ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מרס 3.5‎-5
פורים: הימים חמישי, שישי וראשון, י"ג, י"ד ו-ט"ז באדר התשס"א, 8,
9 ו-11 במרס 2001. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר התשס"א,
12 במרס 2001.
 
1. 
פסח: מיום חמישי, ה' בניסן התשס"א, 29 במרס 2001, עד יום א', כ"ב
בניסן התשס"א, 15 באפריל 2001. הלימודים יתחדשו ביום ב', כ"ג
בניסן התשס"א, 16 באפריל 2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001