6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. משפט שלם 2.22.059/00
9.15 מט"ח 2. אני, אתה והוא 2.22.059/01
5.80 מט"ח 3. למי זה שייך? 2.22.059/02
5.80 מט"ח 4. מי דיבר? מה הוא אמר? 2.22.059/03
5.80 מט"ח 5. בקיצור 2.22.059/04
4.15 מט"ח 6. זה הזמן - באיזה סדר קרו הדברים? 2.22.059/05


מקבץ רביעי, לכיתה ג'

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. פעלים בפעולה 2.22.059/06
5.80 מט"ח 2. הסמיכות 2.22.059/07
5.80 מט"ח 3. מש"ה וכל"ב .22.059/08
4.15 מט"ח 4. זה הזמן - מה שקרה באותו זמן ומה שקרה אחר
כך
.22.059/09
5.80 מט"ח 5. הכול או רק חלק 2.22.059/10
5.80 מט"ח 6. א"ב פנימי 2.22.059/11
7.40 מט"ח מיץ אשכוליות ג' 2.22.059/12
12.50 מט"ח מדריך למורה למקבצים שלישי ורביעי 2.22.059/13


מקבץ חמישי, לכיתה ד'

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. קשר משפחתי 2.22.060/00
5.80 מט"ח 2. שם עצם, התואר והפועל 2.22.060/01
5.80 מט"ח 3. אותיות 2.22.060/02
5.80 מט"ח 4. מספרים 2.22.060/03
5.80 מט"ח 5. כל מה שרצית לדעת במשפט אחד 2.22.060/04
5.80 מט"ח 6. מה הקשר? 2.22.060/05


מקבץ שישי, לכיתה ד'

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
4.15 מט"ח 1. זה הזמן - כבר ועדיין 2.22.060/06
5.80 מט"ח 2. שמות גוף 2.22.060/07
5.80 מט"ח 3. פעיל וסביל 2.22.060/08
5.80 מט"ח 4. תארים ותיאורי אופן 2.22.060/09
5.80 מט"ח 5. אלון והמילון 2.22.060/10
12.50 מט"ח מדריך למורה למקבצים חמישי ושישי 2.22.060/11


מקבץ שביעי, לכיתה ה'

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. בקיצור ולעניין 2.22.061/00
5.80 מט"ח 2. זה הזמן - כמה זמן זה נמשך? 2.22.061/01
5.80 מט"ח 3. איזה מין זה שם 2.22.061/02
5.80 מט"ח 4. המשקל 2.22.061/03
5.80 מט"ח 5. דומות אבל שונות 2.22.061/04
5.80 מט"ח 6. איך כותבים את זה? 2.22.061/05


מקבץ שמיני, לכיתה ה'

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. ניבים 2.22.061/06
5.80 מט"ח 2. ניבים - המשך 2.22.061/07
5.80 מט"ח 3. זה הזמן - בד בבד 2.22.061/08
5.80 מט"ח 4. נושא ונשוא 2.22.061/09
5.80 מט"ח 5. מילים מקשרות 2.22.061/10
5.80 מט"ח 6. מי מפחד ממילים קשות? 2.22.061/11
12.50 מט"ח מדריך למורה למקבצים שביעי ושמיני 2.22.061/12


מקבץ תשיעי, לכיתה ו'

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. בניינים 2.22.062/00
5.80 מט"ח 2. נושא, נשוא וכל השאר 2.22.062/01
5.80 מט"ח 3. בין הפסיקים 2.22.062/02
5.80 מט"ח 4. המילון במבט שני 2.22.062/03
12.40 מט"ח 5. העברית - סיפור בהמשכים 2.22.062/04
12.50 מט"ח 6. חיי מילים 2.22.062/05
12.50 מט"ח מדריך למורה למקבץ תשיעי 2.22.062/06


ידיעת הלשון

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.35 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', מהדורה חדשה
ומשוכתבת, לכיתה ג' / ת"ל **
2.22.325/00
23.60 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', חוברת עבודה /ת"ל
**
2.22.325/01
31.70 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', מהדורה חדשה
ומשוכתבת לכיתה ד' / ת"ל **
2.22.326/00
20.70 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', חוברת עבודה / ת"ל
**
2.22.326/01
24.20 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', מהדורה חדשה
ומשוכתבת, לכיתה ד' / ת"ל **
2.22.327/00
18.90 מעלות שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', חוברת עבודה /ת"ל
**
2.22.327/01
21.75 מעלות ללוש לשון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל 2.22.328/00


2.23 הבעה בעל-פה ובכתב

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.95 מעלות על עצמי (פעילויות לתלמיד), לכיתות ב'-ג' / ת"ל ** 2.23.311/00
34.75 מעלות על עצמי ועל עוד... מדריך למורה הכולל הדרכהלחוברות
"על עצמי" ו"ילדים בשירים" / ת"ל **
2.23.312/00
6.65 מעלות סימני פיסוק, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.23.316/00
7.45 מעלות אף-על-פי-כן ולמרות הכול / ת"ל* 2.23.316/01
118.25 מ' שון
י-ם
תרבות הדיבור, מרכז למידה / מכון שון ** 2.23.317/00


לשון והבעה לחינוך המיוחד

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
19.10 מעלות הנה אני / ת"ל ** 2.23.318/00
6.75 מעלות אנחנו מברכים / ת"ל ** 2.23.318/01
31.30 רמות אני ואנחנו א', מקראה, לכיתות ג' - ד' / יח"ס,אונ' ת"א 2.23.319/00
22.65 רמות אני ואנחנו א', פעילויות לתלמיד / יח"ס, אונ' ת"א 2.23.320/00
24.90 רמות אני ואנחנו, מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א 2.23.320/01
47.75 רמות אני ואנחנו ב', מקראה לכיתות ה'-ו' / יח"ס,אונ' ת"א ** 2.23.321/00
53.05 רמות אני ואנחנו ב', מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א, ת"ל ** 2.23.322/00
23.90 מעלות עשה טוב, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל ** 2.23.324/00
24.90 מעלות שלי, שלך, שלנו, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל ** 2.23.325/00
24.85 מעלות ת"ל *