6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


ו"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה
להוראה מותאמת / ת"ל + מט"ח
כיתה ב' - מהדורה משוכתבת


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.95 מט"ח בממלכת מסמר 9 * 2.41.380/00
6.55 מט"ח חיבור וחיסור עד 18 * 2.41.381/00
6.75 מט"ח המבנה העשרוני - חלק א' * 2.41.382/00
7.30 מט"ח המבנה העשרוני - חלק ב' * 2.41.383/00
6.60 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש!) * 2.41.384/00
8.05 מט"ח מדידת שטח * 2.41.385/00
5.15 מט"ח משוואות חיבור וחיסור * 2.41.386/00
5.45 מט"ח גימטרייה: בעיות מילולית - המשך * 2.41.387/00
8.00 מט"ח כפל * 2.41.388/00
6.25 מט"ח הזזה * 2.41.389/00
5.60 מט"ח נאזן מאזניים: השעון * 2.41.390/00
8.35 מט"ח בעיות השוואה * 2.41.390/01
5.75 מט"ח דיאגרמות, חוקי פעולות * 2.41.390/02
9.85 מט"ח כפל וחילוק עד 100 * 2.41.390/03
5.25 מט"ח חשבון במחשבון, ב' * 2.41.390/04
22.70 מ"טח מארז אבזרים, לכיתה ב' * 2.41.390/05
6.25 מט"ח מבחן סוף השנה 2.41.390/06
5.50 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה 2.41.390/07
49.05 מט"ח מארז לוחות מסמר תשע (ל-6 תלמידים) 2.41.390/08
54.65 מט"ח מארז אבזרים להזזה 2.41.390/09


כיתה ג' - מהדורה משוכתבת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.60 מט"ח זוויות ומשולשים 2.41.391/00
11.55 מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק א'
2.41.391/01
7.35 מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק ב' 2.41.391/02
6.60 מט"ח סיבוב 2.41.391/03
7.05 מט"ח חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה 2.41.391/04
10.80 מט"ח פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך 2.41.391/05
8.05 מט"ח מדידת אורך, נפחים 2.41.391/06
5.20 מט"ח חשבון במחשבון, ג' 2.41.391/07
10.85 מט"ח משוואות כפל וחילוק 2.41.391/08
21.68 מט"ח מארז אבזרים 2.41.391/09
5.30 מט"ח הזמן, משקל 2.41.391/10
6.40 מט"ח עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך 2.41.395/00
4.80 מט"ח חילוק חלק א' (חילוק עם שארית) 2.41.396/00
5.50 מט"ח חילוק חלק ב' 2.41.397/00
7.70 מט"ח בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים יסודיים 2.41.397/02
8.65 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה 2.41.397/03
17.10 מט"ח מארז לוחות חריצים (ל5- תלמידים) 2.41.397/04
60.20 מט"ח מארז דסקיות וחשבוניות (ל5- תלמידים) 2.41.397/05
18.90 מט"ח מארז מדי-זוויות (ל5- תלמידים) 2.41.397/06
6.80 מ"טח מארז מבחנים לסוף השנה 2.41.397/07


כיתה ד' - מהדורה משוכתבת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.50 מט"ח ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה 2.41.398/00
7.50 מט"ח מאלף למיליון 2.41.399/00
10.40 מט"ח בעיות מילוליות דו-שלביות (ב) 2.41.400/00
7.90 מט"ח סימני התחלקות ב3-, 6 ו9-: מספרים ראשונים
ופריקים
2.41.401/00
6.50 מט"ח מחשבון ואומדנות 2.41.402/01
9.85 מט"ח מרובעים 2.41.402/02
11.90 מט"ח שברים בעיגולים 2.41.402/03
7.75 מט"ח כפל מאונך: חילוק ארוך 2.41.402/04
7.70 מט"ח חזקות ודיאגרמות 2.41.402/05
6.70 מט"ח כל האפשרויות (קומבינטוריקה) 2.41.402/06
6.25 מט"ח לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה 2.41.402/10
17.95 מט"ח מבחן סוף שנה לכיתה ד' 2.41.402/12
27.45 מט"ח מארז אבזרים חדש 2.41.402/13
6.10 מט"ח שברים בקבוצות 2.41.402/14
11.95 מט"ח סימטרייה, מבנה תבות 2.41.402/15
8.25 מט"ח מספרים מכוונים 2.41.402/16


כיתה ה' - מהדורה משוכתבת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.95 מט"ח שברים בריבועים: שברים על הישר - המספרים 2.41.402/17
6.95 מט"ח מצולעים על לוח המספרים: חפיפה 2.41.402/18
4.30 מט"ח ממיליונים והלאה 2.41.402/19
6.35 מט"ח שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים עלהישר -
המספרים
2.41.402/20
3.05 מט"ח ממוצע 2.41.402/21
8.30 מט"ח שברים - הרחבה וצמצום: חלק של כמות
(שבריםבקבוצות)
2.41.402/22
11.15 מט"ח גובה: שטחים 2.41.402/23
6.65 מט"ח השוואות שברים בעזרת מכנה משותף: חיבור
וחיסורשברים בעזרת מכנה משותף
2.41.402/24
6.35 מט"ח מערכת צירים: מספרים מכוונים - המשך 2.41.402/25
3.75 מט"ח השבר כמנת שלם בשלם 2.41.402/26
6.75 מט"ח הסתברות 2.41.402/27
6.65 מט"ח סרטוטים ובניות 2.41.402/28
6.55 מט"ח מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, א' 2.41.402/29
6.70 מט"ח מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, ב' 2.41.402/30
9.05 מט"ח בעיות מילוליות רב שלביות: מחשבון 2.41.402/31
36.65 מט"ח מארז אבזרים 2.41.402/32
5.65 מט"ח קבוצות 2.41.402/33
6.45 מט"ח ריצופים 2.41.402/39


כיתה ו' - מהדורה משוכתבת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
4.95 מט"ח גופים 2.41.402/34
7.95 מט"ח שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות עשרוניות 2.41.402/35
8.85 מט"ח בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות מילוליותרב
שלביות
2.41.402/36
7.35 מט"ח כפל שברים פשוטים 2.41.402/37
45.00 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד חדש, כולל בצק צבעוני 2.41.402/38
6.15 מט"ח כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים עשרוניים 2.41.408/00
5.05 מט"ח המעגל והעיגול 2.41.409/00
4.50 מט"ח מחשבון 2.41.410/00
7.00 מט"ח פסוקים של כפל וחילוק בשברים, בעיות התאמה 2.41.411/00
6.75 מט"ח חילוק שברים פשוטים 2.41.412/00
10.00 מט"ח יחס, קנה מידה 2.41.413/00
7.20 מט"ח חישובי נפחים 2.41.414/00
7.05 מט"ח גופים משוכללים 2.41.415/00
5.15 מט"ח אחוזים, בעיות של חלק מכמות ובעיות אחוזים 2.41.416/00
5.20 מט"ח מספרים מכוונים, כפל וחילוק 2.41.417/00


חומרים למתקשים (גשרים)
כיתה ב' - גשרים


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
4.80 מט"ח בעיות מילוליות - המשך - חלופה 2.41.403/09
5.35 מט"ח כפל עד 20 חלופה 2.41.403/10
5.10 מט"ח כפל - השלמה 2.41.403/11
5.60 מט"ח כפל וחילוק עד 100 - מוכנות 2.41.403/12
5.35 מט"ח בעיות השוואה - חלופה 2.41.403/13
7.25 מט"ח המספרים עד 100 - הכרת המספרים 2.41.403/14
4.60 מט"ח המספרים עד 100 - המבנה העשרוני 2.41.403/15
5.35 מט"ח המספרים עד 100 - חיבור וחיסור 2.41.403/16


כיתה ג' - גשרים

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.10 מט"ח המספרים עד 10,000 - משטחים 2.41.403/17
13.10 מט"ח המספרים עד 10,000 דיסקיות 2.41.403/18


פעילויות חקר והעמקה - גילויים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.10 מט"ח קוביות משחק - מדריך 2.41.403/19
8.50 מט"ח קוביות משחק (כיתות ב'-ד') 2.41.403/20
8.65 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים (כיתות ב'-ד') 2.41.403/21
8.65 מט"ח פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' (כיתות ה'-ו') 2.41.403/22
10.70 מט"ח פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' - מדריך 2.41.402/23
4.95 מט"ח מספרים מחפשים פתרונים (כיתות ד'-ו') 2.41.403/24
4.30 מט"ח מספרים מחפשים פתרונים - מדריך 2.41.403/25
6.05 מט"ח גפרורים (כיתות ב'-ד' ) 2.41.403/26


חשבון והנדסה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.35 טח"י שברים פשוטים, א' / לפידות, דוידוביץ(מהדורה
מעודכנת)
2.41.910/00
22.30 טח"י שברים פשוטים, ב' ארנון, גפנר (מהדורה מעודכנת) 2.41.911/00
10.60 טח"י שברים פשוטים, ג' / ארנון, גפנר (מהדורה מעודכנת) 2.41.912/00
19.20 טח"י שברים פשוטים, חלק ד', לכיתה ו' / לפידות, דוידוביץ 2.41.912/01
10.45 טח"י שברים פשוטים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר(מהדורה
מעודכנת)
2.41.926/00
10.35 טח"י שברים פשוטים, ב', תדריך למורה / שניר, גפנר
(מהדורהמעודכנת)
2.41.927/00
10.35 טח"י שברים פשוטים, ג', תדריך למורה / שניר, גפנר
(מהדורהמעודכנת)
2.41.928/00
10.35 טח"י שברים עשרוניים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר * 2.41.929/00
19.35 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 5 / ר' קרול,ר'
חזון **
2.41.934/00
35.55 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג', מדריך / ר' קרול, ר' חזון 2.41.935/00
15.55 טח"י בא בחשבון, חוברת מדידות, למורה ולתלמיד 2.41.936/00
20.00 טח"י בא בחשבון, תדריך למורה 2.41.936/01
22.20 טח"י מתי ומטיקה חלק א', חוברת פעולות, לתלמיד
ולמורה,לכיתות א' ו-ב'
2.41.937/02


2.51 מדעי הטבע

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
36.50 עם
עובד
אור וקול - לראות ולשמוע, לכיתות ה'-ו'(ממ' וממ"ד) / י'
צילג **
2.51.006/00
חינם עם
עובד
אור וקול - לראות ולשמוע, מדריך למורה(ממ' וממ"ד) / י'
צילג **
2.51.007/00
38.10 מודן ילד של טבע - מעונה לעונה, חוברת לימוד והעשרהבטבע,
לכיתות ב'-ג' / ח' זיו, א' ארבל **
2.51.008/00
20.65 מודן ילד של טבע - מעונה לעונה, מדריך למורה /ח' זיו, א' ארבל
**
2.51.008/01
11.80 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,
חוברתלתלמיד, לכיתות א'-ב' / מט"ח *
2.51.010/00
13.20 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,מדריך למורה
/ מט"ח *
2.51.011/00
31.00 מט"ח יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים,לכיתות ג'-ד' /מט"ח
*
2.51.012/00
31.00 מט"ח יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים, מדריךלמורה /
מט"ח *
2.51.013/00
40.70 תמיר "חיות חיות" לכיתה ד' / נ' גולד, ר' בר סימן טוב 2.51.014/00
49.30 תמיר "חיות חיות", מדריך למורה / נ' גולד, ר' בר סימן טוב 2.51.014/00
37.50 עם
עובד
הגוף המופלא לתלמיד / י' צילג 2.51.022/00
חינם עם
עובד
הגוף המופלא, מדריך למורה / יצחק צילג 2.51.022/01
44.50 ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט 2.51.024/00
24.65 ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט 2.51.024/01
29.00 רכס כחומר ביד היוצר / מ' משולם, י' ספיר 2.51.025/00
29.00 רכס כחומר ביד היוצר, מדריך למורה / מ' משולם, י' ספיר 2.51.025/01
4.35 גסטליט מזרע לזרע, דפי עבודה לכיתות ג'-ד' / מט"ל ** 2.51.305/00
5.95 גסטליט מזרע לזרע, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.306/00
8.00 גסטליט מי אנחנו?, דפי עבודה לכיתות ה'-ו' / מט"ל ** 2.51.307/00
13.85 גסטליט מי אנחנו?, דפי הרחבה / מט"ל ** 2.51.308/00
38.00 רכס צמח ואדם / מ' משולם, ד' סימון 2.51.026/00
39.00 רכס צמח ואדם, מדריך למורה / מ' משולם, ד' סימון 2.51.026/01


הסדרה "אני וגופי"

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.45 גסטליט כיצד אנו נעים?, חוברת לתלמיד, לכיתות ה'-ו' /מט"ל ** 2.51.315/00
6.00 גסטליט כיצד אנו נעים?, כרטיסי הרחבה, לתלמיד / מט"ל ** 2.51.316/00
11.00 גסטליט כיצד אנו נעים?, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.317/00
7.25 גסטליט כיצד אנו נושמים?, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל ** 2.51.318/00
6.60 גסטליט כיצד אנו נושמים?, כרטיסי הרחבה / מט"ל ** 2.51.319/00
11.00 גסטליט כיצד אנו נושמים?, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.320/00
10.85 גסטליט הדם הזורם בגופנו, לתלמיד, לכיתה ו' / מט"ל ** 2.51.321/00
17.70 גסטליט הדם הזורם בגופנו, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.322/00
8.70 גסטליט המזון ואנחנו, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל ** 2.51.323/00
23.20 גסטליט המזון ואנחנו, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.324/00
2.75 גסטליט התנהגות צמחים ובעלי חיים, דפי עבודה,לכיתות ג'-ד' /
מט"ל **
2.51.334/00
5.65 גסטליט טוואי המשי, משחק ודפי קריאה, לכיתות ג'-ד' /מט"ל ** 2.51.336/00
14.10 גסטליט נלך אל הנמלה, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.339/00
2.80 גסטליט מגנטים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל ** 2.51.340/00
5.95 גסטליט מגנטים, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.341/00
2.95 גסטליט מעגל חשמלי ראשון, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' /מט"ל ** 2.51.342/00
5.90 גסטליט מעגל חשמלי ראשון, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.343/00


הסדרה "אבנים, אדמה, מים"

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
1.85 גסטליט אבנים, דפי קריאה, לכיתות א'-ב' / מט"ל * 2.51.353/00
10.60 גסטליט אבנים, מדריך למורה / מט"ל * 2.51.354/00
10.60 גסטליט אדמה, מדריך למורה, לכיתות ב'-ג' / מט"ל * 2.51.355/00
10.20 גסטליט מים, דפי הרחבה, לתלמיד / מט"ל * 2.51.357/00
10.60 גסטליט מים, מדריך למורה / מט"ל * 2.51.358/00
9.30 גסטליט חום, דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / מט"ל * 2.51.359/00
10.50 גסטליט חום, מדריך למורה / מט"ל * 2.51.360/00
7.30 גסטליט קרח, מים ואדים, לכיתות ד'-ה' / מט"ל * 2.51.361/00
17.85 גסטליט קרח, מים ואדים, מדריך למורה / מט"ל * 2.51.362/00


מדע בחברה טכנולוגית
לכיתות א'-ב'


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
12.10 רמות אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/01
14.20 רמות אכפת לי / אונ' ת"א 2.51.362/02
16.00 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/03
27.50 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/04
16.00 רמות להיות בריא, חלק א', מדריך למורה / אונ' ת"א .51.362/05
27.50 רמות להיות בריא, חלק א' / אונ' ת"א 2.51.362/06
27.55 רמות להיות בריא, חלק ב' / אונ' ת"ל 2.51.362/07
15.10 רמות להיות בריא, מדריך למורה, חלק ב' / אונ' ת"א 2.51.362/08
30.05 רמות עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א * 2.51.362/09
33.65 רמות עונות השנה / אונ' ת"א * 2.51.362/10
18.20 רמות קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/11
21.00 רמות קולט כל העת / אונ' ת"א 2.51.362/12
13.20 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א 2.51.362/13
11.50 רמות אנחנו לא לבד, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/14
21.80 רמות כוח המוח, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה /ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/15


לכיתות ג'-ד'

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.90 רמות זה בוער, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/15
29.70 רמות זה בוער / אונ' ת"א * 2.51.362/16
13.30 רמות זה בוער / חוברת עבודה / אונ' ת"א
*
2.51.362/17
7.60 רמות זה בוער / משחק / אונ' ת"א 2.51.362/18
12.10 רמות נושא בוער / מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.51.362/19
14.20 רמות נושא בוער / אונ' ת"א 2.51.362/20
47.65 רמות עם הזרם / מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/21
29.60 רמות עם הזרם / אונ' ת"א * 2.51.362/22
13.20 רמות עם הזרם, חוברת עבודה / אונ' ת"א
*
2.51.362/23
38.40 רמות כמו צמח בר / אונ' ת"א 2.51.362/24
18.70 רמות כמו צמח בר, חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.51.362/25
17.85 רמות כמו צמח בר, מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.51.362/26
44.35 רמות פארק המים / אונ' ת"א 2.51.362/27
19.90 רמות פארק המים, חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.51.362/28
20.95 רמות פארק המים, מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.51.362/29
44.35 רמות הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א 2.51.362/30
20.95 רמות הערוץ חמוץ-מתוק, מדריך למורה/
אונ' ת"א
2.51.362/31
19.90 רמות הערוץ חמוץ-מתוק, חוברת עבודה/
אונ' ת"א
2.51.362/32
36.65 רמות חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א 2.51.362/33
18.65 רמות חיים בין בעלי חיים, חוברת עבודה
/ אונ' ת"א
2.51.362/34
17.85 רמות חיים בין בעלי חיים, מדריך למורה
/ אונ' ת"א
2.51.362/35
41.40 רמות מתחת לרגלינו / אונ' ת"א 2.51.362/36
19.90 רמות מתחת לרגלינו, חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.51.362/37
17.90 רמות מתחת לרגלינו, מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.51.362/38
13.20 רמות לוקחים את המים בידיים / אונ'
ת"א
2.51.362/39
11.50 רמות לוקחים את המים בידיים, מדריך
למורה / אונ' ת"א
2.51.362/40
46.30 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד' / ת"ל +
אונ' ת"א
2.51.363/00
21.00 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד', מדריך
למורה / אונ' ת"א
2.51.363/01
20.75 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד', חוברת
עבודה /ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/02
46.30 רמות גוף ללא הפסקה, לכיתה ג' / ת"ל +
אונ' ת"א
2.51.800/00
21.00 רמות גוף ללא הפסקה, מדריך למורה /
אונ' ת"א
2.51.800/01
20.75 רמות גוף ללא הפסקה, חוברת עבודה / ל'
סלע, ד' לוי,אונ' ת"א
2.51.800/02
26.70 רמות מעשה במחשבה תחילה / ס' רזיאל,
י' הראל, אונ' ת"א
2.51.801/00
21.00 רמות מעשה במחשבה תחילה, מדריך
למורה /י' הראל, אונ' ת"א
2.51.801/01
20.00 רמות מעשה במחשבה תחילה, חוברת
עבודה / ס' רזיאל,י' הראל, אונ' ת"א
2.51.801/02
44.60 רמות חיים בין צמחים / נ' קינן, ד' לוי, נ'
רוטרי,אונ' ת"א
2.51.802/00
21.00 רמות חיים בין צמחים, מדריך למורה / נ'
קינן,ד' לוי, אונ' ת"א
2.51.802/01
46.30 רמות ללכת על כוכב לכת / ת"ל + אונ'
ת"א
לכיתות
ד'-ה'2.51.363/13
21.90 רמות ללכת על כוכב לכת, מדריך למורה /
ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/14
רמות ללכת על כוכב לכת, חוברת
עבודה / ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/1520.75


לכיתות ה'-ו'

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
45.70 רמות מידע הולך לעיבוד, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/41
29.00 רמות מידע הולך לעיבוד / אונ' ת"א 2.51.362/42
17.35 רמות מידע הולך לעיבוד, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/43
20.70 רמות מידע הולך לעיבוד, משחק ל5- תלמידים / אונ' ת"א 2.51.362/44
12.10 רמות מתנות מן הזבל, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/45
14.20 רמות מתנות מן הזבל / אונ' ת"א 2.51.362/46
18.15 רמות מתנות מן הטבע / מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/47
37.00 רמות מתנות מן הטבע / אונ' ת"א 2.51.362/48
15.00 רמות מתנות מן הטבע / חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/49
21.70 רמות עולם הולך ומתמלא, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/50
37.85 רמות עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א 2.51.362/51
17.35 רמות עולם הולך ומתמלא, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/52
16.75 רמות תחנת הכוח, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/53
15.65 רמות תחנת הכוח / אונ' ת"א 2.51.362/54
15.65 רמות תחנת הכוח, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/55
37.65 רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום / אונ' ת"א 2.51.362/56
23.85 רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום, למורה /אונ'
ת"א
2.51.362/57
23.85 רמות בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום / אונ' ת"א
2.51.362/58
22.75 רמות בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום,מדריך
למורה / אונ' ת"א
2.51.362/59
44.35 רמות מבט אל האור / אונ' ת"א 2.51.362/60
19.90 רמות מבט אל האור, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/61
20.95 רמות מבט אל האור, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/62
46.30 רמות קשרי קיום / ת"ל + אונ' ת"א 2.51.362/63
21.90 רמות קשרי קיום, מדריך למורה / ת"ל + אונ' ת"א 2.51.362/64
20.75 רמות קשרי קיום, חוברת עבודה / ת"ל + אונ' ת"א 2.51.362/65
46.30 רמות פותחים שולחן / ל' בן דוד, ל' ביאלר / אונ' ת"א 2.51.362/66
21.00 רמות פותחים שולחן, מדריך למורה / ל' בן דוד,ל' ביאלר, אונ'
ת"א
2.51.362/67


מדעי הטבע לילדים מחוננים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.05 מל"מ
י-ם
לתפוס שביט / מל"מ י-ם ** 2.51.363/00
14.05 מל"מ
י-ם
מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, מקראה
/מל"מ י-ם **
2.51.363/01
14.05 מל"מ
י-ם
מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, מדריךלמורה
/ מל"מ י-ם **
2.51.363/02
7.60 מל"מ
י-ם
מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, אוגדן
דפיעבודה / מל"מ י-ם **
2.51.363/03
26.80 מל"מ
י-ם
תצפיות במזג האוויר / מל"מ י-ם ** 2.51.363/04
9.05 מל"מ
י-ם
מנופים, מערכת מלווה של ארבע רכזות / מל"מ י-ם 2.51.363/09
92.70 מל"מ
י-ם
מחוץ לחדר הכיתה, מדריך למורה / ו' בר, י' בן חור,י'
דגן, ש' לבני
2.51.800/01


מדעי הטבע לחינוך המיוחד

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.65 גסטליט מושגי מרחב, מדריך למורה / מל"מ ת"א ** 2.51.364/00
74.70 גסטליט מושגי מרחב, מערכת לעבודה יחידנית / מל"מ ת"א ** 2.51.364/01
7.25 מל"מ י-ם אדמה / מל"מ י-ם ** 2.51.365/00
4.95 מל"מ י-ם זרעים / מל"מ י-ם ** 2.51.366/00
4.95 מל"מ י-ם גינה / מל"מ י-ם ** 2.51.367/00
5.65 מל"מ י-ם אבקות לבנות, מדריך למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.368/00
4.15 מל"מ י-ם נא לחייך, מצלמים, לתלמיד / מל"מ י-ם ** 2.51.370/00
10.55 מל"מ י-ם נא לחייך, מצלמים, למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.371/00
7.50 מל"מ י-ם חומרים, אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם ** 2.51.372/00
15.05 מל"מ י-ם חומרים, למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.373/00
26.80 מל"מ י-ם תצפיות במזג האוויר, לכיתות ג'-ד' ואילך/מל"מ י-ם **
2.51.374/00
39.25 מל"מ י-ם חומרים מוצקים / מל"מ י-ם 2.51.375/00
31.75 מל"מ י-ם חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם 2.51.376/00


2.57 לימודי סביבה וחקלאות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.05 מעלות ארח צמחים בביתך, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.57.300/00
7.35 מעלות זרעים נובטים, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.57.302/00
21.65 מעלות הגינה שלנו, מהדורה חדשה, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.57.303/00
8.45 מעלות צמחי תבלין, לכיתות ו'-ז' / ת"ל ** 2.57.304/00
8.30 מעלות גינה לבית, לכיתות ו'-ט' / ת"ל 2.57.305/00


2.61 אנגלית

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
30.35 מפ' אונ'
LET'S READ AND WRITE, AN A ,B
,CWORKBOOK / L.B. ENGLANDER*(מהדורה
מחודשת ומתוקנת)
2.61.024/00
40.55 אריק
כהן
** י' ירון HEYDAYS /לכיתה ה' 2.61.026/00
חינם אריק
כהן
** י' ירון HEYDAYS /מדריך למורה 2.61.026/01
36.10 מפ' אונ'
SIMPLE STORIES WITH
GRAMMAREXERCISES, A WORKBOOK / L.B.
ENGLANDER * לכיתות ה'-ו'
2.61.028/00
16.05 מפ' אונ'
SIMPLE STORIES WITH
GRAMMAREXERCISES / L.B. ENGLANDER *
מדריך למורה
2.61.028/01
18.50 מפ' אונ'
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL **לכיתה
ו'
2.61.030/00
21.00 מפ' אונ'
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL **מדריך
למורה
2.61.030/01
19.45 מפ' אונ'
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL **קלטת 2.61.030/02
44.35 מפ' אונ'
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR
*לכיתה ה'
2.61.031/00
16.80 מפ' אונ'
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZORמדריך למורה
2.61.031/01הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001