ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח חופשות בישיבות התיכוניות בשנת הלימודים התשס"ב 3.5‎-6
להלן לוח החופשות בישיבות התיכוניות בהתשס"ב:
24.8.2001  ז' באלול התשס"א  יום ראשון  פתיחת שנת הלימודים 
8.9.2001  כ' באלול התשס"א  שבת פר' כי תבוא  חופשת שבת 
15.9.2001  כ"ז באלול התשס"א  שבת פר' ניצבים  חופשת שבת 
17.9.2001  כ"ט באלול התשס"א  מיום שני  חופשת ראש השנה* 
19.9.2001  ב' בתשרי התשס"ב  עד יום רביעי   
* מוסדות היוצאים לחופשת ראש השנה אינם יוצאים בפרשת ניצבים.

התשס"ב  
28.9.2001  י"א בתשרי התשס"ב  מיום שישי  חופשת סוכות 
14.10.2001  כ"ז בתשרי התשס"ב  עד יום ראשון   
27.10.2001  י' במרחשוון התשס"ב  פר' לך לך  שבת חופשית 
10.11.2001  כ"ד במרחשוון התשס"ב  פר' חי שרה  שבת חופשית 
 22.11.2001 ז' בכסלו התשס"ב,
בתום יום הלימודים
 
מיום חמישי, 
פר' ויצא
חופשת שבת הארגון 
 25.11.2001 י' בכסלו התשס"ב, 
בשעה 13
עד יום ראשון   
11.12.2001  כ"ו בכסלו התשס"ב  מיום שלישי  חופשת חנוכה 
17.12.2001  ב' בטבת התשס"ב  עד יום שני   
29.12.2001  י"ד בטבת התשס"ב  פר' ויחי  שבת חופשית 
12.1.2001  כ"ח בטבת התשס"ב  פר' וארא  שבת חופשית 
26.1.2001  י"ג בשבט התשס"ב  פר' בשלח  שבת חופשית 
9.2.2002  כ"ז בשבט התשס"ב  פר' משפטים  שבת חופשית 
26‎-27.2.2002  י"ד-ט"ו באדר התשס"ב  ימים שלישי ורביעי  חופשת פורים 
9.3.2002  כ"ה באדר התשס"ב  פר' ויקהל-פקודי  שבת חופשית 
15.3.2002  ב' בניסן התשס"ב  מיום שישי  חופשת פסח 
7.4.2002  כ"ה בניסן התשס"ב  עד יום ראשון   
17.4.2002  ה' באייר התשס"ב  מיום רביעי  חופשת יום העצמאות 
21.4.2002  ט' באייר התשס"ב  עד יום ראשון  ושבת אחרי-קדושים 
27.4.2002  ט"ו באייר התשס"ב  פר' אמור  שבת חופשית 
10‎-11.5.2002  כ"ח-כ"ט באייר
יום שישי ושבת  שבת חופשית וחופשת 
      פר' במדבר  יום ירושלים 
25.5.2002  י"ד בסיוון התשס"ב  פר' בהעלותך  שבת חופשית 
8.6.2002  כ"ח בסיוון התשס"ב  פר' קורח  שבת חופשית 
21.6.2002  י"א בתמוז התשס"ב  מיום שישי  חופשת הקיץ 
משבתות החובה בפנימייה אפשר לצאת לחופשת שבת עד שלוש שבתות לכל
היותר בשנה, באישור המפקח על הפנימיות והמפקח הכולל.


בשאלות אפשר לפנות אל הרב נוימן, טל' 02‎-5604119,
או אל מר שמעון שטמפפר, טל' 02‎-5603820.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001