ת' מטלון 1.21.010/01


תמונות ברצף וכרזות לכיתה

53.60 יסוד בחזרה לאלף בית / ח' צ'רנוב, ס' רוזנברג ** 1.21.042/00
27.40 יסוד בחזרה לאלף בית, מדריך למורה / ח' צ'רנוב,ס' רוזנברג ** 1.21.042/01
12.70 מודן הכול קורה לי, חוברת להוראת קריאה משמעותיתבכיתה א' /
ח' בר **
1.21.043/00
12.70 מודן הכול קורה לי, מדריך למורה / ד' קול, ח' בר ** 1.21.044/00


קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח

54.55 מט"ח סדרת פעילויות * 1.21.045/00
4.35 מט"ח מדריך למורה * 1.21.045/01
25.10 מט"ח חוברת תשובות * 1.21.045/02
6.80 מט"ח דפי מבחן ומעקב (ל5- תלמידים) * 1.21.045/03


צעד צעד, א, לכיתות א'-ב'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)


36.40 מט"ח מארז 5 ספרונים * 1.21.046/00
36.40 מט"ח מארז 5 ספרונים (חוברת עבודה) * 1.21.046/01
104.60 מט"ח מארז 5 קלטות * 1.21.046/05
9.35 מט"ח מדריך למורה ל"צעד צעד", א'-ג' * 1.21.046/06


יש לי סוד - אני קורא! לכיתות א'-ב'
חינוך מיוחד, ממ'/מט"ח


8.35 מט"ח
יש לי סוד, הבחנה שמיעתית - חוברת * 1.21.047/00
8.35 מט"ח
יש לי סוד 1 - חוברת * 1.21.047/01
8.35 מט"ח
יש לי סוד 2 - חוברת * 1.21.047/02
8.35 מט"ח
יש לי סוד 3 - חוברת * 1.21.047/03
8.35 מט"ח
יש לי סוד 4 - חוברת * 1.21.047/04
8.35 מט"ח
יש לי סוד 5 - חוברת * 1.21.047/05
8.35 מט"ח
יש לי סוד 6 - חוברת * 1.21.047/06
8.35 מט"ח
יש לי סוד 7 - חוברת * 1.21.047/07
8.35 מט"ח
יש לי סוד 8 - חוברת * 1.21.047/08
8.35 מט"ח
יש לי סוד 9 - חוברת * 1.21.047/09
8.35 מט"ח
יש לי סוד 10 - חוברת * 1.21.047/10
8.35 מט"ח
יש לי סוד 11 - חוברת * 1.21.047/11
8.35 מט"ח
יש לי סוד 12 - חוברת * 1.21.047/12
8.35 מט"ח
יש לי סוד 13 - חוברת * 1.21.047/13
8.35 מט"ח
יש לי סוד 14 - חוברת * 1.21.047/14
8.35 מט"ח
יש לי סוד 15 - חוברת * 1.21.047/15
8.35 מט"ח
יש לי סוד 16 - חוברת * 1.21.047/16
8.35 מט"ח
יש לי סוד 17 - חוברת * 1.21.047/17
8.35 מט"ח
יש לי סוד - תכנית כתיבה * 1.21.047/18
14.00 מט"ח
סיפורים שקראתי במחשב - חוברת * 1.21.047/19
50.20 מט"ח
מארז כרטיסי הברקה * 1.21.047/20
12.50 מט"ח
מדריך למורה * 1.21.047/21
25.85 ליטף
חוברת א': דפים לתלמיד לראשית הקריאה /נ' אלטלף * 1.21.048/00
18.20 ליטף
חוברת ב': דפים לתלמיד לביסוס תהליך רכישת הקריאה / נ'
אלטלף *
1.21.048/01
16.70 ליטף
חוברת ג': דפים לתלמיד לטיפוח הקריאה והבנתהנקרא / נ'
אלטלף *
1.21.048/02
30.40 ליטף
ליטף, מדריך למורה / נ' אלטלף * 1.21.048/03
25.45 מסדה
קריאה קלה, חוברת א', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי 1.21.049/00
22.40 מסדה
קריאה קלה, חוברת ב', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי 1.21.050/00
25.40 מסדה
קריאה קלה, חוברת ג', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי 1.21.051/00
14.30 מסדה
קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות, א', ב' / נ' לוין,י' לוי 1.21.052/00
7.95 מסדה
קריאה קלה, מדריך למורה , לחוברות, א', ב', ג' 1.21.052/01
22.55 דביר
כיף לקרוא ולכתוב, חוברת א', לכיתה א' / צ' הן 1.21.053/00
חינם דביר
מדריך למורה, לכיתה א' / צ' הן 1.21.053/01
14.85 טח"י
"לקרוא בכיף", סדרת סיפורים ללומד המתחילולמתקדם,
לכיתות א', ב' (בסדרה 20 מקבציםובכל מקבץ 4 חוברות) /
מט"ח, ת"לכל מקבץ
1.21.301/00
33.90 כנרת
דרך המילים, ספר א' שלי / ב' טליתמן, ר' רייזברג 1.21.054/00
14.00 כנרת
דרך המילים, ספר א' שלי, מדריך למורה / ב' טליתמן,ר'
רייזברג
1.21.054/01


1.22 ידיעת הלשון

52.90 מט"ח מילוני, מילון מצויר לילדים / ש' פלס, ש' אריאלי ** 1.22.005/00
10.70 מט"ח מילוני, דפי עבודה, לכיתה א' / ש' פלס, ש' ריק ** 1.22.006/00
51.05 מעלות
משחקים במילים, מארז משחקים / ת"ל ** 1.22.300/00
8.10 מט"ח בלי סודות - מהדורה משוכתבת (חוברות 10‎-1) / א' ווהל, נ'
לימורכל חוברת\
1.22.301/00
25.00 מט"ח בלי סודות - דפי פעילות לחוברות 4‎-1 /א' ווהל, נ' לימורכל
חוברת
1.22.400/02


1.23 הבעה בעל פה ובכתב
סוד גלוי, תכנית מוכנות לקריאה בגןובכיתה א' /מט"ח *
פירוט התכנית

33.75 מט"ח פגישת היכרות - דפים להיכרות עם התלמיד(מארז ל20- תל')
1.23.001/01
99.05 מט"ח מארז קלטות שמע 1.23.001/02
62.40 מט"ח מארז לטיפוח הלשון (מארז כיתתי) 1.23.001/03
4.50 מט"ח פגישת היכרות - דוגמה למורה 1.23.001/04
10.05 מט"ח חוברות עבודה: 1. ברחוב; 2. ביום הולדת;3. בסופרמרקט;
4. ערב טובכל חוברת
1.23.001/05
20.00 מעלות
אוריינות בכיתה א' / ת"ל 1.23.300/00
37.15 המפ"ה
איך כותבים פיל, קלטת וידיאו / ת"ל 1.23.301/00
21.35 מעלות
אוריינות בכיתה א' (גם) באמצעות מחשב / ת"ל 1.23.302/00


1.24 ספרות - מקראות

חינם מט"ח ילדים בכביש / א' יפתח ** 1.24.005/00
36.00 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי,
מקראה / ב'
טליתמן,רייזברג **
1.24.008/00
15.60 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי,
מדריך למורה /ב' טליתמן,
רייזברג **
1.24.008/01
44.50 יבנה קלי קלות, מקראה
ראשונה, עבודה עצמית
לטיפוחהחשיבה / ח'
צ'רנוב, מ' הרפז **
1.24.010/00
1.24.010/01 קלי קלות, מקראה ראשונה,
עבודה עצמית לטיפוחהחשיבה,
מדריך למורה / ח' צ'רנוב, מ'
הרפז **
יבנה 12.35


מקראות

29.55 מט"ח + ע"ע חלונות א', מקראה / ת"ל +
מט"ח + עם עובד **
1.24.300/00
7.95 מט"ח + ע"ע חלונות א', חוברת עבודה /
ת"ל + מט"ח + עם עובד **
1.24.301/00
8.70 מט"ח + ע"ע חלונות א', מדריך למורה /
ת"ל + מט"ח + עם עובד **
1.24.301/01
1.24.302/00 חלונות א', קלטת וידיאו / ת"ל
+ מט"ח + עם עובד **
מט"ח + ע"ע 51.45
12.15 מט"ח + ע"ע חלונות א', קלטת שמע / ת"ל
+ מט"ח + עם עובד **
1.24.303/00


1.41 מתמטיקה

11.80 יבנה חשבון למתחילים א' (לחינוך מיוחד) / ש' בורק ** 1.41.002/00
21.75 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א', לתלמיד/ת'
עץ-הדר
1.41.003/00
12.60 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' -"תיק", חוברת
עבודה / ת' עץ-הדר
1.41.003/01
15.1 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' - תיקמבדקים
(ודפי עבודה לחלקים א'+ב') / ת' עץ-הדר
1.41.003/02
35.50 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב', לתלמיד /ת'
עץ-הדר
1.41.003/03
17.70 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' - "תיק"חוברת
עבודה
1.41.003/04
15.15 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' - תיק מבדקים /
ת' עץ-הדר
1.41.003/05
70.80 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' - מד"ל (לכל ששת
החלקים של המארז) / ת' עץ-הדר
1.41.003/06
24.75 עמיחי מתמטיקה 1, כרך א' / ש' בורק 1.41.007/00
24.75 עמיחי מתמטיקה 2, כרך ב' / ש' בורק 1.41.007/01
6.15 עמיחי מתמטיקה, מדריך למורה, לחלקים א'-ב' / ש' בורק 1.41.007/02
22.20 טח"י מתי ומטיקה 1, חלק א', חוברת פעילויות, לתלמיד למורה 1.41.900/02


אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה א' / ת"ל + מט"ח

20.65 מט"ח חלק 1 (מהדורה משוכתבת) ** 1.41.300/01
20.20 מט"ח חלק 2 (מהדורה משוכתבת) ** 1.41.300/02
19.95 מט"ח חלק 3 (מהדורה משוכתבת) ** 1.41.300/03
18.90 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד ** 1.41.301/00
32.05 מט"ח מארז מבחנים (ל-5 תלמידים) ** 1.41.303/00
18.30 מט"ח פרקי גיאומטרייה, לכיתה א' ** 1.41.305/00
22.25 מט"ח מדריך למורה לחלק 1 1.41.305/01
27.45 מט"ח מדריך למורה לחלק 2 1.41.305/04
26.50 מט"ח מדריך למורה לחלק 3 1.41.305/05


ועוד אחת, תכנית להוראת המתמטיקה להוראה
מותאמת / ת"ל + מט"ח
כיתה א' - מהדורה משוכתב


6.35 מט"ח הכרת המספרים 10‎-0, הסימנים <, >, = * 1.41.306/00
9.50 מט"ח חיבור וחיסור בבדידים * 1.41.307/00
3.65 מט"ח קטעים ומצולעים ** 1.41.308/00
6.30 מט"ח חיבור וחיסור עד 10 * 1.41.309/00
7.15 מט"ח המספרים עד 20: עשרות שלמות * 1.41.310/00
3.15 מט"ח חידת מראה ** 1.41.311/00
5.85 מט"ח בעיות מילוליות - חלק א' * 1.41.312/00
7.95 מט"ח בעיות מילוליות - חלק ב' * 1.41.313/00
6.65 מט"ח חיבור וחיסור עד 13 : תרגילי שרשרת * 1.41.314/00
8.05 מט"ח כפל עד 20 * 1.41.315/00
6.75 מט"ח מדידת אורך * 1.41.316/00
1.75 מט"ח ישר המספרים * 1.41.317/00
5.95 מט"ח חשבון מחשבון א'; מספרים חסרים, הצבות * 1.41.318/00
18.90 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד * 1.41.319/00
5.95 מט"ח מבחן סוף השנה לכיתה א' (ל5- תלמידים) * 1.41.321/00
5.00 מט"ח מארז שקפים אדומים - להשלמה (ל10- תלמידים) * 1.41.322/00
18.20 מט"ח מארז מראות (ל5- תלמידים) 1.41.323/00
35.40 מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל5- תלמידים) 1.41.324/00


חומרים למתקשים (גשרים)
כיתה א' - גשרים


6.80 מט"ח הכרת המספרים 10‎-0 - השלמה 1.41.325/00
6.80 מט"ח מצבי חיבור וחיסור - מוכנות 1.41.326/00
4.20 מט"ח חיבור - מוכנות 1.41.327/00
4.20 מט"ח חיסור - מוכנות 1.41.328/00
5.30 מט"ח המספרים 20‎-11 - חלופה 1.41.329/00
6.80 מט"ח בעיות מילוליות - חלופה 1.41.330/00


1.51 טבע לבית הספר היסוד

11.80 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,
חוברתלכיתות א'-ב' / מט"ח *
1.51.001/00
13.20 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה, מדריךלמורה
/ מט"ח *
1.51.001/01
53.20 מט"ח מארז תמונות להפעלה, כיתות א'-ב' / מט"ח * 1.51.002/00
16.05 כנרת זה הטבע שלי, לכיתות א'-ב' / י' ז'לברמן,ד' קורח-שגב 1.51.003/00
14.70 כנרת זה הטבע שלי, מדריך למורה / י' ז'לברמן,ד' קורח-שגב 1.51.003/01
21.00 רמות קולט כל העת (תקשורת), לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א ** 1.51.305/00
18.20 רמות קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 1.51.306/00
33.65 רמות עונות השנה, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א ** 1.51.307/00
30.05 רמות עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 1.51.308/00
26.70 מל"מ
י-ם
תצפיות במזג אוויר, לתלמידים מחוננים, לכיתה א'ואילך **
1.51.309/00
27.55 רמות בינינו, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א * 1.51.310/00
15.85 רמות בינינו, מדריך למורה / אונ' ת"א * 1.51.310/01
27.55 רמות להיות בריא, ספר א', לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א * 1.51.311/00
15.85 רמות להיות בריא, ספר א', מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.312/00
27.55 רמות להיות בריא, ספר ב',לכיתות א'-ב', / אונ' ת"א 1.51.313/00
26.35 רמות להיות בריא, ספר ב' , מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.314/00
13.20 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א 1.51.315/00
11.50 רמות אנחנו לא לבד - למורה / אונ' ת"א 1.51.315/01
14.20 רמות אכפת לי, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א 1.51.316/00
12.05 רמות אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.316/01


1.56 גיאולוגיה

52.45 מכון
ויצמן
ילדים וסלעים - אשנב למדע, לטכנולוגיה ולאמנות, מדריך
למורה ולגננת / נ' אהרון, ו' שילה,ת' לויתן
1.56.800/01


1.62 ערבית לכיתות א'-ב'

13.85 טח"י כאן יא מא כאן, חוברת עבודה 1.62.904/02
15.00 טח"י כאן יא מא כאן, חוברת עבודה 1.62.904/01
15.00 טח"י שירי ג'וסון אל זייתון, חוברת עבודה 1.62.905/02
23.30 טח"י שירי ג'וסון אל זייתון, מדריך למורה 1.62.905/01
24.75 טח"י סיפורים מהחיים חלק א', מדריך למורה 1.62.906/01
23.30 טח"י סרטי היסטוריה ותיעוד, מדריך למורה 1.62.907/01
11.10 טח"י חרבוט ומזבוט (זה"ב), חוברת לתלמיד 1.62.908/01


1.71 אמנות

87.45 מעלות
ילדים נפגשים עם יצירות אמנות, ערכת תמונות, כולל מדריך
/ ת"ל
1.71.301/00


1.73 בטיחות בדרכים

40.70 כתר מעשה שהיה במעבר חצייה, לגן הילדים ולכיתות א'-ב' / נ'
הראל **
1.73.001/00
40.70 כתר מעשה שהיה, מדריך למורה / ש' רביד ** 1.73.002/00
14.40 מט"ח
במדינת אל תאונה, לכיתות ב'-ד', 3 חוברות:אני וסביבתי,
רחובות, בבית / א' יפתחכל חוברת
1.73.004/00
7.60 מט"ח
במדינת אל תאונה, מדריך למורה / א' יפתח 1.73.004/01


1.74 טכנולוגיה

9.70 מט"ח משהו זז כאן, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח * 1.74.300/00
13.45 מט"ח משהו זז כאן, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח * 1.74.301/00
9.00 מט"ח הכל מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 1.74.302/00
11.15 מט"ח מה עושים? מדפיסים ! / ת"ל + מט"ח 1.74.303/00
14.40 מט"ח חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 1.74.304/00
37.15 המפ"ה חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל 1.74.305/00


1.79 כישורי חיים

41.45 מעלות כישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ' /ת"ל + שפ"י
1.79.300/00
48.75 מעלות כישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ"ד/ ת"ל +
שפ"י
1.79.301/00


עניין לגדולים

25.55 מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים / המינהל הפדגוגי 1.79.400/00
22.20 מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים, מדריך למורה /המינהל
הפדגוגי
1.79.400/01

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001