6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך8.חינוך גופני

8.73 חינוך גופני

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
32.30 מ' וינגייט
תכניות לימודים, עקרונות ותהליכים בחינוך
הגופניבביה"ס העל יסודי, ספר עזר, למורה / י' שוויד **
8.73.302/00
30.40 מ' וינגייט
תכנית לימודים רב שנתית, לכיתות ג'-ח', ספר עזרלמורה /
י' שוויד **
8.73.303/00
6.05 מ' וינגייט
תרבות הפנאי ותרבות הגוף בחברה הישראלית,מקראה
לתלמיד ולמורה, לכיתות ז'-י"ב /היח' לח"ג באונ' העברית
**
8.73.304/00
15.20 מ' וינגייט
מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בחינוך גופני,מקראה
לתלמיד / מכ' וינגייט **
8.73.305/00
19.00 מ' וינגייט
הגנה עצמית, מדריך למורה / ת"ל ** 8.73.306/00
17.10 מ' וינגייט
תכנית עבודה למורה לחינוך גופני בחינוךהמיוחד / ת"ל ** 8.73.307/00
15.25 מ' וינגייט
כושר גופני וספורט, טבלאי בתכנית הלימודים /ת"ל ** 8.73.308/00
16.35 מ' וינגייט
מדריך לגננת ולמורה הכוללת / ת"ל ** 8.73.309/00
48.95 מ' וינגייט
ידע והבנה בחינוך הגופני ובספורט, ספר עזר
לתלמידולמורה בחטיבה העליונה / ת"ל **
8.73.310/00
42.15 מ' וינגייט
פעילות גופנית ובריאות הציבור - מנע, קידום, שיקום /
ת"ל *
8.73.311/00
7.70 מ' וינגייט
הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית הספר / ת"ל 8.73.312/00
7.70 מ' וינגייט
כדוריד וכדור-סל, נושאים מתוך תכנית הלימודיםלבתי
ספר היסודיים והעל-יסודיים / ת"ל
8.73.314/00
22.90 מ' וינגייט
התעמלות ספורטיבית, נושא מתוך תכנית הלימודיםלבתי
הספר היסודיים
8.73.315/009.ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי

9.23 הבעה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.50 רכגולד אשנב לסיפור הקצר, מדריך להוראת הסיפור
הקצרהלועזי / ת"ל **
9.23.316/00


לבית הספר הממלכתי דתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.00 מעלות אשנב לספרות, מקראה לביה"ס הדתי,מהדורה חדשה /
ת"ל
9.23.314/00


9.24 ספרות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
38.40 רמות "לאורך השורות" (מקראה), ממ' / ת"ל + נט"ע ** 9.24.300/01
38.40 רמות "לאורך השורות", מדריך למורה / נט"ע ** 9.24.301/01
37.00 רמות "לאורך השורות", חלק ב' (מקראה), ממ' /ת"ל + נט"ע ** 9.24.302/01
38.55 רמות "לאורך השורות", חלק ב', מדריך למורה מס' 2 /ת"ל + נט"ע
**
9.24.303/01
38.55 רמות "לאורך השורות", מדריך למורה מס' 3 / ת"ל + נט"ע ** 9.24.303/02
29.90 מעלות קריאת קיץ, מקראה / ת"ל ** 9.24.303/03
45.90 רכגולד שעת לשון, 32 נושאי לימוד לשיעור לשון,ממ' וממ"ד / ת"ל *
9.24.304/03
25.45 מעלות במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד,
לביה"סהמקצועי הכללי והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל **
9.24.304/04
14.40 מעלות "לקרוא" קריקטורה, בעקבות הציורים בספר"שעת מבחן",
לבית הספר הממ' והממ"ד / ת"ל
9.24.304/05
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל הרך / מ' ברוך 9.24.800/00
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל הנעורים / מ' ברוך 9.24.801/00
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל ההתבגרות / מ' ברוך 9.24.802/00


9.31 ספרי לימוד במקצועות שונים בבתי-ספר טכניים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
36.55 מר'
שז"ר
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1939‎-1880,לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / א' אורן **
9.31.021/00
8.60 מר'
שז"ר
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1939‎-1880,מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / א' אורן **
9.31.021/01
61.30 מר'
שז"ר
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1977‎-1919,חלק
ב', לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / א' אורן **
9.31.022/00
7.95 מר'
שז"ר
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1977‎-1919,מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / א' אורן **
9.31.022/01
55.00 מט"ח סוגיות בהסטוריה 1970‎-1870 9.31.400/00


9.32 אזרחות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.80 מעלות המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב, מסמ"ר-מסמ"ם / ת"ל * 9.32.305/00
16.00 מט"ח משטר מדינת ישראל 9.32.400/00


9.41 מתמטיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /
מל"מ הטכניו


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.85 מעלות ראייה מרחבית ** 9.41.300/01
16.05 מעלות ראייה מרחבית, מדריך למורה ** 9.41.301/01
19.30 מעלות תיאורים גרפיים ** 9.41.302/01
16.05 מעלות תיאורים גרפיים, מדריך למורה ** 9.41.303/01
19.30 מעלות טריגונומטרייה - הטנגנס ** 9.41.304/01
16.05 מעלות טריגונומטרייה - הטנגנס, מדריך למורה ** 9.41.305/01
19.30 מעלות טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס ** 9.41.306/01
16.05 מעלות טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס, מדריך למורה ** 9.41.307/01
19.30 מעלות גיאומטרייה - שטח ושטח פנים ** 9.41.308/01
16.05 מעלות גיאומטרייה - שטח ושטח פנים, מדריך למורה ** 9.41.309/01
19.30 מעלות חישובים מקורבים ** 9.41.310/01
16.05 מעלות חישובים מקורבים, מדריך למורה ** 9.41.311/02
19.30 מעלות יחס ופרופורציה ** 9.41.312/01
16.05 מעלות יחס ופרופורציה, מדריך למורה ** 9.41.313/01
19.30 מעלות כספומטיקה ** 9.41.314/01
96.35 מעלות כספומטיקה, מדריך למורה (כולל דיסקט יב"מ) ** 9.41.315/01
19.30 מעלות תבניות ומשוואות ** 9.41.316/01
16.05 מעלות תבניות ומשוואות, מדריך למורה ** 9.41.317/01
19.30 מעלות פונקציה ממעלה 1 ** 9.41.318/01
16.05 מעלות פונקציה ממעלה 1, מדריך למורה ** 9.41.319/01
19.30 מעלות פונקציה ממעלה 2 * 9.41.321/02
16.05 מעלות פונקציה ממעלה 2, מדריך למורה * 9.41.321/03
19.30 מעלות סדרות וטורים 9.41.321/04
16.05 מעלות סדרות וטורים, מדריך למורה 9.41.321/05
19.30 מעלות בחירות * 9.41.321/06
15.40 מעלות בחירות, מדריך למורה * 9.41.321/07
19.30 מעלות הסקה ממשפט תנאי * 9.41.321/08
16.05 מעלות הסקה ממשפט תנאי, מדריך למורה * 9.41.321/09
19.30 מעלות גיאומטרייה: נפחן של מנסרות 9.41.321/10
16.05 מעלות גיאומטרייה: נפחן של מנסרות, מדריך למורה 9.41.321/11


ערכות לימוד להפעלה כיתתית

המחיר בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
19.30 מעלות בעיות לוגיות, מארז לכיתה * 9.41.322/01
19.30 מעלות משחקי חשיבה, מארז לכיתה * 9.41.323/01
19.30 מעלות חישובים בע"פ, 4 ערכות קלפים, לכיתה * 9.41.323/02
19.30 מעלות יישומי מתמטיקה * 9.41.323/03
19.30 מעלות משחק בינגו 9.41.323/04


מתמטיקה 3 יחידות לימוד / מכון ויצמן

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
28.05 מכון ויצמן מסלולים, שטחים והיקפים, מדריך למורה 9.41.324/02
9.95 מכון ויצמן מסלולים, שטחים והיקפים 9.41.324/03
16.05 מכון ויצמן פונקציות ותבניות ריבועיות 9.41.324/04
18.25 מכון ויצמן מבוא לאנליזה 9.41.324/05
33.10 מכון ויצמן אנליזה, המשך 9.41.324/06
28.75 מכון ויצמן גיאומטרייה אנליטית 9.41.324/07
8.75 מכון ויצמן תכנון לינארי 9.41.324/08
19.95 מכון ויצמן יחס ודמיון 9.41.324/09
19.05 מכון ויצמן טריגונומטרייה - שימושים בהנדסה 9.41.324/10
27.05 מכון ויצמן הנדסת המרחב 9.41.324/11
28.50 מכון ויצמן סדרות 9.41.324/12
10.30 מכון ויצמן סטטיסטיקה 9.41.324/13


רובוטיקה ונושאים טכנולוגיים מתקדמים /
מל"מ הטכניון


המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.45 הטכניון בקרת תהליכים באמצעות מחשב ** 9.41.325/01
26.45 הטכניון יסודות בראייה ממוחשבת ** 9.41.326/01


9.54 פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /
מל"מ הטכניון


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.40 מעלות חשמל בבית / מל"מ הטכניון * * 9.54.320/02
26.75 מעלות חשמל בבית, מדריך למורה 9.54.322/01
13.40 מעלות דוד השמש / מל"מ הטכניון ** 9.54.323/01
19.90 מעלות מנוע המכונית / מל"מ הטכניון ** 9.54.324/01
11.35 מעלות הטלפון / מל"מ הטכניון ** 9.54.325/01
11.35 מעלות הפטיפון, לתלמיד / מל"מ הטכניון ** 9.54.326/01
11.35 מעלות טילים ולוויינים, לתלמיד / מל"מ הטכניון 9.54.328/01
19.90 מעלות פיזיקה של הנהיגה א' / מל"מ הטכניון * 9.54.328/02


פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ג'
פרויקט פעימ"ה


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
28.70 רכגולד תורת הזורמים - הידרוסטטיקה א' 9.54.332/00
28.70 רכגולד תורת הזורמים - הידרוסטטיקה ב' 9.54.333/00
28.70 רכגולד תורת הזורמים - הידרודינמיקה ג' 9.54.334/00
28.70 רכגולד תורת החום א' - מקורות חום וטמפרטורה 9.54.335/00
28.70 רכגולד תורת החום ב' - התפשטות חומרים ורמות חום 9.54.336/00
28.70 רכגולד תורת החום ג' - היתוך, רתיחה והתנדפות 9.54.337/00
28.70 רכגולד תורת החום ד' - חוקי הגזים ודרכי מעבר החום 9.54.338/00
28.70 רכגולד אופטיקה - גיאומטרייה 9.54.339/00
28.70 רכגולד אופטיקה גלית (פיסיקלית) 9.54.340/00
28.70 רכגולד מכניקה א' - כוחות, התקני כוח, וקטורים 9.54.341/00
28.70 רכגולד מכניקה ב' - תורת התנועות 9.54.342/00
28.70 רכגולד מכניקה ג' - החוק השני של ניוטון 9.54.343/00
28.70 רכגולד מכניקה ד' - עבודה, אנרגיה והספק 9.54.344/00
28.70 רכגולד מכניקה - מדריך למורה א', ב', ג', ד' 9.54.345/00
32.25 רכגולד מקורות אור 9.54.346/00


אמצעי הוראה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
74.35 מא"ה קלטת וידיאו - מקורות החום 9.54.348/00
172.20 מא"ה שקפים - מכניקה 9.54.349/00
163.55 מא"ה שקפים - תורת החום 9.54.351/00


9.61 אנגלית לבתי-ספר טכניים וחקלאים
ENGLISH FOR TECHNICAL SCHOOL


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.65 מא"ה OFFICE SITUATIONS - THE
RECEPTIONIST /N. HOROVITS **
9.61.002/00
6.65 מא"ה OFFICE SITUATIONS - LETTER WRITING
/T. GLASS, N. HOROVITS **
9.61.004/00
3.55 מא"ה OFFICE SITUATIONS - FILING /T. GLASS, N.
HOROVITS **
9.61.006/00
50.65 מפ' אונ' **ת' פוירשטייןENGLISH THAT WORKS / 9.61.007/00


9.70 אמנויות ומקצועות העבודה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.55 מא"ה מתכוני יסוד, א', מנות ראשונות קר / ח' אפריםו-י' כץ 9.70.001/00
15.55 מא"ה מתכוני יסוד, ב', מרקים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.002/00
20.00 מא"ה מתכוני יסוד, ג', מנות ראשונות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.003/00
14.45 מא"ה מתכוני יסוד, ד', תבשילי ביצים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.004/00
24.45 מא"ה מתכוני יסוד, ה', תבשילי בקר, עגל וכבש /ח' אפרים ו-י'
כץ
9.70.005/00
12.20 מא"ה מתכוני יסוד, ו', תבשילי עופות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.006/00
13.35 מא"ה מתכוני יסוד, ז', תבשילי דגים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.007/00
11.10 מא"ה מתכוני יסוד, ח', תפ"א, אורז, בטטה / ח' אפריםו-י' כץ 9.70.008/00
12.20 מא"ה מתכוני יסוד, ט', ירקות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.009/00
11.10 מא"ה מתכוני יסוד, י', סלטים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.010/00
14.45 מא"ה מתכוני יסוד, י"א, מנות קרות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.011/00
30.00 מא"ה תורת התפריט - טבחות (אירוח וטבחות) /ח' אפרים ו-י'
כץ
9.70.012/00
73.30 מא"ה שאלות ותשובות באמנות הבישול / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.013/00


9.79 נושאים מיוחדים

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
73.30 מא"ה עיצוב שיער - יסודות המקצוע / י' פרידמן 9.79.001/00
50.00 משרד החינוך
אמנות האיפור / א' ניצן 9.79.002/00
40.00 משרד החינוך
עיצוב שיער בראי התרבות האנושית / מ' צדקה
שביט
9.79.003/00
חינם מא"ה מנערות לבגרות, מדריך למורה / מ' גולדברג 9.79.700/01


9.81 טכנולוגיה בחט"ב

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
48.35 רכגולד מערכות טכנולוגיות ממוחשבות "לגו לוגו" / קרומהולץ 9.81.001/00
44.45 מא"ה קובץ שאלות לשרטוט טכני, א' / מ' רול 9.81.003/00
50.00 מא"ה קובץ שאלות לשרטוט טכני, ב' / מ' רול 9.81.004/00
20.00 רכגולד אוריינות התקשוב - מדריך 9.81.005/00
54.45 רכגולד היבטים בארגוני עבודה 9.81.006/00
27.75 רכגולד הכר את התעשייה 9.81.007/00
48.90 רכגולד התעשייה בעידן הטכנולוגי 9.81.008/00
15.55 רכגולד יומן התנסות התלמידים בעבודה 9.81.009/00
30.10 רכגולד יומן לשיעורי המלאכה ולשיעורי האמנויות 9.81.010/00
52.25 רכגולד מהפכת הטכנולוגיה בעולמנו 9.81.011/00
51.10 רכגולד מנגנוני המשק והכלכלה 9.81.012/00
15.55 רכגולד מעגלי איתות 9.81.013/00
15.55 רכגולד מעגלי תאורה 9.81.014/00
18.90 רכגולד סרטוט בחטי"ב, א' - ד"ע 9.81.015/00
18.90 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ב' - ספר 9.81.016/00
18.90 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ג' - ד"ע 9.81.017/00
18.90 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ד' - ספר 9.81.018/00


9.82 חשמל ואלקטרוניקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
40.10 מט"ח תקשורת ספרתית * 9.82.002/00
60.80 אס.אס.אס. יסודות המיקרומחשב (תוכנה) / א' נחום * 9.82.004/00
21.15 רכגולד מעגלים מודפסים 9.82.014/00
47.75 רכגולד אנגלית טכנית - אוסף מקורות 9.82.015/00
41.80 אורט מערכות אלקטרוניות 9.82.017/00
47.00 אורט אלקטרוניקה תקבילית, כרך א' (חלקים 2‎+1) 9.82.019/00
23.55 אורט אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב' 9.82.020/00
32.65 רכגולד המרת אנרגיה, חלק א' 9.82.021/00
49.65 מט"ח מחשבים ומיקרומעבדים, כרך א' 9.82.022/00
51.45 מט"ח מחשבים ומיקרומעבדים, כרך ב' 9.82.023/00
48.05 מט"ח מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך א' 9.82.024/00
43.15 מט"ח מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך ב' 9.82.025/00
25.80 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, ניסויי מעבדה 9.82.026/00
48.45 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך א' 9.82.027/00
45.25 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך ב' 9.82.028/00
54.40 מט"ח תורת החשמל, כרך א' 9.82.029/00
54.40 מט"ח תורת החשמל, כרך ב' 9.82.029/01
91.70 מט"ח תורת החשמל, מדריך למורה לשימוש
בשקפיםממוחשבים
9.82.029/02
21.40 מט"ח תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך א' 9.82.030/00
25.80 מט"ח תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך ב' 9.82.030/01
39.15 אורט אלקטרוניקה ספרתית 9.82.031/00
28.70 אורט ניסויים במיתוג ובמערכות ספרתיות / י' חלמיש 9.82.032/00
22.25 אורט טכניקות בקרה, חלק 1 / ג' יבור, נ' פישרבאום 9.82.033/00
38.40 אורט מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק א' / מ' ברק,ש'
וקס
9.82.034/00
38.40 אורט מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק ב' / ד' אלמקיס 9.82.034/01
43.35 מט"ח מדידות ומכשור / א' אברמוביץ 9.82.035/00
58.85 מא"ה שאלות ותשובות - מערכות חשמל ואלקטרוניקה /א'
גרינברג
9.82.036/00
33.35 אורט קובץ תרגילים לבקר מתוכנת 9.82.037/00
71.15 אורט רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות 9.82.038/00
43.35 אורט שימושים תקביליים במגבר שרת 9.82.039/00
75.55 אורט אלקטרוניקה ספרתית ותקבילית 9.82.040/00


9.83 טכנולוגיות מידע

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
46.90 מט"ח ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך א' / צ' פירסט,א'
שפרוני
9.83.001/00
46.90 מט"ח ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך ב' / צ' פירסט,א'
שפרוני
9.83.002/00
40.60 מט"ח ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מד"ל / צ' פירסט,א' שפרוני 9.83.003/00
52.25 מט"ח תקשורת נתונים/ א' שפרוני, א' שרון 9.83.004/00
25.50 מט"ח תקשורת נתונים: התנסויות בישומי תקשורת/א' שרוני,
מ' קליג'
9.83.005/00
30.15 מט"ח תקשורת נתונים - מד"ל / א' שפרוני 9.83.006/00


9.84 בנייה ואדריכלות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
79.65 אורט תורת הבנייה, תהליכים וחומרים / ש' טרויאקס-ציפר 9.84.001/00
45.95 אורט תכנון וסרטוט בעזרת מחשב - אדריכלות ובנייה /ג'
רוכמן
9.84.002/00
80.50 אורט תרגילים בסרטוט אדריכלי / ג' רוכמן 9.84.002/01
14.45 אור עם עיטור פרספקטיבי / ש' ניאגו ** 9.84.003/00
37.80 רכגולד סטטיקה, חוזק חומרים ובטון מזוין / מ' מנדל 9.84.005/00
36.65 רכגולד תולדות האדריכלות והאמנות / מ' בן פשט 9.84.006/00
39.95 מא"ה בנייה בגבס / ע' בן עזר 9.84.008/00
14.45 מא"ה שאלות ותשובות - בנייה בגבס / ע' בן עזר 9.84.008/01
28.85 מא"ה בטיחות בעבודות בנייה / י' פלוריה 9.84.009/00
11.10 מא"ה בטיחות בעבודה עם כלים חשמליים / י' פלוריה 9.84.010/00
20.00 מא"ה קריאת תכניות בניין / ש' עבודי 9.84.011/00
55.55 מא"ה לדעת עץ , מבחר עצים מפרט ואפיון / פ' קדרון 9.84.012/00
54.45 אורט סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק א' 9.84.013/00
43.35 אורט סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק ב' 9.84.014/00
26.70 אורט תרגילים בסרטוט אדריכלי, מדריך למורה 9.84.015/00
80.00 אורט תולדות האמנות והאדריכלות 9.84.016/00
74.45 רכגולד אדריכלות עכשווית - שקופיות 9.84.017/00
11.10 רכגולד דפי עזר לחישוב כמויות בבניין 9.84.018/00
23.30 רכגולד חוברת עזר לנבחנים בסרטוט אדריכלי 9.84.019/00
41.15 רכגולד חישוב סטטי וקונסט' 9.84.020/00
23.30 רכגולד מעבדה לחומרי בניין 9.84.021/00
60.00 רכגולד מעקות ומדרגות סט 9.84.022/00
45.60 רכגולד סטטיקה טבלאות עזר 9.84.023/00
54.45 רכגולד סרטוט קונסטרוקציות 9.84.024/00


9.85 מינהל

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.50 המ'
לפריון
ארגון המשרד הקטן / ר' הניג ** 9.85.001/00
10.90 המ'
לפריון
ייעול בעבודה משרדית / ר' הניג ** 9.85.002/00
17.85 א"ח כתיבה במכונה (עברית) / בן חנן ** 9.85.003/00
51.00 רכגולד ניהול משאבי אנוש (ערבית) 9.85.004/00
28.95 רכגולד ניהול משאבי אנוש (ערבית), מדריך למורה 9.85.004/01
49.15 ספ'
המנהל
ניהול ספרי חשבון, ב' / ד' טל ** 9.85.006/00
21.40 קרן אור פרקי יסוד בחישובים מסחריים / ב' כהן ** 9.85.007/00
35.55 מפ"ט עמל
יסודות החשבונאות לכיתה י' / י' טמיר 9.85.009/00
33.35 מפ"ט עמל
יסודות החשבונאות לכיתה י"א / י' טמיר 9.85.010/00
73.10 רכגולד ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ' אמון 9.85.011/00
137.10 רכגולד ניהול מלאי ורכש ממוחשב, מדריך למורה / מ' אמון 9.85.011/01
61.95 רכגולד אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח 9.85.012/00
39.60 רכגולד ניהול משאבי אנוש / ע' כרמי, א' סעת 9.85.013/00
102.15 רכגולד ניהול משאבי אנוש, מדריך למורה / מ' שבתאי (עורכת) 9.85.013/01
23.50 רכגולד אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתה י' 9.85.014/00
23.50 רכגולד אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות י"א-י"ב 9.85.014/01
16.10 רכגולד אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות
י'-י"ב,מדריך למורה
9.85.014/02
35.90 אורט המזכירות במערכת במשפטית / מ' ציטרון 9.85.015/00
47.10 אורט מבואות בענפי המשפט / א' שטיינץ 9.85.016/00
87.80 הוד עמי למד להצליח, WORD 6 / י' סלע 9.85.017/00
16.65 הוד עמי למד להצליח, WORD 6,מדריך למורה /י' סלע 9.85.017/01
75.55 אורט אוגדן בתורת המינהל לכיתה י' 9.85.018/00
76.70 אורט אוגדן בתורת המינהל לכיתה י', מדריך למורה 9.85.018/01
77.75 אורט אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א 9.85.019/00
84.40 אורט אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א, מדריך למורה 9.85.019/01
77.75 אורט מערכות מידע משרדיות לכיתה י"א 9.85.020/00
77.75 אורט מערכות מידע משרדיות, לכיתה י"ב 9.85.021/00
80.00 אורט מערכות מידע משרדיות, לכיתות י"א-י"ב, מדריך למורה
9.85.022/00
100.00 אורט המזכירה במשרד הממוחשב 9.85.023/00
52.25 אורט סדר הדין במשפט 9.85.024/00
32.25 רכגולד MODERN O.G. 9.85.025/00
206.65 רכגולד אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי ממוחשב 9.85.026/00
27.75 רכגולד אירועים בשיווק 9.85.027/00
26.70 רכגולד אירועים ותרגילים, י"א-י"ב 9.85.028/00
17.75 רכגולד אירועים ותרגילים, י"א-י"ב, מדריך למורה 9.85.028/01
26.70 רכגולד אירועים ותרגילים, י' 9.85.029/00
62.20 רכגולד אנגלית למזכירות רפואיות 9.85.030/00
46.65 רכגולד אנגלית עסקית - מינהל 1 9.85.031/00
46.65 רכגולד אנגלית עסקית - מינהל 2 9.85.032/00
68.90 רכגולד אריזה ושינוע 9.85.033/00
71.15 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1991 9.85.034/00
39.95 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1993 9.85.035/00
54.45 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1994 9.85.036/00
48.90 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1995 9.85.037/00
54.45 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1992 9.85.038/00
57.80 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1993 9.85.039/00
57.80 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1994 9.85.040/00
48.90 רכגולד בחינות בגרות במינהל, 1995 9.85.041/00
91.10 רכגולד דגשים להוראת מקצועות המינהל 9.85.042/00
54.45 רכגולד יסודות החומרים 9.85.043/00
17.75 רכגולד מאגר שאלות מינהל וכלכלה 9.85.044/00
54.45 רכגולד מבוא לכלכלה בערבית 9.85.045/00
34.40 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 88, חשבונאות / מזכירות 9.85.046/00
34.40 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 89, חשבונאות / מזכירות 9.85.047/00
42.20 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 90, חשבונאות / מזכירות 9.85.048/00
87.80 רכגולד מערכי שיעור, תכתובת עסקית 9.85.049/00
115.55 רכגולד ניהול משאבי אנוש - ערכת מערכי שעור 9.85.050/00
54.45 רכגולד ערבית מדוברת למזכירות משפטיות + קלטת 9.85.051/00
54.45 רכגולד ערבית מדוברת למזכירות רפואיות + קלטת 9.85.052/00
84.40 רכגולד רכש וניהול חומרים 9.85.053/00
91.10 רכגולד רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א 9.85.054/00
87.80 רכגולד רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א, מדריך למורה 9.85.055/00
54.45 רכגולד תורת המינהל, א' - ערבית 9.85.056/00
51.10 רכגולד תורת המינהל, ב' - ערבית 9.85.057/00
28.95 רכגולד תורת המינהל, מדריך למורה בערבית 9.85.057/01
27.75 רכגולד תכנים לשוניים באנגלית עסקית ותיירותית 9.85.058/00
28.95 רכגולד אוגדן אירועים בתורת המינהל בערבית לתלמיד 9.85.059/00
34.40 מט"ח חשבונאות לכיתה י"א / י' טמיר 9.85.060/00
22.20 מפ"ט עמל
חשבונאות לכיתה י"ב / י' טמיר 9.85.061/00
40.00 מט"ח ניהול טכנולוגיות משרדיות לכיתה י"א, חלק א' /י'
ראובן, א' בן דוד
9.85.400/00


9.86 מכונאות רכב ותחבורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
58.85 מא"ה מאגר שאלות ותשובות, מערכות חשמל
ואלקטרוניקהברכב / א' גרינברג
9.86.001/00
58.85 מא"ה מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - המנועומערכותיו,
חלק א' / י' כנרתי
9.86.002/00
58.85 מא"ה מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - הרכבחלק ב' / י'
כנרתי
9.86.003/00
44.45 מא"ה זיהום אוויר ממנועי בנזין / י' כינרתי 9.86.004/00
43.35 מא"ה אוטוטרוניקה, חוברת עבודה / ש' שקד 9.86.700/02
47.65 רכגולד אוסף שאלות ותשובות במכונאות רכב / ה' ברסלר 9.86.701/00
51.10 רכגולד הכר את המוסך 9.86.702/00
71.15 רכגולד מדריך לטבלאות עזר למכונאות רכב 9.86.703/00
60.00 רכגולד מערכות התזת דלק אלקטרוניות 9.86.704/00
51.10 רכגולד מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב 9.86.705/00
27.75 רכגולד מערכת ההצתה ברכב 9.86.706/00
20.00 מא"ה יסודות הביטוח, ביטוח רכב - רכוש וחובה 9.86.707/00
33.35 מפ"ט
עמל
מנועים ומערכות ברכב / י' ברגיג 9.86.800/00
53.30 מפ"ט
עמל
חשמל ואלקטרוניקה ברכב / א' כהן 9.86.801/00
94.45 מפ"ט
עמל
המנוע המודרני / י' ברגיג, ש' פרימן 9.86.802/00


9.87 אופנה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.00 אורט יסודות הגזירה לבגדי נשים וילדים / ב' ויסברג,ס'
ויטנברג *
9.87.001/00
15.50 ל'-אפ'/מודן תורת החומרים והטקסטילים / א' פישמן ** 9.87.002/00
43.10 אורט פרקים בחומרי טקסטיל / מ' פבזנר (עורכת) 9.87.003/00
12.00 עמ"ל דפי עבודה בנושא תורת הבדים / מ' פבזנר 9.87.003/02
28.70 רכגולד מונחי אופנה / ע' רייך, א' מאירסון 9.87.004/00
35.25 רכגולד סגנונות באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק 9.87.005/00
39.15 רכגולד מסקיאפרילי עד גוטייה - שישה מעצבי אופנהבמאה
העשרים / מ' כרמון
9.87.006/00
66.90 רכגולד קווים באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק 9.87.007/00
29.75 רכגולד ציור אופנה בהיסטוריה / ע' רייך 9.87.008/00
38.40 רכגולד תפירה תעשייתית / ב' פלומן 9.87.009/00
43.35 רכגולד מפעל הלבשה - ניהול תעשייתי / ג' קוקלין 9.87.010/00
60.70 אורט סדנה רב-תחומית באופנה, למורה ולתלמיד / ע'
חביב
9.87.011/00
78.90 רכגולד תולדות הלבוש + שקופיות / ע' רייך 9.87.012/00
100.00 מא"ה תדמיתנות בגדי גברים / ד' דותן וג' קוקלין 9.87.013/00
70.00 מא"ה תדמיתנות תעשייתית לבגדי נשים / ג' קוקלין 9.87.014/00
100.00 אורט מהחוט אל הבד - קלטת 9.87.015/00
100.00 אורט מהסיב אל החוט - קלטת 9.87.016/00
100.00 אורט המקטורן - קלטת / צ' אורמי 9.87.017/00
100.00 אורט אשפרה וסיבים עשויים - קלטת 9.87.018/00
43.35 אורט מעצבי אופנה בינלאומיים 9.87.019/00
433.30 אורט שקופיות מעצבי אופנה 9.87.020/00
48.90 אורט פרקים בחומרי טקסטיל, תרגום לערבית 9.87.021/00
641.10 רכגולד אמנות ולבוש במאה העשרים, שקופיות 9.87.022/00
51.10 רכגולד אמנות ולבוש במאה העשרים / הסבר לשקופיות 9.87.023/00
88.90 רכגולד ג'ז בתולדות הלבוש 9.87.024/00
72.20 רכגולד טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 1 / ש' ליאון 9.87.025/00
88.00 רכגולד טקסטילים - כימייה טקסטילית 2 / ש' ליאון 9.87.026/00
48.90 רכגולד מפעל הלבשה (ערבית) 9.87.027/00
51.10 רכגולד מפעל הלבשה - שקפים + שיקופיות 9.87.028/00
11.10 רכגולד נהלים לביצוע פרויקטים 9.87.029/00
80.00 רכגולד עיצוב אופנה / מ' זיו 9.87.030/00
43.35 רכגולד שישה מעצבי אופנה 9.87.031/00
674.45 רכגולד שישה מעצבי אופנה - שקופיות 9.87.032/00
305.55 רכגולד תורת החומרים הטקסטיליים - שקופיות 9.87.033/00
270.00 אורט קו האופנה, תקליטור מקושר אינטרנט / א' רז 9.87.600/02
353.00 מפ"ט עמל תולדות הלבוש במאות 19‎-15, תקליטור / ע' רייך 9.87.800/02


9.88 תיירות

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.70 המד'
לתזונה
טבלאות הרכב המזונות / ק' גוגנהיים ** 9.88.001/00
60.05 רכגולד מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון ומשקאות /צ'
מילר
9.88.003/00
78.35 רכגולד מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון ומשקאות,מדריך
למורה / צ' מילר
9.88.003/01
78.35 רכגולד שיווק תיירותי ומלונאי, מדריך למורה / א' קואל 9.88.004/00
26.00 רכגולד יישומי מחשב בפקידות קבלה / ר' לנג, ג' בונן 9.88.005/00
26.00 רכגולד יישומי מחשב בפקידות קבלה, מדריך למורה / ר' לנג,ג'
בונן
9.88.005/01
88.90 מא"ה פקידות קבלה / י' נוסבאום 9.88.006/00
18.90 רכגולד אמצעי תחבורה ורכבות 9.88.007/00
35.55 רכגולד אנגלית עסקית - פקיד מורשה 9.88.008/00
35.55 רכגולד אנגלית עסקית - פקיד קבלה 9.88.009/00
32.25 רכגולד אנגלית עסקית - דפי עבודה לפקיד קבלה / ט' גלס 9.88.010/00
10.00 רכגולד כרמל דמו - דיסקט "31/2 9..88.011/00
10.00 רכגולד כרמל דמו - דיסקט "31/2 9.88.012/00
66.65 רכגולד מזונית - תכנון תפריט 9.88.013/00
21.15 רכגולד משרד נסיעות ממוחשב 9.88.014/00
28.85 רכגולד צרפתית מקצועית 9.88.015/00
35.55 רכגולד שיווק תיירותי ומלונאי 9.88.016/00
72.20 רכגולד תכנון תפריט "מזונית" - מדריך 9.88.017/00
10.45 מל"ט
חולון
כרמל דמו -דיסקט 51/4 9.88.018/00


9.91 אמנויות העיצוב
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
145.55 רכגולד תכשיטנות 9.91.000/00
92.80 רכגולד לראות ולהתבונן, א': צורה ודגם / ק' רוולנד 9.91.001/00
95.70 רכגולד לראות ולהתבונן, ב': התפתחות הצורה / ק' רולנד 9.91.001/01
92.80 רכגולד לראות ולהתבונן, ג': הצורות המתאימות לנו / ק' רולנד 9.91.001/02
32.65 רכגולד תולדות האמנות / ב' פשט 9.91.002/00
96.60 רכגולד היבטים בתולדות העיצוב / ב' פשט 9.91.003/00
66.60 רכגולד פרקים בתולדות האמנות / להב 9.91.004/00
97.85 אורט עיונים באמנות המאה העשרים / נ' הדס 9.91.005/00
222.00 רכגולד חלונות ראווה - שקופיות 9.91.006/00


9.92 כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
40.85 רכגולד עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה 9.92.002/00
58.20 רכגולד עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה, מדריך
למורה
9.92.002/01
45.70 רכגולד עולם כימי, חלק ב': חומרים בטבע ובעידן
טכנולוגי
9.92.002/02
32.65 רכגולד יישומי מחשב בכימייה / ב' פיינשטיין 9.92.004/00
97.95 רכגולד יישומי מחשב בכיתה, מדריך למורה / ב'
פיינשטיין
9.92.004/01
23.30 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, א' - מסה ונפח 9.92.006/00
23.30 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ב' - כרומטוגרפיה 9.92.007/00
23.30 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ג' -
ספקטרופוטומטריה
9.92.008/00
23.30 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ד' - טיטורי
חומצה
9.92.009/00
23.30 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ה' - טיטורי
חימצון
9.92.010/00
73.00 אורט חושבים ביוכימייה / ש' כהן 9.92.600/00
54.45 מפ"ט עמל
תהליכים ביוטכנולוגיים / ע' פרימן,ס'
אברמוב
9.92.800/00
69.55 רכגולד פרקים בביוכימייה / ע' פרימן, ס'אברמוב 9.92.801/00
39.95 מפ"ט עמל
טכנולוגיה כימית: מטלות ושאלות / ד' וא'
תבור
9.92.802/00
9.93מכונו28.20 עם עובד מבוא לתורת המנוע / ב' פרבשטיין ** 9.93.001/00
11.65 מא"ה סרטוט בתרגילים, א' / ר' גולדשטיין ** 9.93.003/00
11.65 מא"ה סרטוט - קריאה בתרגיל, א' / א' פולניצר ** 9.93.008/00
6.90 מא"ה סרטוט - קריאה בתרגיל, ב' / א' פולניצר ** 9.93.009/00
9.05 מא"ה תדריך לקריאת סרטוט ותרגול, למורה / א'
פולניצר **
9.93.014/00
14.20 מא"ה תורת המבלטנות, א-ב / מ' לוי ** 9.93.022/00
19.55 הטכניון בקרת תהליכים באמצעות המחשב ** 9.93.042/00
19.55 הטכניון יסודות בראייה ממוחשבת ** 9.93.043/00
28.20 מט"ח לוגיקה למערכות מיכון ובקרה 9.93.044/00
53.50 אורט תכנון תהליכי ייצור, חלק א' / י' פולק, י'
וינגר
9.93.045/00
58.75 אורט סטטיקה וחוזק חומרים / י' אלפרוביץ 9.93.046/00
87.50 אורט סטטיקה וחוזק חומרים, מדריך למורה / י'
אלפרוביץ
9.93.047/00
65.30 אורט מדידות ובקרת איכות / ד' בן דוד 9.93.048/00
36.55 אורט מבוא לחומרים הנדסיים / א' קפלן 9.93.050/00
64.00 אורט תכנון וייצור בעזרת מחשב / ז' לוי 9.93.051/00
54.80 אורט הנדסת חומרים וטיפול תרמי / י' פישביין 9.93.052/00
49.05 אורט תיב"ם - מעבדות תיקון וייצור ממוחשבות /
א' בוקאי
9.93.053/00
54.80 אורט פרקי מכונות לכיתה י"א 9.93.054/00
60.70 אורט פרקי מכונות לכיתה י"ב 9.93.054/01
52.25 אורט בקרת תהליכים / ז' בהיר, ע' לוי 9.93.055/00
48.35 רכגולד צנרת תעשייתית, כרך א'/ נ' נווה 9.93.056/00
83.60 רכגולד צנרת תעשייתית, כרך ב'/ נ' נווה 9.93.056/01
48.35 רכגולד יסודות הרובוטיקה / מ' שהם 9.93.060/00
23.50 רכגולד יסודות הרובוטיקה, חוברת תרגילים / מ'
שהם
9.93.060/01
31.00 רכגולד יסודות הרובוטיקה, מדריך למורה / מ' שהם 9.93.060/02
59.45 רכגולד תרמודינמיקה / ש' לוי 9.93.061/00
38.40 רכגולד אווירודינמיקה / ר' יחיאב 9.93.062/00
48.85 רכגולד סרטוט מערכות צנרת/ ס' פראג' 9.93.065/00
28.20 מט"ח יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק ראשון 9.93.066/00
24.90 מט"ח יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק שני 9.93.067/00
26.70 מט"ח יישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"םרובוטיקה
וראייה ממוחשבת
9.93.068/00
31.25 מט"ח ישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"םבקרים
מתוכנתים, מערכות מימשק
9.93.069/00
61.15 מא"ה שאלות ותשובות בריתוך / י' נוימן, ד' חיים 9.93.070/00
56.65 אורט תכנון תהליכי ייצור, חלק ב' 9.93.071/00
51.10 אורט החומר, הכוח והחוזק 9.93.072/00
156.65 אורט מערכות שקפים לספר - סטטיסטיקה וחוזק
חומרים
9.93.073/00
56.65 אורט מערכות ייצור ממוחשבות 9.93.074/00
28.85 אורט ניסוי מתיחה (חוברת מעבדה) 9.93.075/00
755.55 אורט ניסוי מתיחה (התוכנה) 9.93.076/00
54.45 אורט סרטוט בעזרת מחשב 9.93.077/00
313.35 אורט ערכת שקפים לספר סרטוט בעזרת מחשב 9.93.078/00
43.35 אורט סרטוט ממוחשב 9.93.079/00
43.35 אורט מערכת ניסויים בסטטיסטיקה 9.93.080/00
56.65 רכגולד בחינות גמר במכניקה, 1984‎-1989 9.93.081/00
56.65 רכגולד בחינות גמר במכניקה, 1989‎-1995 9.93.082/00
23.30 רכגולד הגדשה ומגדשים 9.93.083/00
23.30 רכגולד המזרק 9.93.085/00
27.75 רכגולד חישובי מנוע 9.93.086/00
84.40 רכגולד יישומי מחשב במכונות 9.93.087/00
76.70 רכגולד יישומי מחשב במכניקה 9.93.088/00
24.45 רכגולד מבוא למערכת בקרה במכונות 9.93.089/00
16.65 רכגולד מדידות חלקי מנוע 9.93.090/00
12.20 רכגולד מכניקה הנדסית - פתרונות בגרות, התשנ"א 9.93.092/00
82.25 רכגולד מנועי טורבינות למטוסים 9.93.093/00
55.55 רכגולד מערכות מיכון א' 9.93.096/00
31.10 רכגולד מערכות נגד נעילת גלגלים בבלימה 9.93.097/00
23.30 רכגולד נוסחאות בתרמודינמיקה 9.93.099/00
15.55 רכגולד צנרת תעשייתית - נספח 9.93.100/00
98.90 רכגולד תורת הריתוך 9.93.101/00
45.55 רכגולד תורת הריתוך - השלמה 9.93.102/00
52.25 רכגולד תורת השרברבות 9.93.103/00
95.55 רכגולד תקשורת גרפית 9.93.104/00
41.10 מט"ח פרקי מכניקה / י' גל, מ' קלרטג 9.93.400/00
27.75 מט"ח פרקי מכניקה, מדריך למורה / י' גל, מ'
קלרטג
9.93.400/01
9.85 מט"ח השלמות לספר "פרקי מכניקה" / י' גל, מ'
קלרטג
9.93.401/00
32.25 משרד
החינוך
מאגר שאלות במגמת מכונות / מ'
מודריך,מט"ח + א' קניאל
9.93.402/00
41.55 מט"ח מכלולים הידרוליים תעופתיים / ר' נחום 9.93.403/00
71.40 אורט סטטיקה וחוזק במכונות / פ' קנדל 9.93.600/00
88.40 אורט חלקי מכונות I / וינגר, פרישמן, הלפרן,א'
ליס, גביש
9.93.601/00
70.20 אורט תהליכי ייצור / ב', רול 9.93.602/00
27.75 מפ"ט עמל
רובוטיקה / מ' גידרון 9.93.800/00
20.00 מפ"ט עמל
כרסום: מעבדה / מ' גידרון 9.93.801/00
20.00 מפ"ט עמל
רובוטיקה: מעבדה / מ' גידרון 9.93.802/00
20.00 מפ"ט עמל
CNC, מעבדה לעיבוד מכני / מ' גידרון 9.93.803/00
22.20 מפ"ט עמל
חריטה: תרגילים / מ' גידרון 9.93.805/00
27.75 מפ"ט עמל
F.M.S., הדרכה ותרגילים / מ' גידרון 9.93.806/00
22.20 מפ"ט עמל
CNC, סדנא למכונות / מ' גידרון 9.93.807/00
27.75 מפ"ט עמל
מעבדה באוטומציה / מ' גידרון 9.93.808/00
20.00 מפ"ט עמל
עקרונות תיב"מ / מ' גידרון 9.93.809/00
27.75 מפ"ט עמל
תיב"מ: מערכות תיכון / מ' גידרון 9.93.810/00


דברי הסבר וחוברות בליווי שקפים - מכונות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
85.55 מא"ה מסגרות מבנים - תורת המקצוע, א' / י' פלוריה 9.93.105/00
58.85 מא"ה מסגרות מבנים - תורת המקצוע, ב' / י' פלוריה 9.93.106/00
91.10 מא"ה מסגרות מבנים- תורת המקצוע, ג' / י' פלוריה 9.93.107/00
58.85 מא"ה תחזוקת מכונות א' / י' גושן, ד' כץ 9.93.108/00
58.85 מא"ה תחזוקת מכונות ב' / י' גושן, ד' כץ 9.93.109/00
58.85 מא"ה תחזוקת מכונות ג' / י' גושן, ד' כץ 9.93.110/00


9.94 חינוך לפעוטות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
45.70 רכגולד היכרות עם עולם ההדרכה, מדריך למורה / נ' זרחוביץ 9.94.001/00
37.95 רכגולד מערכות מידע בחינוך / י' הילרוביץ 9.94.002/00
53.25 רכגולד התפתחות הילד וחינוכו / ר' צובל 9.94.003/00
54.50 רכגולד ספרות ילדים, מקראה / מ' ברוך (עורכת) 9.94.004/00
34.70 רכגולד ספרות ילדים, מדריך למורה / מ' ברוך 9.94.004/01
23.50 רכגולד פרקים בספרות, גיל ההתבגרות, מקראה / מ'
ברוך(עורכת)
9.94.005/00
23.50 רכגולד פרקים בספרות גיל ההתבגרות, מדריך למורה /מ' ברוך 9.94.005/01
30.00 מא"ה ארגון סביבה חינוכית / ש' סמילנסקי 9.94.006/00
42.20 מא"ה אמנות הילד / מ' צרפתי 9.94.007/00
32.25 רכגולד אימוני חינוך וטיפול בילד 9.94.008/00
34.40 רכגולד מערכות מידע בחינוך - מדריך 9.94.009/00
45.55 רכגולד עזרי ההוראה לגיל הרך 9.94.010/00
45.55 רכגולד עקרונות החינוך לגיל הרך - למורה 9.94.011/00
44.50 רכגולד היכרות עם עולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי /נ'
זרחוביץ
9.94.800/00
62.55 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / ר' צובל 9.94.801/00
31.30 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / מדריך למורה 9.94.801/01
40.55 רכגולד מקראה לספרות ילדים בערבית / ד' אסעד 9.94.802/00


9.95 מכונאות ימית וחובלות

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
79.00 רכגולד ניווט חופי / ח' פריימן 9.95.001/00
34.70 רכגולד פרקים בהנדסת אוניות / י' רוזנטל 9.95.002/00
72.20 רכגולד חום ומכונות חום 9.95.003/00
71.15 רכגולד ימאות לחובלי משמרת 9.95.004/00
60.00 רכגולד תקציר טבלאות מועדי-ים 9.95.005/00


9.96 עיבוד עץ

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.85 עם עובד
עיבוד עץ, א' / י' פלוקן, ה' ואלקלינג ** 9.96.001/00
43.85 עם עובד
עיבוד עץ, ב', מכונות ותמחיר / י' פלוקן, ה' ואלקלינג ** 9.96.002/00
13.60 מא"ה סרטוט טכני לנגרות בניין ורהיטים, ג' / א' קורצוויל ** 9.96.004/00
11.10 מא"ה תורת החומרים בעץ, שקופיות / מ' מוזס ** 9.96.005/00
48.90 מא"ה מכונות לעיבוד עץ ב' / מ' רוזנברג 9.96.009/00
27.75 רכגולד תחשיב - חוברת עזר 9.96.010/00


9.97 טכנולוגיות תקשורת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
29.40 רכגולד לכתוב תסריט ספר לימוד ותרגילים / ח' קומן 9.97.001/00
40.85 רכגולד תקשורת / י' בן אליעזר 9.97.002/00
55.75 רכגולד תקשורת וחברה (ב), מקראה 9.97.003/00
56.85 רכגולד תרגילי התנסות בטכנולוגיות הצילום, מגמת
טכנולוגיהותקשורת, לכיתות י'-י"א / מ' גל, ע' עופר
9.97.004/00
74.45 רכגולד תרגילי התנסות בצילום, מדריך 9.97.004/01
70.75 רכגולד צילום צבעוני לכיתות י'-י"ב / מ"י לנגפורד 9.97.005/01
66.65 רכגולד עריכת סרטים 9.97.006/00
54.45 רכגולד תקשורת וחברה, א', לכיתה י' (מערכי שיעור) 9.97.007/00
62.20 רכגולד תקשורת וחברה, ב', מדריך י"א 9.97.008/00
57.80 רכגולד תקשורת וחברה, ג', מקראה י"ב 9.97.009/00
39.95 רכגולד תקשורת וחברה, ג', מדריך י"ב 9.97.010/00


9.98 תעשייה וניהול

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.50 מל"ט הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב 9.98.001/00
24.25 מל"ט אירועים בתעשייה / י' בן אפרים 9.98.002/00
87.00 מל"ט פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול,לכיתות י'-י"א
/ ר' חיראק
9.98.003/00
38.90 רכגולד חקר עבודה 9.98.004/00
38.90 רכגולד תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.005/00
50.00 רכגולד דגשים להוראת תעשייה וניהול 9.98.006/00
38.90 רכגולד אירועים בתעשייה 9.98.007/00
33.35 רכגולד פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול 9.98.008/00
38.90 רכגולד תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.009/00
31.15 מט"ח שילוב תוכנת STORM בתכנון ובפיקוח על הייצור 9.98.400/00


9.99 טכנולוגיה מוכללת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.35 מט"ח פרויקטים לתלמיד במערכות מידע / ש' ספרוני,ניסן
מורדיאן
9.99.001/00
20.85 מט"ח מערכות מידע ממוחשבות / ש' ספרוני 9.99.002/00
28.40 מט"ח טכנולוגיה וחברה / א' זינגר 9.99.003/00
56.85 מט"ח אנרגיה, חלק א' / י' גל 9.99.004/00
34.21 מט"ח אנרגיה, חלק ב' / י' גל 9.99.005/00
27.80 מט"ח סדנאות לתלמיד / ר' יהל, י' פרלמן 9.99.006/00
28.10 מט"ח מדריך למורה לסדנאות/ ר' יהל, י' פרלמן 9.99.007/00
16.25 מט"ח פרויקטים במערכות מידע - מדריך למורה / נ' מורדיאן 9.99.008/00
38.60 מט"ח מודול כללי / ר' יהל 9.99.009/00
17.40 מט"ח פרויקטים לתלמיד - חומרים ועיבודם / ע' צור 9.99.010/00
16.25 מט"ח מדריך למורה לפרויקטים בחומרים / ע' צור 9.99.011/00
35.35 מט"ח עקרונות התקשורת האלקטרונית + דיסקט/ ש' גלעם 9.99.012/00
54.50 מט"ח חומרים ועיבודם / א' זינגר, א' מזור, ר' קורנל 9.99.400/00

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001